MaryGrace (vh Doughlas Family)

Datum: 

wo, 31/08/2011 to wo, 31/12/2014

Locatie: 

Baringo, Donyo Sabuk area, Kenia

Status: 

Doughlas Family, Baringo, Kenia
Doughlas Family, Baringo, Kenia

Uitleg project: 

Situatie:
Het gezin van Doughlas en Mary bestaat (2011)uit een 62-jarige vader, een 45-jarige moeder, Doughlas (op moment van start ca.7 jaar oud) en Mary (op moment van start vier maanden oud).
De moeder en twee kinderen waren ernstig geinfecteerd door Jiggers, de larven van zandvlooien die onderhuids ontwikkelen met name op voeten en handen. Jigger infecties worden veroorzaakt door slechte hygiene en arme leefomstandigheden en kunnen zelfs tot de dood leiden.  Het gezin  had eerder kinderen verloren en deze omstandigheden waren niet erg hoopgevend. De situatie van baby Mary was zeer ernstig. Daarbij stond het huisje op instorten en was de vader niet in staat om te werken op zijn land door een ernstig motorongeluk. Hij is aangereden door een motor en loopt al maanden met krukken. Op moment van de eerste gesprekken zat zijn been nog in het gips. Doughlas ging niet naar school.

Missie:
De gezondheid van moeder en kinderen weer naar normaal terugbrengen. Bouwen van een nieuw huis, aanschaf van bedden, matrassen en dekens en hulp met het bewerken van het land, donatie van zaden en kunstmest en goede voorlichting over hygiene en familieplanning. Daarnaast moet geregeld worden dat Doughlas naar school gaat.

Acties:

  • Ziekenhuisopname moeder en twee kinderen om te herstellen van de Jiggerinfectie
  • Bouwen van nieuw huis op grond vader
  • Doughlas naar Donyo Coffee Primary School
  • Zeer nauwe begeleiding moeder t.a.v. hygiene en het opvolgen
  • Hulp aan vader v.w.b. bewerking land en opnieuw zaaien en gebruik kunstmest
  • Langdurige counselling van het gezin
  • Sponsoring speciale baby voeding voor Mary

Huidige stand van zaken – per april 2012:
In november 2011 zijn Doughlas, Mary en hun moeder uit het ziekenhuis ontslagen na de opname tegen Jiggers. Het huis is gebouwd en bestaat uit een kamer voor de ouders met bed en klamboe en een ruimte ernaast die gebruikt zal worden voor Doughlas. Hier is inmiddels een bed geplaatst voor hem, ook met matras en klamboe. Baby Mary is begin januari 2012 opnieuw opgenomen in het ziekenhuis in verband met ernstige ondervoeding. Haar situatie is heel kritiek geweest. Besloten is om Mary voorlopig op te laten groeien in een bij het ziekenhuis gelegen kindertehuis Community of Hope, in ieder geval tot ze kan lopen maar het heeft de voorkeur haar daar te laten wonen tot ze de leeftijd van twee jaar en drie maanden heeft bereikt i.v.m. hersenbeschadiging door ondervoeding. Baby Mary heeft al schade opgelopen door haar slechte gezondheidstoestand en loopt erg achter in haar ontwikkeling. Nu zij bijna een jaar is, kan ze nauwelijks zitten en heeft een verminderde spierspanning. Door fysiotherapie en het oefenen met een baby-walker wordt geprobeerd hier verbetering in te krijgen. Na gesprekken met de leiding is ons gebleken dat het gezin zes kinderen heeft verloren aan ondervoeding en/of hygiene problemen. Kinderen in de leeftijd tussen zuigeling en zeven jaar. De moeder blijkt verstandelijk beperkt en toont weinig verantwoording ten aanzien van hygiene aspecten maar ook op gebied van voeding en naar haar kinderen toe toont zij geen verantwoording. In de komende tijd wordt geprobeerd de moeder dusdanig te counsellen dat zij zich verantwoordelijk gaat gedragen naar haar kinderen toe. Pas als die status is bereikt, zal het veilig zijn voor Mary om terug te keren naar haar ouders. Er is een afspraak gemaakt dat de ouders het meisje met regelmaat (een keer per week) bezoeken om de hechting tussen ouder en kind te waarborgen. Circle4Life betaalt de speciale voeding voor baby Mary bij het kindertehuis wat draait op sponsoring en donaties.
Doughlas gaat sinds een paar maanden naar de kleuterschool en is gesponsord door Circle4Life met een schooluniform en de entree kosten voor aanmelding. De ouders worden begeleid om ook hierin verantwoordelijk te worden.

