Felix Nzioki

Datum: 

za, 24/12/2011

Locatie: 

Donyo Sabuk, Kenya

Status: 

Uitleg project: 

Situatie:
Felix is een jongetje (geb. september 2006) wat met een open ruggetje (spina bifida) is geboren. Zes maanden (!) na zijn geboorte is hij pas geopereerd en waarschijnlijk zijn bij het sluiten van zijn rug zenuwen en/of spieren geraakt waardoor hij zijn benen niet kan bewegen. Felix kan niet staan en lopen, de stand van zijn heupen is niet goed waardoor zijn benen kruiselings gegroeid zijn. Het gezin heeft geen middelen om medische hulp in te schakelen en kan ternauwernood in eigen onderhoud voorzien. De vader heeft een marktkraampje in tweede hands schoenen wat bijna niets oplevert en heeft af en toe een tijdelijk baantje. De moeder werkt niet omdat Felix niet alleen kan blijven. Het gezin heeft nog een tweede kind, een meisje van drie (geb. 2009)wat inmiddels naar de Nursery Class/Primary School gaat.

Missie:
Onderzoek naar een betere leefomstandigheid voor het gezin, onderzoek van en hulp voor Felix om te kijken of zijn situatie te verbeteren valt en begeleiding mogelijk in de vorm van micro krediet voor de moeder om een eigen kraampje te beginnen als de situatie rond Felix beter is/wordt. DISC medewerkers zijn in contact gekomen met een revalidiatie kliniek in Ol Kalou, waar ook ingrijpende operaties uitgevoerd worden. Ons doel is Felix hier binnen te krijgen en een behandeling te krijgen.

Acties:

  • Onderzoek van Felix in het ziekenhuis van Ol Kalou
  • Kinderrolstoel voor Felix, op maat gemaakt
  • Sponsoring van het gezin op gebied van reiskosten voor medisch onderzoek
  • Sponsoring van het gezin op gebied van voedsel (mais, bonen, meel e.d.)
  • Begeleiding van het gezin en voorlichting
  • Kijken naar mogelijkheden voor het opzetten van een eigen kraampje/winkeltje
  • Kijken naar mogelijkheden via micro financiering
     

Huidige stand van zaken
April 2012
: Felix is inmiddels uitgebreid onderzocht in het ziekenhuis in Ol Kalou door twee verschillende specialisten. Uitkomst is dat er een lichte spieractiviteit is geconstateerd in de achterliggende bovenbeenspieren. Het ziekenhuis daar werkt met een Italiaanse sponsor die het mogelijk maakt om een keer per jaar 100 kinderen met soortgelijke problemen gratis te opereren. Op moment van bezoek was net de inschrijftermijn voor de eerstkomende operaties gesloten en is Felix op de wachtlijst gezet voor operatie in februari 2013.
Op 16 oktober zal Felix terug moeten naar de kliniek in Ol Kalou en zal hij worden getest en zal hij revaliditie therapie krijgen om hem voor te bereiden op de operatie. De artsen verwachten dat hij mogelijk ooit zal kunnen lopen. Na zijn operatie zal Felix daar moeten revalideren en zal hij daar ook naar school gaan. Op dit moment is het niet mogelijk om hem naar een reguliere school te laten gaan omdat de middelen daartoe ontbreken. Niet alleen bij de ouders maar ook op de school.
Inmiddels is er een rolstoel gedoneerd door Harting-Bank Nederland en wordt geprobeerd om deze rolstoel zo snel mogelijk in Kenia te krijgen.
Het gezin heeft een voedselpakket en kleding voor Felix ontvangen via DISC/Circle4Life en zal worden gesponsord ten aanzien van reis- en verblijfskosten van en naar Ol Kalou.
