Update activiteiten in Kenia - nieuwsbrief 2

afbeelding van Ellen

Anthony voor het huisje van zijn omaHet bezoek aan Kenia door Ellen is enkele weken geleden afgerond. Een maand van veel afspraken, huisbezoeken en ook het ingang zetten van nieuwe projecten die door DISC (Donyo Integrated Sports Centre) worden gecoordineerd.

In onze vorige nieuwsbrief konden we u de stand van zaken melden met betrekking tot een aantal projecten en we zijn dan ook erg blij u nu te vertellen over een aantal nieuw opgenomen kinderen en gezinnen.

Zo is Susan, het dove meisje wat naar de school voor dove kinderen in Kiambui gaat, een stapje verder gekomen. Zij heeft een nieuw matras en alle hoog nodige zaken gekregen en... most of all... er is een afspraak gemaakt voor haar in het Kenyatta National Hospital voor een audiogram op 5 mei a.s. Ze zal dan worden getest en het Doveninstituut in Nairobi gaat kijken of er gratis gehoortoestellen gemaakt kunnen worden voor haar. Een grote stap vooruit en voor haar een heel belangrijke stap. Binnenkort zal blijken of zij ├╝berhaupt iets kan horen en of er iets aangedaan kan worden.

De twee jonge kinderen van de oude vader in Gatanga worden een dezer dagen opgenomen in een kindertehuis wat op korte afstand van de woning ligt. Het is een kindertehuis wat met name kinderen uit de directe omgeving opneemt en we hebben de toezegging dat zowel het meisje als de jongen hier tot ze achttien worden, mogen blijven wonen. Circle4Life sponsort het kindertehuis, Gatanga Furaha Children's Centre, met twee stapelbedden, matrassen en beddengoed. Het kindertehuis is volledig afhankelijk van donaties en neemt belangeloos de kinderen op. Zodra we toereikende financiele middelen hebben, wordt besloten of en wanneer de renovatie of herbouw van het huis plaats gaat vinden.

Anthony, de zestienjarige jongen uit de bergen bij Baringo is inmiddels al diverse malen naar het ziekenhuis geweest voor onderzoek. Hij blijkt een abces op de rechterkwab van zijn schildklier te hebben. De voorgenomen operatie is tot nu toe drie keer uitgesteld. De eerste keer door een staking van het verplegend personeel in de overheidsziekenhuizen, de overige keren omdat er eerst verder onderzoek moest plaatsvinden. Inmiddels is er materiaal weggehaald uit het abces en voor onderzoek opgestuurd. Maandag 2 april staat de operatie voor half acht 's ochtends gepland. Circle4Life betaalt de operatie en gaat daarna aan de slag om het huisje voor Anthony te gaan bouwen. Zoals in onze vorige nieuwsbrief al gemeld, heeft Anthony zelf een poging ondernomen een huisje te bouwen maar dat was ingestort door gebrek aan de juiste materialen en gebrek aan kennis. Zijn situatie heeft prioriteit op dit moment en we zijn dan ook erg blij dat we dankzij uw steun de hulp kunnen bieden die nodig is.