Jongeren (24) van de Lady Joy Secundary School in Donyo Sabuk hebben in samenwerking met medewerkers van DISC in februari 2012 de vader geholpen met het verwijderen van de oude maisplanten en het land voor te bewerken. Er zijn zaden en kunstmest gedoneerd en inmiddels heeft de moeder de zaden uitgezet. In april stonden de maisplanten er gezond en groen bij. Dit loopt goed.
Helaas hebben we (begin april) moeten constateren dat de Jigger infectie bij Doughlas weer terug is. Hij zal hier voor behandeld worden door een van de DISC medewerkers en de moeder zal nog strikter gecounselled moeten worden.
Voorlopig blijven we dit gezin volgen. Niet meer door middel van sponsoring maar wel op gebied van hygiene en voorlichting in de hoop dat de moeder haar verantwoordelijkheden leert kennen en haar kinderen op de eerste plaats leert stellen. Door de donatie van zaden en de hulp daaromheen zal het gezin zelf in staat moeten zijn nu om in eigen levensonderhoud te gaan voorzien.
Augustus 2012: in overleg met DISC en Community of Hope, de kinderopvang bij het Kilimambogo hospital, is besloten om Mary voorlopig niet terug te laten gaan naar het gezin. Het risico dat het kindje weer getroffen wordt door ondervoeding en infecties is nog te groot. Voorlopig zal zij dan ook bij CoH blijven waarbij de ouders en broertje Doughlas haar wekelijk opzoeken. Vanaf nu krjigt baby Grace extra voedingssupplementen zoals kalk om haar botstructuur te verstevigen. Door haar ondervoeding heeft zij een enorme tik in haar ontwikkeling meegekregen en ontwikkelen haar bewegingen niet zoals het hoort. Ze is nu bijna anderhalf jaar maar kan nog niet zelfstandig zitten en maakt ook nog geen aanstalten om te kruipen. Waarschijnlijk zal zij hier blijven tot ze kan lopen en de risico leeftijd van 2 jaar en 3 maanden voorbij is. Met Doughlas gaat het goed, hij gaat trouw naar school en doet het naar omstandigheden redelijk.
Oktober 2012: bij een bezoek aan de school waar Doughlas naar toe gaat, is geconstateerd dat het met zijn gezondheid niet goed gaat. Hij blijkt thuis volledig aan zijn lot te worden overgelaten. De ouders tonen geen verantwoording naar hun kind toe en voorzien slechts in eigen behoefte. Doughlas komt vaak op school zonder eten. De leerkracht maakt zich ernstige zorgen te meer daar zijn haarkleur inmiddels koperkleurig wordt. Een bezoek aan de ouders leverde niet veel op. De moeder heeft sinds kort een baantje als wasvrouw maar het geld wat hiermee verdiend wordt, wordt niet gebruikt om hun enige thuiswonende kind te voeden en onderhouden. Het nieuwgebouwde huis bleek deels ingestort te zijn. Een fout van de aannemer die vergeten was de dakconstructie te borgen. De toenmalige contactpersoon bleek ook niet te vertrouwen wat resulteerde in een nooit gecontroleerde aannemer die dus vrijspel had. We troffen een trieste bedoening aan. De nieuw gekochte bedden stonden in de openlucht en de ouders hadden hun intrek genomen in het oude huisje. De vader gaf aan zeer gelukkig te zijn met deze situatie en zag niet in wat de gevaren naar zijn kind toe zijn. In overleg met de kinderbescherming is besloten om een kindertehuis te zoeken waar Doughlas opgenomen kan worden omdat de thuissituatie zeer verontrustend is en de ouders niet willen veranderen.