16 oktober 2012: de situatie rondom Felix is aanmerkelijk veranderd. Op maandag 15 oktober hebben we de moeder, oma en Felix gezocht. De rolstoel die we gedoneerd hebben gekregen via Harting-Bank is een geschenk uit de hemel gebleken. Zijn ouders zijn in staat om hem mee te nemen nu en wat zeer belangrijk is voor hem is dat de rugleuning van de stoel verstelbaar is. Felix zat al op de uitkijk toen we aankwamen en helaas moesten we horen dat zijn Rikki konijntje wat hij in april had gekregen door twee buurtkinderen gestolen was. Aangezien Felix er zelf niet achteraan kon gaan, moest hij heel droevig toezien hoe zijn liefste vriendje ontvreemd werd. Inmiddels is er een nieuwe Rikki onderweg. We hebben de moeder de verwachte gang van zaken uitgelegd omtrent ons bezoek aan Ol Kalou en op dinsdag 16 oktober zijn we om zes uur 's ochtends met een taxi naar het in centraal Kenia gelegen Ol Kalou vertrokken. De rehabilitatie kliniek wordt gesponsord door een team van Italiaanse medici en het geluk wilde dat zijn deze week aanwezig waren. Na lang wachten werd Felix onderzocht door twee, onafhankelijk van elkaar werkende, specialisten. Helaas was de uitslag zwaar teleurstellend. Werd ons in januari nog gezegd dat een operatie mogelijk was en daarmee de kans op lopen, nu werd ons deze droom ruw ontnomen. Felix zal nooit kunnen lopen. Hij is verlamd vanaf zijn heupen en omdat hij niet op zijn beentjes kan staan, heeft het geen zin om het kind door een hel van pijn te laten gaan met een meer dan minieme kans van slagen. Omdat zijn ruggewervel al een lichte scoliose vertoond is ons geadviseerd hem een korset aan te laten meten om zo verdere vergroeiing van zijn ruggewervel tegen te gaan. Stoppen is niet mogelijk maar het proces kan wel vertraagd worden om zo de schade zo veel mogelijk te beperken. Met name in de jaren van zijn groei is dit uiterst belangrijk. Ter plekke is hij opgemeten en donderdag 25 oktober moeten we nogmaals de rit naar Ol Kalou ondernemen om zijn korset te halen. Verder zijn we geadviseerd om de rugleuning van zijn rolstoel in een ietwat liggende houding te zetten zodat de druk op zijn ruggewervel afneemt.
Omdat de droom op een mooie toekomst van dit dappere ventje ineens ruw werd verstoord, zijn wij met nieuwe kracht op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen. Niet in de vorm van ooit kunnen lopen maar wel voor het bouwen aan een toekomst. We hebben innmiddels een bezoek gebracht aan Joytown Primary School in Thika, een basisschool voor gehandicapte kinderen. Ook kinderen met spina bifida worden hier toegelaten. Er gaat een hele intake procedure gestart worden, dit zal Margarete Njeri op zich gaan nemen en wij hopen dat hij met ingang van de nieuwe selectiemaand, oktober 2013, een kans gaat krijgen om hier toegelaten te worden. Circle4Life gaat zijn schoolkosten betalen en we gaan de moeder helpen met het starten van een eigen marktkraampje. DISC heeft al een micro finanieringsgroep lopen en start binnenkort met een tweede groep en de moeder zal hiervoor voorgedragen worden.
Januari 2013: Sinds november volgt Felix een paar keer week onderwijs bij het DISC Education Centre, een onderdeel van de activiteiten van onze lokale partner in Kenia. Maureen, de onderwijzeres, neemt hem dan onder haar vleugels en bereidt hem voor op alle facetten van het kleuteronderwijs om zo beter te kunnen scoren voordat hij regulier onderwijs gaat krijgen. Felix leert o.a. lezen, schrijven, rekenen maar ook tekenen is een belangrijk onderdeel. Voor Felix helemaal omdat hij door zijn handicap een achterstand in de ontwikkeling van zijn handspieren heeft en extra moet oefenen met tekenen en schrijven. Zijn moeder vergezelt hem trouw naar de lessen en helpt hem thuis met oefenen. Inmiddels is het verzoek voor een afspraak bij Joytown Primary School ingediend en zal binnenkort de moeder, Felix en Margarete, onze maatschappelijk werkster via DISC, uitgenodigd worden voor een gesprek. 
In januari is Margarete met Felix terug geweest voor een controle bezoek aan het rehabilitatie centrum in Ol Kalou. We kunnen met heel veel blijdschap melden dat de scoliose enigszins een halt lijkt toegeroepen door het continue dragen van zijn korset. De eerstvolgende controle zal plaatsvinden als het team van Italiaanse specialisten aanwezig is om ook door hen deze situatie te laten beoordelen. 
