Mike Tyson Owino

Datum: 

do, 01/09/2011 to zo, 31/12/2017

Locatie: 

School for the Deaf Children Machakos, Watoto Wenye Nguvu Children’s Home near Makutano, Kenia

Status: 

Mike Tyson Owino, Machakos, Kenya, School for the Deaf Children
Mike Tyson Owino tijdens een bezoekdag op de school voor dove kinderen in Machakos, Kenia

Uitleg project: 

Situatie:

De ongeveer twaalfjarige jongen werd in Ruiru (2011)op straat gevonden en afgeleverd bij het politie bureau. Hij was doofstom en niet in staat om ook maar iemand te vertellen waar hij vandaan kwam of wie hij is en hoe oud hij was. Zes maanden heeft hij op het politiebureau gewoond totdat ze hem naar kindertehuis Watoto Wenye Nguvu brachten. De politie agenten noemden hem Mike Tyson.
Na zijn opname bij Watoto is hij naar de dovenschool in Machakos gegaan en werd in september 2011 door Ellen aangetroffen bij Watoto op een Fun Day voor de kinderen. Er was een klik en uit de contacten bleek dat hij wel iets kon horen en er dringend hulp nodig was. Inmiddels is zijn situatie erg veranderd. Zijn biologische ouders zijn opgespoord en bleken in de sloppenwijk Mathare 4 bij Nairobi te wonen. Tijdens de schoolperiodes zit hij intern op Machakos School for the Deaf en wordt met onderwijs gesponsord door de Kenya Society for Deaf Children. Circle4life sponsort hem met alle bijkomende zaken schooluniform, schoenen, persoonlijk hygiene spullen en coordineert de vakanties met de ouders. In de vakantie periode woont Tyson (sinds 2013) weer bij zijn ouders en broertje/zusjes.

Missie:

door audiologisch onderzoek vast laten stellen hoe zijn gehoor situatie is en mogelijkheden zoeken om een toekomst voor deze jongen mogelijk te maken

Acties:

  • Audiogram in het Kenyatta National Hospital in samenwerking met The Society for Deaf Children Kenya
  • Aanschaf van twee gehoortoestellen
  • Ondersteuning onderwijs en medische zaken voor Mike Tyson en indien noodzakelijk het gezin

Huidige stand van zaken – per februari 2012:

Mike heeft via een sponsoractie door Circle4Life in Nederland twee geavanceerde hoortoestellen gedoneerd gekregen. In het begin was hij bang voor de geluiden. Zijn situatie was vergelijkbaar met die van een pasgeboren baby die voor het eerst geluiden hoor en dus nog moet leren verstaan en spreken.
In april zal worden begonnen met spraaktherapie om hem te helpen praten.
Hij verblijft op dit moment nog op de school voor dove kinderen en is de vakantiemaanden, april, augustus en december bij Watoto Wenye Nguvu. Hij heeft een particuliere sponsor voor deze maanden. Zodra zijn spraak en kennis voldoende zijn, zal hij naar een reguliere school gaan.
Mike Tyson wordt nog wel geregeld bezocht.

Mei 2013: Ook Tyson is bezocht tijdens het werkbezoek van mei. In oktober 2012 waren we al op de hoogte gesteld van het feit dat hij ouders heeft. Bij toeval ontdekt door een dove jongen die een afspraak had bij de Kenyan society for deaf children in Nairobi. Daar hing een foto waarop o.a. Tyson stond afgebeeld. De jongen herkende hem van school van vroeger en zo ging het balletje rollen. Tyson bleek weggelopen te zijn van huis, of misschien zelfs door zijn ouders weggepest en de deur uitgezet. Hij weigert erover te praten en we vermoeden dat er meer aan de hand was dan we nu weten. De ouders hebben hem een keer opgezocht op zijn school in Machakos en gingen weg met de mededeling dat ze weer terug zouden komen. Waarschijnlijk was het een opluchting dat hij op deze interne school was geplaatst en hebben ze het zo gelaten. Ze hebben niets van zich laten horen.
16 mei hebben we de School for the Deaf in Machakos bezocht, samen met zijn begeleider van de Kenyan Society for Deaf Children  in Nairobi en de directeur. Hij was zo blij.... hij had geen idee dat we zouden komen en zat in de lunch zaal toen we arriveerden. Hij werd door medeleerlingen gehaald en was echt perplex. Nicholas, van de KSDC, ziet hij als zijn vader. Hij bezoekt hem met regelmaat en we hebben nu afsproken dat als ik in Kenia ben, mee zal gaan om hem op te zoeken. Toen de directeur van de school aan hem vroeg in gebarentaal wie zijn vader was, wees hij op mij (Ellen van Gemert). Dat is mijn moeder'. Vanaf nu gelden wij dus als zijn 'ouders'. We hebben hem een nieuw schooluniform gegeven en zijn schoolresultaten mogen zien. Hij doet het fantastisch, is inmiddels in staat om Engels te lezen en te schrijven en ik heb hem beloofd om in november leesboeken voor hem mee te nemen. Ook willen we hem dan een dag meenemen voor een ontspannen dagje uit naar Nairobi National Park. Iets voor hem om naar toe te leven en een motiviatie om zijn best te doen op school. Hij gaat er wel komen! Hij heeft doorzettingsvermogen en heeft het erg naar zijn zin op school. In de schoolvakanties verblijft hij nog steeds bij kindertehuis Watoto Wenye Nguvu.