December 2012: op 16 december is Doughlas uit huis geplaats en opgenomen bij Moyo Centre in Thika, Kenia. De kinderbescherming heeft zich ingezet voor de redding van dit negenjarige jongetje en na een huisbezoek aan de ouders door een medewerker en de oprichtster van Moyo Centre is al snel besloten dat de redding van dit kind met spoed uitgevoerd moest worden. Doughlas gaat nu in Thika naar school en verblijft voor een proefjaar bij Moyo. Zijn zusje MaryGrace blijft bij Community of Hope wonen. In oktober hebben we het kindertehuis een blender gegeven zodat voedsel voor de kleintjes fijngemaakt kan worden. Wij sponsoren zolang zij daar verblijft maandelijks voedingssupplement en extra kalkhoudende middelen om haar botten sterker te maken. Eind december was zij in staat om zelfstandig te zitten en zich op te trekken aan de spijlen van haar bedje. Er zit vooruitgang in maar het gaat erg langzaam! Onze hulp blijft dan ook nodig.
Maart 2013: de tweejarige MaryGrace blijft een teer poppetje en een zorgenkindje. Op 31 januari werd geconstateerd dat het kleine meisje een chronische luchtweginfectie heeft en is ze getest op tb, wat gelukkig negatieft bleek te zijn. Wel is het noodzakelijk om haar voor een periode van drie maanden extra medicijnen te geven om haar immuunsysteem te verbeteren. Omdat haar groei te langzaam gaat, moet ook het dieet wat ze al maanden volgt, aangehouden worden. Het is een zeer innemend klein meisje en met veel plezier gaat ze op de foto's. Ze is het zonnetje in huis bij de kinderopvang Community of Hope.
Mei 2013: op 6 mei is tijdens een werkbezoek door Ellen en Charlotte van Gemert een bezoek gebracht aan Moyo Centre in Thika, het jongenshuis waar Doughlas half december is opgenomen. We werden door de oprichtster, Terumi, op de hoogte gebracht over zijn verblijf in het tehuis. Allereerst is zijn kennis voor school getest en is besloten hem dit schooljaar in de tweede kleuterklas te plaatsen omdat zijn niveau niet hoog genoeg is nog om naar de eerste klas van primary school te gaan. Hij heeft zich goed aangepast in het huis en gaat goed om met de andere jongens. We gaan de komende tijd kijken naar mogelijkheden tot sponsoring en gaan ook zoeken naar een passende oplossing om Doughlas en zijn zusje weer met elkaar in contact te krijgen.
Op 7 mei hebben we het zusje van Doughlas, MaryGrace opgezocht bij Community of Hope. Zeer verrassend nieuws want de extra supplementen voor het steviger maken van haar botstructuur lijken aan te slaan en ook de visolie capsules (soort ouderwetse levertraan) doen hun werk. Heel voorzichtig probeerde ze aan een hand haar eerste stapjes te zetten en binnenkort zal ze dan eindelijk zelf kunnen lopen.  Ook begrijpt ze alles wat tegen haar wordt gezegd en klapt in haar handjes als het haar gevraagd wordt. Langzaam aan gaat het beter met haar. Deze week zal ze opnieuw worden gecheckt in het ziekenhuis en wordt ook haar botstructuur onderzocht en bekeken. Een doorzettertje! En ook met Community of Hope hebben we gesprekken gehad hoe we broer en zus met elkaar in contact kunnen brengen. Een belangrijk aspect omdat ze niemand anders hebben naast elkaar. 
4 juli 2013: ons kleine wondertje Mary Grace kan lopen! een geweldige prestatie als je ziet in welke conditie ze bijna 2 jaar geleden, meer dood dan levend, werd aangetroffen als drie maanden oude baby. Het is een heel actief meisje geworden. Op 16 juni werd ze geheel onverwacht bezocht door haar ouders. Een grote verrassing helemaal toen bleek dat ze sokken en schoentjes voor hun meisje hadden meegenomen. Op deze manier laten de ouders, die zelf niet in staat zijn voor haar te zorgen, wel hun betrokkenheid zien. Mary Grace zal de speciale voedingssupplement nodig blijven houden en wij blijven haar hierbij helpen. We gaan nu kijken of Doughlas in de augustus-vakantiemaand enige tijd bij haar kan doorbrengen.