30 juni 2013: Het gezin waarin Felix opgroeit is in mei bezocht door Circle4life. Felix blijkt erg leergierig en krijgt dagelijks les van 'juf' Maureen. Inmiddels kan hij alle letters schrijven, alleen de letter G blijkt moeilijk. Ze zijn nu hard bezig om met de cijfers te oefenen. Door Circle4life zijn posters met letters en cijfers aangeschaft wat het herkennen en leren hiervan vergemakkelijkt. 
Eind mei zijn gesprekken gevoerd met Felix' vader en een bevriende taxi chauffeur, die naast zijn taxi een klein touringcar bedrijfje wil gaan starten. Felix' vader wil dolgraag zijn rijbewijs halen omdat hij als chauffeur in staat zal zijn, zijn gezin te onderhouden. Circle4life gaat de kosten voor het halen van een rijbewijs voor Felix' vader bekostigen en de vader en George, de taxi chauffeur, hebben binnenkort een gesprek over een mogelijke samenwerking.
2 augustus 2013: Felix' vader heeft zijn rijlessen afgesloten en zit in een interim periode van drie maanden. Naar verwachting zal hij rond oktober zijn rijbewijs krijgen. Verder zijn we in afwachting van een oproep van Joy Town School for the disabled voor een intake gesprek met Felix' moeder, Felix en Margarete Njeri, onze maatschappelijk werkster.
26 oktober 2013: Tijdens het huisbezoek van september kwam Margarete Njeri, maatschappelijk werkster van onze partner DISC, tot de ontdekking dat Felix wat zweren vertoonde en na onderzoek bleek hij een enorme infectie op zijn bil te hebben. De infectie was dusdanig dat medisch ingrijpen noodzakelijk was. Het vlees was tot op het bot aangetast en hij heeft per direct medicatie gekregen. Op dit moment is nog niet bekend wat de infectie heeft veroorzaakt, wel weten we dat door geldgebrek en schaamte de ouders niet in staat waren hun kind te laten behandelen en het dan ook niet gemeld hebben. Ze zijn met hem naar een lokale kliniek geweest waar hij van een tetanus injectie is voorzien en daarmee hield de hulp op. Zoals het er nu naar uit ziet zal hij in december een operatie moeten ondergaan om het bot te herstellen en het gat te sluiten.
23 oktober heeft Felix zijn intake gehad bij Joytown Primary school en nu is het afwachten op de beslissing of hij toegelaten gaat worden. Mocht het positief uitvallen dan zal hij in de kleuterklas moeten beginnen.
Verder zal hij in november terug moeten naar de kliniek in Kijabe waar hij na zijn geboorte is geopereerd. De drains die toen in zijn hoofd geplaatst zijn, zijn aan vervanging toe. Er zullen dan nieuwe buisjes worden aangebracht onder de huid achter zijn oren en via zijn plassertje naar buiten worden afgevoerd. Dit om het vocht wat nog steeds in zijn hersentjes ophoopt, af te voeren. We houden u op de hoogte!
November 2013: op 5 november kregen we het verheugende nieuws dat Felix is toegelaten tot Joytown Primary School. Een lang gekoesterde wens, zeker als je weet dat er zo'n driehonder aanmeldingen zijn en er slechts mondjesmaat kinderen worden toegelaten. Wel is een medisch onderzoek en ook een onderzoek op onderwijs niveau nodig wat de uiteindelijke toelating bepaalt. 
Op 29 november is Felix in het Kijabe hospital gezien door de artsen. Helaas minder goed nieuws. Hier werd ons verteld dat de ouders na zijn operatie waarbij de rug werd gesloten, nooit meer terug gekomen zijn. Het verhaal dat er een medische fout is gemaakt, bleek niet zo te zijn. De arts heeft ons de verschillende vormen van spina bifida uitgelegd en dus ook dat de vorm die Felix heeft in het begin geringe beweging laat zien maar als hier niets mee gedaan wordt, en dat is er niet omdat de ouders niet meer teruggekomen zijn, treedt de verlamming in. De wond, waarschijnlijk ontstaan als doorligplek, zou eigenlijk per direct geopereerd moeten worden maar het team plastisch chirurgen heeft aangegeven dat de operatie niet mogelijk is vanwege het grote risico dat de problemen daarna nog groter zullen worden. De moeder heeft een training gehad om met een flexibel buisje de blaas van Felix iedere drie uur te legen. Ook zijn ontlasting moet zij twee maal per dag gaan stimuleren. Op moment dat de wond droog blijft en ook kleiner gaat worden, kan er pas geopereerd worden. Victor Muasya en Margarete Njeri zijn inmiddels bezig het gezin te counselen en te zorgen dat de ziektekosten verzekering van de vader, de NHIF, weer opgestart kan worden zodat de kosten voor operatie en verblijf in het ziekenhuis straks (deels) vergoed worden. 