Oktober 2013: Verrassend nieuws! De ouders van Tyson zijn weer in beeld en wat nog mooier is, is dat de vader ook daadwerkelijk interesse toont voor de jongen. Inmiddels heeft er een rechtzaak plaatsgevonden waarbij door de magistraat is bepaald dat de vader het ouderlijk gezag terugkrijgt. Wel blijft het gezin onder toezicht staan en woont hij niet thuis.

9 november 2013: Op deze eerste schoolvakantie dag hebben we Tyson opgezocht in de sloppenwijk Mathare 4, Nairobi, waar hij bij zijn ouders verbleef. Het was het eerste thuiswonen na bijna drie jaar. Omdat hij wel een verzetje kon gebruiken heeft Ellen van Gemert hem, met toestemming van zijn ouders, meegenomen naar het Nairobi National Park en is een dagje met hem wilde dieren gaan spotten. Na een maaltijd op de terugweg is hij weer herenigd met zijn ouders. De woonomstandigheden zijn verre van rooskleurig. Een hutje met roestige golfplaten van zo'n 3x3 mtr waar met veel personen wordt geleefd. Vader, moeder (zwanger), dochter van 18 met een 3 jarig kindje,zoons van 16, 15, 14, 13 en 5. Allemaal in deze kleine woning. De vader werkt als beveiliger en draait nachtdiensten. Tyson's schoolkosten worden door de vereniging van dove kinderen in Nairobi gesponsord. Circle4life had hem in november 2013 een nieuw schooluniform gegeven en mogelijk dat hij eind 2014 nog een keer een uniform nodig heeft.

18 april 2014: Tyson heeft een baby zusje. Geboren op 23 januari 2014 - Blessing, of zoals ze officieel heet Nicole Hellen. Na een voldragen zwangerschap werd ze na een hele snelle bevalling thuis geboren. Omdat er geen medische zorg was na de bevalling en de moeder moest aansterken heeft Circle4life de medische kosten op zich genomen en zowel moeder als dochter laten onderzoeken. Blessing heeft de benodigde inentingen gehad en maatschappelijk werkster Margarete Njeri ziet er op toe dat de afspraken worden opgevolgd. Verder is er gesproken over definitieve geboorte beperking. Alle voors en tegens zijn besproken en het is nu aan de ouders om te beslissen hoe en wat.
Op 5 maart hebben we hen een huisbezoek gebracht en zijn de vanuit Nederland meegegeven babykleertjes, badcapes en slaapzaken overhandigd. Op 8 maart hebben we de ouders, baby Blessing en het broertje van 5 opgehaald voor een bezoek aan Mike Tyson op de dovenschool in Machakos. Dit om Tyson alvast kennis te laten maken met zijn kleine zusje zodat hij niet voor onverwachte verrassingen zou komen te staan als hij voor de april/mei vakantie naar huis gaat.
Op 2 april is hij door Margarete Njeri opgehaald van school en bij zijn ouders gebracht voor de schoolvakantie.

5 juli 2014: Nu we drie kinderen hebben op de school voor de doven in Machakos, combineren we het ophalen voor de vakanties thuis en het weer terugbrengen met de kinderen uit de andere projecten, Joseph Kimani en Stephen Malandi. Op 12 juni hebben we de drie jongens bezocht op school en hebben we Tyson van een nieuw matras en de nodige schoolspullen voorzien, het oude was zo doorgelegen en slecht dat de huismoeder ons verzocht had een nieuwe te kopen. Tyson is benoemd tot mentor van Stephen Malandi die vanaf mei op school zit daar. Hij voelt zich enorm belangrijk en voert zijn taak geweldig serieus uit, ook mocht hij een naam bedenken (in gebarentaal) voor Stephen. Begin augustus worden de kinderen met taxi Paul weer naar huis gebracht voor de vakantie en gaan begin september dan weer terug. Met het kleine zusje van Tyson gaat het goed. Ze krijgt haar inentingen en het hoesten is na de medicijnen en het ziekenhuis bezoek weer onder controle.

30 september 2014: Ook deze vakantieperiode (augustus) heeft Mike Tyson thuis bij zijn ouders doorgebracht. Begin september hebben we hem samen met de twee andere sponsorkinderen weer teruggebracht naar de dovenschool. Medio november begint de zomervakantie (kerst) en bij aanvang van het nieuwe schooljaar zullen we nieuwe schoolschoenen voor hem aanschaffen.

10 februari 2015: Mike Tyson is dit schooljaar gestart in klas 6 op Machakos School for the Deaf. Op 22 januari werd hij, samen met Joseph Kimani, Stephen en Susan, weer teruggebracht naar school. De persoonlijke spullen voor deze eerste termijn zijn gekocht en ook de drie schooluniformen die de school per dit jaar verplicht stelde. Zijn schoolschoenen zijn tijdens de eerste ouderdag op 7 februari gekocht. Een dag waar ze heerlijk konden genieten van een lunch en tijd met elkaar en maatschappelijk werkster Margarete Njeri konden doorbrengen!

3 mei 2015: Een jaar verder en een klas hoger. Mike gaat met plezier naar school maar ook de vakanties thuis gaan goed. Een behulpzame en zeer vriendelijke jongen. De thuissituatie laat het niet toe dat de ouders bij kunnen dragen aan zijn speciaal onderwijs. Op dit moment loopt er een aanvraag om assistentie via de overheid voor zijn onderwijs. De chief van zijn geboortedorp heeft een brief afgegeven die noodzakelijk is voor de aanvraag van de studiebeurs en Circle4life begeleidt de aanvraag. We hopen op een positief antwoord. Circle4life ondersteunt Mike Tyson al met school uniformen, - schoenen en de noodzakelijke schoolspullen en persoonlijke spullen voor het wonen op Machakos school for the deaf.

10 januari 2016: op 6 januari is Tyson weer naar school gegaan. Een nieuw schooljaar bij Machakos School for the Deaf. We hebben hem opgepikt langs de snelweg waar hij met zijnmoeder stond te wachten. Alle persoonlijke spullen voor de eerste termijn zijn gekocht en we kregen informatie over de ouderdag op 5 maart a.s. Omdat de Kenya Society For Deaf Children zijn schoolkosten sponsort zal een van hun mensen de vergadering bijwonen. De moeder van Tyson zal door Margarete, onze maatschappelijk werkster, op de hoogte worden gebracht. We wensen hem veel succes dit nieuwe schooljaar.

5 mei 2016: Mike Tyson heeft de schoolvakantie bij zijn ouders en zusjes/broertjes doorgebracht. Op 5 mei is hij teruggekeerd naar Machakos school for the Deaf. Zijn persoonlijke benodigdheden voor de tweede termijn zijn gekocht. De schoolkosten en de remedial teaching worden door de Kenya Society for Deaf Children betaald. Op 12 juni is er weer een ouderdag waar maatschappelijk werkster Margarete Njeri aan deel zal nemen. 
31 augustus 2016: een korte schoolvakantie en weer terug naar de dovenschool voor een korte schooltermijn. Eind oktober zal de kerstvakantie beginnen en gaat Mike weer naar huis. De schoolkosten voor dit jaar zijn door de Kenya Society for the Deaf betaald en Circle4life heeft zijn persoonlijke spullen betaald.
15 februari 2017: Mike Tyson is na de kerstvakantie thuis doorgebracht te hebben op 6 januari weer teruggebracht naar de dovenschool in Machakos. Zijn persoonlijke spullen zijn op 5 januari gekocht. De schoolkosten voor de eerste termijn worden door de Kenya Society for Deaf Children voldaan. Mike Tyson is vanwege zijn leeftijd begonnen in groep 8A en zit dit jaar in de examens. Zijn onderwijzeres heeft om zijn geboortebewijs gevraagd. Margarete heeft dit doorgegeven aan de KSDC omdat zij dit moeten regelen. Op 11 februari heeft Margarete (onze maatschappelijk werkster) namens de ouders de oudervergadering bijgewoond. Deze ging vooral over de verhoging van de schoolkosten remedial teaching. Op 15 februari heeft Margarete bij de gemeente Machakos de gehandicapten pas opgehaald voor Mike Tyson. Deze was door Circle4life aangevraagd en hiermee kan hij in de toekomst kortingen krijgen op bijv. onderwijs en medische zorg.
5 april 2017: vandaag zouden de kinderen opgehaald worden voor de aprilvakantie thuis. Mike Tyson en Stephen Malandi waren echter mee op een atlethiekwedstrijd naar Meru en komen een week later (hij is tweede geworden!). We zijn blij dat ook Mike de kans krijgt om aan dit soort activiteiten mee te doen! De tweede termijn gaat op 3 mei weer van start maar alle jongens van klas 5 tot en met de derde van de middelbare school moeten vanaf 27 april een seminar volgen waar onderwerpen als volwassenheid, drugs en risico's door bepaald gedrag worden besproken. De ouders van Mike Tyson werken aan zijn geboortebewijs, een verzoek via de school! Zijn vader brengt hem de 27e terug naar school.
6 december 2017: maatschappelijk werkster Margarete Njeri heeft Mike vandaag opgehaald vanuit Machakos, de eindexamens zijn achter de rug en het is nu wachten op de uitslag. Onze taak zit erop. Mike valt onder het sponsorprogramma van de Keniaanse dovenorganisatie en zij zullen middelbaar onderwijs op zich nemen. We zijn blij dat we hem 6 jaar hebben kunnen begeleiden en hij de basis voor onderwijs heeft afgerond. Op zijn beurt is Mike erg blij met het vertrouwen dat we in hem hadden en de kans die we hem konden bieden en door zijn handicap heen konden kijken. Het ga je goed Mike en je weet ons te vinden als je ons nodig mocht hebben!