2 augustus 2013: Mary Grace laat iedereen versteld staan... vier weken geleden zette ze haar eerste stapjes alleen. Het is een blij meisje en door haar begeleiders bij Community of Hope werd trots gemeld dat ze inmiddels stevig rondstapt maar ook dat ze zonder schroom loopt te zingen in zichzelf! Prachtig toch? Dit hadden we niet durven dromen...
Voedingssupplementen blijven noodzakelijk en vooralsnog blijven we sponsoren met koemelk, supplementen en kalktoevoegingen. Mooi dat we dit met u hebben mogen en kunnen doen!
6 september 2013: Mary Grace Wayuwa, het mooie engeltje van Circle4life zoals ze in Kenia liefkozend wordt genoemd. Een klein meisje met een enorme vechtlust en overlevingsdrang. Het gaat zo goed met haar! Zonder hulp van anderen klimt ze inmiddels zelf op stoelen, dit hadden we twee jaar geleden niet durven dromen... 
3 november 2013: We ondersteunen deze kleine dreumes nog steeds met speciale voedingsmiddelen. Inmiddels loopt ze geheel zelfstandig, zingt haar eigen liedjes en weigert om mensen die ze niet kent een hand te geven! Ze is erg aan het socializen en speelt met andere kinderen en deelt zelfs de kleine dingen die ze heeft. Tijdens het werkbezoek aan Kenia in november gaan we zowel MaryGrace als Doughlas bezoeken en dan samen met de ouders!
28 november 2013: Met toestemming van kindertehuis Moyo hebben we Doughlas deze morgen opgehaald om hem een dagje te herenigen met zijn zusje. De ouders waren we bij toeval een aantal dagen daarvoor tegen gekomen in Donyo Sabuk en hebben hen verzocht deze dag ook naar kindertehuis Community of Hope, waar MaryGrace woont, te komen.
Helaas lieten zij weer verstek gaan. Jammer, dit was de perfecte kans geweest voor hen om hun betrokkenheid te laten zien. De drank blijkt toch weer sterker. 
We hebben de kinderen verwend met limonade, biscuit, chips and snoepjes. Een echt feest en ze hebben genoten... 
Verder zijn we bezig om de toekomst voor deze kinderen veilig te stellen. Victor Muasya onze veldwerker, is bezig om samen met de Districts Officer van Donyo Sabuk, het land van de vader te laten registreren op Doughlas' naam. Op het moment dat zijn ouders komen te overlijden, vervalt de grond dan automatisch aan de kinderen. Zo ook het huis wat wij destijds gebouwd hebben. 
21 december 2013: voorlopig blijven we MaryGrace sponsoren met haar voeding bij Community of Hope. Eind 2014 wordt bekeken of het in 2015 ook nodig blijft, zij is dan bijna vier.
Het is een vrolijk meisje en haalt haar achterstand in. Ze praat en communiceert met haar huisgenootjes. Prachtig om te zien.
23 januari 2014: ook deze maand zijn de koemelk en speciale voedingssupplementen gedoneerd aan Community of Hope voor kleine Mary Grace. Bij aankomst van onze veldwerkers waren de kleintjes net aan het eten en het was zo schattig om te zien dat al die kleintjes na het eten hun bordje naar de huismoeder brachten en vervolgens hun handjes gingen wassen...
29 maart 2014: Op deze vrijdag hebben we tijdens het werkbezoek de kleine Mary Grace bezocht. Deze week is zij drie jaar geworden. Mary Grace is van een uitgemergelde baby uitgegroeid tot een stevige dreumes die lacht en zingt. Haar eenkennigheid was over en ze kwam iedereen een handje geven. Bij het weggaan zwaaide ze ons na.
De Zweedse vrijwilliger die wij spraken vertelde dat zij inmiddels geen speciale voeding meer krijgt en dat ze hetzelfde eet als de andere kinderen. Dit betekent dat onze sponsoring van speciale pap e.d. na 2014 niet langer nodig zal zijn. Tijdens het werkbezoek in augustus/september zullen we dit nader bekijken.
Broer Doughlas die bij jongenstehuis Moyo woont, heeft het daar prima naar zijn zin. Op school gaat het goed en Doughlas had bij de marathon van Nairobi zelfs een korte afstand meegelopen.
6 mei 2014: MaryGrace is een echte pittige tante geworden. Ze loopt inmiddels prima, draagt zelf spulletjes mee en is inmiddels over-actief. Als ze ergens mee bezig wil ze niet gestoord worden. Hoe anders begon haar leventje... ook de ouders komen af en toe op bezoek, mooi om te horen en te weten dat ondanks het feit dat deze ouders niet in staat zijn hun kinderen op te voeden ze toch af toe komen kijken hoe het met hen gaat. De vader is inmiddels 66 en af en toe komen we hem tegen als hij langs de weg bij Baringo werkt aan het verbeteren van de weg. Iets wat hij zichzelf heeft opgelegd want het is geen betaald werk. 
6 juli 2014: eind mei is het kindertehuis Community of Hope verhuisd naar een andere locatie. Vanaf Kilimambogo zijn ze verhuisd naar Magongoni, een prachtig huis in een rustige en kindvriendelijke omgeving. Een particuliere basisschool bevindt zich aan de overkant van het pad. Het tehuis is neergezet door de zusterpost Immaculate Heart of Mary van het ziekenhuis in Kilimambogo wat ook dit kindertehuis heeft opgericht. Een schitterende compound waar overal kippen rondscharrelden. De kinderen waren net thuis voor de lunch toen we hen bezochten op 16 juni. De kleine MaryGrace gaat sinds kort ook naar school. Ze was het enige nog thuisblijvende kind en verveelde zich enorm. Reden voor de zusters om met het schoolhoofd te gaan praten en ja hoor... het kleine dametje mocht komen. Ze danst en zingt en kent de eerste letters van het alfabet al. In overleg met zuster Celine van Immaculate heart of Mary is besloten om tot het eind van dit jaar de speciale voeding voor MaryGrace en de koemelk te blijven sponsoren. Vanaf januari 2015, Mary Grace is dan bijna vier jaar, stopt onze hulp. 
6 augustus 2014: MaryGrace is helemaal in haar element nu ze naar de Bisshop Kamande Nursery gaat, ze zingt, danst, lacht en ontwikkelt zich zoals een normale kleuter zou moeten. Prachtig om te zien!
27 september 2014: bij het maandelijkse bezoek door maatschappelijk werkster Margarete Njeri werd ons verteld dat de kleine MaryGrace een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen met malaria. Na medische behandeling is ze inmiddels weer thuis en gaat weer naar school. Een vrolijke peuter die hard bezig is de achterstand in te halen en ze zingt en praat dat het een lieve lust is.
25 oktober 2014: de speciale pap en de kosten voor de koemelk voor peuter Mary Grace zijn gebracht en betaald. Er was niets bijzonders te melden. Alles verloopt naar wens. 
31-12-2014: het allerlaatste voedselpakket is uitgereikt aan Community of Hope en ook de maandelijkse bijdrage voor de koemelk. Zoals met de leiding afgesproken stopt per 1 januari 2015 de sponsoring aan MaryGrace. In de bijna 3,5 jaar dat wij de voedingszorg en medische kosten voor MaryGrace gesponsord hebben, hebben we haar van een uitgemergeld klein baby'tje uitzien groeien tot een stevige kleuter met een eigen willetje. Door de zware ondervoeding van de beginmaanden zal zij nooit helemaal kunnen functioneren zoals een kind wat geen ondervoeding gekend heeft maar ze gaat er zeker komen! Wij wensen haar heel veel geluk en liefde toe bij Community of Hope, het kindertehuis waar zij blijft wonen. Haar moeder komt haar heel af en toe opzoeken maar zal nooit in staat zijn voor haar kindje te zorgen.