School gaat er helaas dus nog niet inzitten en we hopen dat Felix snel zal herstellen van deze vreselijk wond en volgend jaar opnieuw een intake zal krijgen voor een tweede kans... Op 7 januari 2014 moet hij terug naar het ziekenhuis. Het team in Kenia bezoekt het gezin met regelmaat om te checken of de moeder de wond goed schoon houdt maar vooral ook de blaas en ontlasting doet.
5 februari 2014: Op 7 januari is een bezoek gebracht aan de plastisch chirurg van het Kijabe ziekenhuis. De enorme wond op Felix bil is kleiner geworden en het blijkt dat de moeder het keurig schoon houdt en trouw iedere drie uur zijn blaas leegt. Felix is gezien door een fysiotherapeut die de moeder oefeningen heeft geleerd die zij met Felix thuis moet gaan oefenen. Felix moet gaan leren zichzelf op te kunnen drukken en later ook te kunnen verplaatsen via het opdrukken van zijn armen. Dit om bij een eventuele noodsituatie waarbij niemand aanwezig zou zijn, zich zelf te kunnen redden. Op 20 januari is een controle bezoek gebracht aan de mobiele kliniek die Thika aandeed op Joytown Primary School. Ook hier constateerden ze een flinke vooruitgang en kreeg de moeder nieuwe buisjes mee voor het legen van de blaas. Eerstvolgende controle is 20 januari in Thika. De extra voedingrijke pap die Felix sinds december krijgt, doet ook zijn werking, Felix is aangekomen en krijgt meer weerstand.
Op 4 februari werd wederom Kijabe bezocht en deze keer kregen we te horen dat hij zo vooruit was gegaan dat een operatie niet langer uitgesteld hoeft te worden. We hebben de aanbetaling van KES 40.000 voldaan en 4 maart moet Felix nog een keer terugkomen voor een tussentijdse controle, Ellen van Gemert van Circle4life zal deze afspraak bijwonen. IJs en weder dienende wordt hij op 9 april opgenomen in het ziekenhuis, 10 april geopereerd en zal de wond gesloten worden. Hierbij zal spierweefsel elders worden weggehaald en teruggeplaatst in het gapende gat. 
19 april 2014: Wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Tijdens het werkbezoek in maart 2014 is het ziekenhuis in Kijabe twee keer bezocht, op 4 maart en op 25 maart. Beide bezoeken betrof de controle door de fysiotherapeut en Felix is werkelijk met sprongen vooruit gegaan. Inmiddels is hij in staat om zichzelf zittend op een bed te verplaatsen door zich op te drukken op beide handen. Dit moest hem aangeleerd worden omdat in geval van nood het jongetje in staat moet zijn zichzelf te redden. Ook krijgt hij therapie in het optrekken zodat zijn armen super sterk gaan worden. Daarnaast moet de moeder ook oefenen met hem om zijn benen in een andere stand te plaatsen zodat hij flexibeler wordt. 
Op 9 april is maatschappelijk werkster Margarete Njeri met Felix en zijn moeder afgereisd naar Kijabe waar Felix is opgenomen voor de grote operatie. Alle vooronderzoeken en registratie namen meer tijd in beslag dan verwacht en op 10 april was alles uiteindelijk rond en kon hij geopereerd worden. Helaas werd het een lange dag wachten en was Felix pas om half vijf 's middags aan de beurt. Hij heeft gehuild van de honger omdat hij al vanaf de avond ervoor geen eten en drinken meer in mocht nemen. Maar zijn geduld werd beloond. De vier uur durende operatie was een succes en het gat is gesloten. Er is spierweefsel weggehaald uit zijn been en geplaatst in het gapende gat, via plastisch chirurgie is het gat gedicht. 
