#EveryChildAFamily - Dutch NGO Pledge

afbeelding van Ellen

Dutch NGO Pledge #EveryChildAFamily, Circle4life

Ook Circle4life heeft zich aangesloten bij de Dutch NGO pledge #EveryChildAFamily. Een groeiende beweging van Nederlandse particuliere initiatieven die zich allemaal inzetten om kinderen in een familie te laten opgroeien en niet in een kindertehuis. Waarom doen we dat?

Kinderen belanden vaak in een kindertehuis door armoede of door het hebben van een beperking. 80% van de naar schatting 5,4 miljoen kinderen in tehuizen wereldwijd heeft op zijn minst één levende ouder of andere familieleden. Zij zouden voor hun kind kunnen zorgen met de juiste ondersteuning. Wij willen die ouders en familieleden ondersteunen, zodat ze zélf voor hun kinderen kunnen zorgen, óók als hun kind een beperking heeft. 

Onderdak bij familie of in een pleeggezin is een veel betere plek dan in een tehuis. Opgroeien in een tehuis heeft vaak een negatief effect op de gezondheid, ontwikkeling en kansen voor de toekomst van een kind. Dit komt vooral door het gebrek aan individuele aandacht. 300 onderzoeken uit meer dan 60 landen laat zien dat kinderen zich beter ontwikkelen in een gezinsomgeving en dat langdurig verblijf in een tehuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.  Wanneer kinderen van een tehuis in een gezin of pleeggezin worden geplaatst, dan gaat hun ontwikkeling vaak met sprongen vooruit (bron: The Lancet https://www.thelancet.com/commissions/deinstitutionalisation).

Met ondersteuning op maat zorgen wij ervoor dat kinderen in een familie kunnen opgroeien. Met een goed vangnet hoeven er geen kinderen meer te worden afgestaan. Opvang in een tehuis is voor een klein aantal kinderen soms tijdelijk nodig, maar dan in kleine groepen met vaste verzorgers. Die opvang is gericht op terugkeer naar familie of plaatsing in een pleeggezin. Opvang in een gezin is niet alleen het beste voor kinderen, maar ook een efficiënte inzet van giften: gezinsopvang is meestal tien keer zo goedkoop als opvang in een tehuis.

#DutchNGOPledge #EveryChildAFamily #Circle4life #jointhepledge Minder weergeve

Tags: