ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Logo ANBI Stichting Circle4Life is een Algemeen Nut Beogende Instelling en is door de belastingdienst erkend als ANBI. Circle4life heeft deze status sinds 30 november 2011. Vanaf 2021 is het verplicht voor (grote) ANBI's om een standaardformulier te plaatsen omtrent de activiteiten, beleid, bestuur, doelgroepen, doelstelling en jaarrekening. Omdat wij dit allemaal al op onze website vermelden, hebben we het formulier ingevuld met de gevraagde links naar de diverse posten op onze website. Het formulier zal onder de kop ANBI worden opgeslagen.

Fiscaal voordeel
Schenkingen, giften en donaties aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zijn fiscaal aftrekbaar. Deze fiscale aftrek kan oplopen tot 52% van het schenkingsbedrag.

Donaties
Donaties en schenkingen zijn te verdelen in gewone schenkingen/donaties en periodieke schenkingen/donaties.

Nalatenschap
Het opnemen van een goed doel in uw testament kan d.m.v. een erfstelling of een legaat. Over legaten en erfstellingen betalen goede doelen met een ANBI registratie geen successierechten. Hiermee komt uw schenking voor de volle 100% ten goede aan ons goede doel.

Donateur worden
Gebruik het aanmeldingsformulier om donateur te worden.

Voor meer informatie over de voorwaarden ga naar www.anbi.nl