Felix' moeder blijft bij hem tot hij uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Maatschappelijk werkster Margarete heeft moeder en zoon inmiddels een aantal keer opgezocht en het herstel verloopt spoedig. De verwachting is dat Felix in de week van 20 april ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Dan zullen nog een paar na-controles volgen en ook zal hij daar voor zijn fysio controles blijven komen voorlopig. We hopen dat hij nu zo herstelt dat hij in staat zal zijn om eindelijk naar school te kunnen. Margarete zal de komende week de contacten met Joytown Primary School opnieuw aanhalen en kijken of er mogelijkheden zijn om hem in mei naar school te laten gaan. Dankzij uw steun hebben we hem kunnen helpen. Circle4life heeft de aanbetaling voor de operatie gedaan en ook het liggeld en de medische kosten na de operatie. De operatie zelf is door het ziekenhuis in Kijabe betaald. Geweldig nieuws en wat een geweldige stap vooruit naar een betere toekomst!
31 mei 2014: Felix is op 22 april uit het ziekenhuis ontslagen. De eerste drie maanden moet hij herstellen en ondanks dat we de aanbevelingsbrief voor Joytown Primary School van de artsen hebben mogen ontvangen, adviseerden zij ons hem pas in het nieuwe schooljaar naar school te laten gaan. Helaas heeft Felix een flinke tegenslag te verwerken gekregen. De enorme gehechte wond op zijn bil is gaan ontsteken en hij moest vervroegd terug naar het ziekenhuis. Het lag niet aan de zorg die hij thuis kreeg, zijn moeder desinfecteerde de wond keurig volgens instructies van het ziekenhuis met steriele middelen. De artsen stonden voor een raadsel en weten niet waar de ontstekingen vandaan kwamen. Hij is opnieuw behandeld en alle krammen zijn verwijderd en vervangen door andere hechtingen. Afgelopen week is hij voor controle terug geweest en kregen moeder en maatschappelijk werkster Margarete Njeri een compliment over de vooruitgang. Het zal nog even duren voordat hij volledig hersteld is en binnenkort moet hij weer terug. We gaan in ieder geval langzaam de goede kant op nu.
5 juli 2014: de wond hersteld goed. Niet al te snel maar door de consequente reiniging met steriele middelen en het drooghouden van de wond gaat het nu super. In juli is een tussentijdse controle in de kliniek die Joytown Primary School aandoet en op 29 juli is een een controle bezoek aan de plastisch chirurg in Kijabe. We zijn benieuwd...
6 augustus 2014: op 10 juli is Felix voor controle naar de Bethany clinic geweest in Joytown Primary School, het gaat super! het dagelijks 6x legen van zijn blaas en 2x per dag stoelgang is inmiddels routine geworden voor zijn moeder. Ze heeft nieuwe flexibele buisjes en gel meegekregen voor de komende maanden. Ook zijn hoofdomtrek werd gemeten: 47cm. Eerstvolgende controle is op 23 oktober. Ook de kliniek in Kijabe is bezocht voor de na-controle van de operatie. Op 29 juli is de plastisch chirurg bezocht en zwaaide Felix af. Zijn wond is goed genezen, het enige wat over is gebleven is het enorme litteken wat over zijn hele bil loopt. Hij is nu doorverwezen naar de kinderarts en moet op 13 november terugkomen, dan worden de flexibele buisjes achter zijn oren, voor de afvoer van te veel vocht, gecontroleerd en ook zullen zijn nieren getest worden. We hopen dat hij in januari naar school kan!
25 september 2014: Een kort bezoek aan het gezin van Felix en een bezoek aan Joytown Primary school in september stonden op het programma tijdens het werkbezoek. Rond 23 oktober moet de inschrijving bij Joytown Primary School bevestigd worden en zal onze maatschappelijk werkster dit regelen. Felix is zo blij dat hij naar school gaat, iedereen die hij ziet moet het horen! De familie kijkt met spanning uit naar het ziekenhuis bezoek in november.
27 oktober 2014: FELIX MAG NAAR SCHOOL !!! de laatste controle bij de mobiele kliniek van het Kijabe hospital op de locatie van Joytown Primary School in Thika zit erop en Felix is medisch goedgekeurd. Vervolgens door naar de administratie en zijn plekje voor januari is bevestigd. 13 januari moet hij zich met zijn moeder en maatschappelijk werkster Margarete Njeri op school melden in zijn rolstoel (weet u nog...de door Harting Bank gedoneerde rolstoel). Inmiddels is hij in staat om zelf zijn blaas te legen en de stoelgang te regelen, de voorwaarde om naar school te kunnen. 
27 november 2014: de laatste controle in het ziekenhuis in Kijabe zelf. Felix doet het zo goed. Er is een scan van zijn nieren gemaakt en deze hebben de grootte van een kind van zijn leeftijd. Er is geen enkele reden om hem terug te laten komen voor controles en vanaf 2015 mag hij de controles in de mobiele kliniek, georganiseerd door Bethany Kids (de kinderkliniek uit Kijabe) op zijn nieuwe school gaan volgen. Wat een prachtig nieuws en wat een mooie toekomst wacht hem. 
10 februari 2015: eindelijk was het dan zo ver.... 21 januari mocht Felix eindelijk naar school. Zijn lange wachten werd beloond. Vol spanning en enorm druk ging hij samen met zijn moeder, maatschappelijk werkster Margarete Njeri naar Joytown Primary School. ZIjn door Harting-bank gedoneerde rolstoel kon niet mee met het wegbrengen omdat deze niet in de taxi paste. Daarbij gebruikt de school eigen rolstoelen en zal de stoel thuis gebruikt blijven worden als hij voor vakantieperiode's naar huis gaat. Het zal wel heel vreemd geweest zijn die eerste dagen zo zonder zijn moeder om hem heen. 
In de nacht van 22 op 23 januari werd Margarete Njeri gebeld, Felix had hevige diarree, spuugde en had hoge koort.... malaria! Inmiddels zit hij aan de medicijnen en gaat het langzaam weer wat beter. We hadden hem toch wel een prettigere start gegund. We hopen dat hij snel weer de vrolijke en leergierige Felix is. Op 7 februari was de eerste bezoekdag voor de ouders. Felix moeder, zusje en een buurmeisje gingen samen met Margarete bij hem op bezoek. ZIj troffen een ietwat sip kijkende Felix aan; hij had verwacht dat al zijn vriendjes van thuis wel mee gekomen zouden zijn. Zijn teleurstelling was snel over toen hij met iedereen op de foto mocht en hij genoot van het bezoek. Op naar de volgende ouderdag!
12 april 2015: Felix. Wat een prachtig mannetje en wat een drive. Hij zit in de eerste kleuterklas  dit jaar en op 8 april is hij opgehaald door Margarete Njeri om de schoolvakantie thuis bij zijn ouders en zusje door te brengen. Hij is een actieve leerling, zet zich voor schoolwerk prima in maar ook bij ontspanning en verplichte activiteiten die de huismoeder oplegt. Het enige wat hij niet leuk vindt is leren schrijven. Hij 'verdrinkt' in het voorlezen van verhaaltjes en moet nu geprikkeld gaan worden om ook te gaan leren schrijven. Verder werd ons aangeraden door het medisch team bij Joytown om hem te laten besnijden omdat het inbrengen van de tubes problematisch gaan worden. Onze maatschappelijk werkster gaat hier achteraan. Op 4 mei gaat hij terug naar school!
4 mei 2015: op 18 april is Felix in het Immaculate Heart of Mary ziekenhuis van Kilimambogo besneden. Hij is herstellende van de ingreep maar de wond geneest erg langzaam. In overleg met Joytown Primary School, waar hij zich vandaag weer had moeten melden, is besloten het nog even aan te kijken. 
3 juni 2015: op 11 mei is Felix teruggegaan naar school nadat hij was hersteld van de medische ingreep. Circle4life heeft de schoolkosten voor de tweede termijn voldaan en heeft persoonlijke spullen voor school aangeschaft. 6 juni is de eerstvolgende ouderdag.
23 december 2015: tijdens de schoolvakantie is Felix voor controle naar het Kijabe Hospital geweest. De jaarlijkse controle van zijn nieren. Hier wordt de grootte, middels een echo, en de functie onderzocht. Goed resultaat, de grootte is normaal en Felix hoeft in december 2016 pas weer terug te komen.
Via Joytown Primary school, de school waar Felix naar toe gaat, hebben we van een anonieme Keniaanse sponsor een bedrag voor zijn school gekregen! Dit houdt in dat we in januari nog maar 2/3 van de kosten hoeven te voldoen. Mooi dat we ook in Kenia bekender worden.
10 februari 2016: De eerste week van januari was ook voor Felix weer het moment om na de vakantie thuis terug te keren naar Joytown Primary School. De persoonlijke spullen zijn aangeschaft en zijn moeder heeft hem teruggebracht. De schoolkosten voor de eerste termijn bedroegen voor ons nog Ksh 4.000 door de donatie van de sponsor in december. Op 6 februari heeft de eerste ouderbijeenkomst plaatsgevonden en Felix moeder is hierbij aanwezig geweest. Thuis gaat het goed, Felix jongere zusje gaat naar Tumaini Academy in Donyo Sabuk en de ouders regelen de schoolkosten zelf. Op 23 januari hebben we een Fun Day georganiseerd voor dertig kinderen uit onze programma's. Felis zusje was hierbij aanwezig. We hebben met z'n allen kaarten gemaakt en daarna naar de film Madagascar gekeken. Het was een super dag!
6 mei 2016: Vandaag heeft Felix' moeder hem weer teruggebracht naar Joytown Primary School. Hij had de april vakantie thuis bij zijn ouders en zusje doorgebracht. De schoolkosten voor de 2e termijn zijn voldaan en zijn persoonlijke benodigdheden voor deze periode zijn gekocht. 11 juni is er een ouderdag.
30 augustus 2016: Felix is vanaf 2 augustus thuis geweest voor schoolvakantie. De school was zeer tevreden over hem. Hij doet goed zijn best en hij kreeg een compliment over de vooruitgang en creativiteit. Op 29 augustus hebben we hen thuis kort bezocht. Door de regen was een muur van een van de huisjes op de compound ingestort. Het gezin sliep nu met z'n vieren in een ruimte en de muren waren met plastic afgeschermd van buiten. Er zal door Margarete, onze maatschappelijk werkster, een offerte voor herstel worden opgevraagd bij onze fundi.
Zijn moeder heeft hem op 30 augustus weer naar school gebracht. Wij hebben zijn persoonlijke benodigdheden voor de derde termijn betaald. Vanaf januari 2017 gaan de ouders dit zelf doen en nemen wij de zorg voor de schoolkosten voor onze rekening.
22 mei 2017: het zelf betalen van zijn pampers en andere benodigdheden lukt de ouders niet. Omdat het kind hieronder lijdt hebben wij het weer op ons genomen. De eerste termijn is inmiddels lang en breed afgerond en de tweede termijn gestart. Op 19 mei zijn de schoolkosten voldaan alhoewel Felix nog niet op school was. Hij bleek een zweer onder zijn voet te hebben en mocht pas terugkomen als dit genezen was. Op 22 mei is hij teruggegaan naar Joytown, zijn vader heeft hem gebracht, en is nagekeken door de dokters die bij de school betrokken zijn.
29 augustus 2017: de vakantie heeft Felix weer thuis doorgebracht. De altijd goedlachse Felix was trots dat hij weer naar school terug mocht en op 29 augustus zijn de schoolkosten en persoonlijke spullen voor school betaald en gekocht. Hij beloofde vol enthousiasme dat hij zo hard zijn best zou gaan doen dat hij eerste zou worden! Komend schooljaar mag hij naar groep 1.
5 januari 2018: eindelijk was het zo ver. Felix mocht naar groep 1 van de basisschool op Joytown Primary. Eindelijk afgezwaaid als kleuter! Als leerling van groep 1 worden er wel eisen gesteld aan de gehandicapte kinderen. Zo moet Felix zelf in staat zijn zijn luier te verschonen en een catheter in te brengen. Bij de aanschaf van zijn persoonlijke spullen voor de eerste termijn moesten dan ook latex handschoenen voor de hygiene worden aangeschaft.
4 mei 2018: Na een maand vakantie is Felix vandaag teruggegaan naar Joytown Primary. De schoolkosten zijn voldaan en de persoonlijke verzorgingsprodukten zijn gekocht. Felix krijgt op school verzorging voor een wond op zijn bil die al voor de vakantie was ontstaan maar ook door behandeling door zijn moeder thuis niet genas. Waarschijnlijk weer een doorligplek. We wensen hem een voorspoedig herstel toe.
26 september 2018: een latere terugkeer naar school dan gehoopt. Ook nu had Felix last van een wond op zijn dij en mocht niet eerder terug dan dat dit genezen was. Op 26 september heeft zijn moeder hem, met de gesponsorde persoonlijke benodigdheden voor deze termijn, teruggebracht naar Joytown Primary School. De schoolkosten voor de derde termijn zijn voldaan en eind oktober zal voor Felix de lange zomervakantie aanbreken.