Hellen's moeder in Baringo KeniaHellen is een zestienjarig meisje wat samen met haar moeder en twee zusjes en een broertje hoog in de bergen woont buiten Baringo. Hellen heeft dringend medische hulp nodig, zo ook haar zusje van drie. Er gingen allemaal verhalen de ronde rondom de situatie van Hellen. Het meisje zou vorig jaar een kind ter wereld hebben gebracht wat later is overleden. Althans, dat waren de verhalen. Margaret, maatschappelijk werkster in opleiding bij DISC, heeft samen met Ellen het meisje bezocht en gesproken en uiteindelijk vertelde ze haar trieste geschiedenis. Ze bleek zwanger geworden te zijn van haar toenmalige vriendje, die haar liet zitten toen hij hoorde dat ze zwanger was. Hellen kon nergens naartoe met haar gevoelens en verhaal. Toen ze bijna drie maanden zwanger was heeft ze een miskraam gekregen. Alleen en zonder hulp van iemand. Op school had ze een bloeding gekregen en was naar huis gegaan. Onderweg ging het fout. Ze kreeg een miskraam en begroef het langs de weg waarna ze naar huis ging. Geen enkele medische zorg of controle en nu blijkt ze toch de nodige problemen te hebben. Inmiddels is DISC met haar naar het ziekenhuis geweest en wordt er verder onderzoek gedaan. Er is een echo nodig om te bepalen wat er gedaan moet gaan worden en of het met medicijnen is op te lossen. Haar jonge zusje blijkt een voor daar onbekende ziekte te hebben. We vermoeden dat het kind een slaapziekte heeft omdat ze van het ene op het andere moment zo in slaap kan vallen. Wij, als Circle4Life en Disc, hebben besloten de moeder te helpen met beide kinderen. Pas daarna zal worden gekeken hoe we het gezin verder kunnen helpen. Zoals het er nu naar uitziet, zal er een nieuw huisje gebouwd moeten gaan worden omdat het huidige huisje op instorten staat. De maisvelden van de moeder zijn door buffels vernield en omdat het huisje open en te klein is, slapen de kinderen regelmatig buiten op een stapel kleding. Met alle risico's vandien want ook luipaarden en hyena's zijn hier regematig geziene beesten.

Verder hebben we vier kinderen kunnen redden van hun aan aids lijdende moeder. De jonge vrouw wist dat ze aids had maar toont geen enkele verantwoording naar haar kinderen. Nadat het kleinste kind, een jongetje van net drie jaar, ziek was geworden door TB en de overige drie kinderen longonsteking hadden, is besloten een reddingsactie op te zetten voor de kinderen. De twee jongsten zijn opgenomen bij een kindertehuis in Thika, Macheo Children's Centre en de twee oudste kinderen zijn bij kindertehuis Watoto Wenye Nguvu opgenomen. De moeder heeft een baantje aangeboden gekregen bij Watoto Wenye Nguvu om zo toch betrokken te zijn bij haar kinderen en zodat ze haar kunnen counselen. Helaas, ook nu geeft ze geen enkele blijk van verantwoording. Ze weigert haar medicijnen te nemen en de verwachting dat het binnenkort fout gaat, is groot. Haar CD4 waarde was al gedaald naar 74, wat inhoudt dat ze in het laatste stadium van aids is. We zijn net op tijd geweest met het redden van de kinderen!

Verder willen we nog even stilstaan bij de enorme zending donatiegoederen die begin maart bij DISC in DONYO SABUK is afgeleverd. De computers, laptops, printer, knuffelbeesten en kleding werden met open armen ontvangen. Inmiddels heeft een deel van de kleding en knuffels een nieuwe thuis gevonden en zal het team van DISC/Circle4Life beslissen naar wie de overige goederen gaan. De computers zijn geinstalleerd in het DISC Resource Centre en dit zal gebruikt gaan worden om de jongeren uit Donyo Sabuk computerlessen te geven en ze bekend te maken het met werken met een computer. Dit met dank aan Kortmann APS, Y&O Freight, Scope Scholengemeenschap, de dames van Eco Coiffures en alle particuliere sponsoren die hieraan meegewerkt hebben.

Als laatste willen we nog melden dat er nog een paar nieuwe gezinnen aan de wachtlijst zijn toegevoegd. Helaas zijn onze middelen nog beperkt maar we doen wat we kunnen. We kunnen terugkijken op een paar hele drukke maanden met heel veel activiteiten waarbij we heel veel kinderen en ouders hebben kunnen helpen. Door uw hulp hebben wij dit kunnen realiseren en we gaan door, we blijven zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten om zo nog meer mensen te kunnen helpen en er staan weer de nodige acties op de planning!

voor hen, door u, met ons!