Update activiteiten Circle4life Kenia - Nieuwsbrief 21 - december 2017

afbeelding van Ellen

Op de grens van 2017 naar 2018 willen we u graag nog de laatste informatie geven over de voortgang en projecten in Kenia en Nederland.

Wij danken u hartelijk voor uw steun het afgelopen jaar en hopen dat we volgend jaar ook weer op u mogen rekenen.

Graag willen wij u een fijne jaarwisseling toewensen en alle goeds voor 2018!
Tot de volgende nieuwsbrief.

Warme wintergroet,

Ellen van Gemert
namens het bestuur

Tags: