Magdalene Nduko (voorheen Susan Kanini)

Datum: 

zo, 19/02/2012

Locatie: 

Donyo Sabuk, Kenya

Status: 

Susan Kanini, School for the Deaf Kambui, Kenya
Susan Kanini, School for the Deaf Kambui, Kenya

Uitleg project: 

Situatie:
Het gezin waarin Susan Kanini opgegroeid is, woont in een arm gedeelte van Donyo Sabuk. Het zijn eenvoudige huisjes en het huisje behoort aan vader John toe. De compound is van hem en zijn moeder. Het gezin bestaat uit vader, moeder, drie meisjes en een jongetje. Susan is het tweede kind uit het gezin en doof geboren zoals het nu lijkt. De vader werkt als tijdelijk werker op de velden bij Del Monte. Een baan zonder enige vastigheid omdat Del Monte weigert mensen in vaste dienst te nemen. De vader werkt voor drie maanden en moet dan weg en kan na een maand opnieuw solliciteren met het risico dat er geen werk voor hem is. De moeder werkt af en toe en verkoopt dan groente op de markt. Doordat Susan door haar handicap niet naar een gewone school kan, hebben de ouders ervoor gekozen haar naar een school te sturen voor dove kinderen in Kambui. Het schoolgeld wat hiervoor moet worden opgebracht, is nauwelijks te doen voor de ouders omdat de kosten van de school tezamen met de kosten voor huur van de kamer, water, schoolkosten voor de andere kinderen en voedsel, hoger zijn dan de inkomsten van de vader. Susan is al eerder naar huis gestuurd omdat de kosten niet voldaan waren.  De school eist een eigen matras en alle bijbehorende goederen, zo ook waskom, zeep e.d. De vader heeft bij opname van Susan op school een oud matras gedoneerd maar dit is door de school geweigerd i.v.m. te oud en te vies. De ouders zijn niet in staat de benodigde spullen aan te schaffen.

Missie:
het zoeken naar een oplossing voor het gezin voor betere inkomsten, een toekomst voor Susan mogelijk te maken en haar te helpen en begeleiden

Acties:

  • Voedselhulp naar het gezin een maal per maand
  • Audiologisch onderzoek naar de gehoorstoestand van Susan
  • Bekijken mogelijkheden voor hoortoestellen
  • Sponsoring van Susan voor schoolkleding, -schoenen en schoolmateriaal
  • Sponsoring van matras, lakens, deken, toiletartikelen voor Susan
  • Bijdragen in schoolkosten voor de school voor dove kinderen in Kambui
     

Huidige stand van zaken :
Eind februari 2012 is er een voedselpakket voor een maand gedoneerd aan de ouders, bestaande uit mais, bonen, meel, rijst, zeep, suiker, zout en thee.
In maart 2012 is een bezoek gebracht aan de school voor dove kinderen in Kambui. De schoolkosten voor de eerste termijn 2012 waren nog niet voldaan. Susan slaapt samen met een aantal meisjes op een slaapzaal en heeft tijdelijk een matras te leen gekregen. Haar maten zijn opgenomen om een schooluniform te laten maken. Dit wordt gemaakt door leerlingen van een naaiopleiding op de school voor dove kinderen. Eind maart is Susan tijdens een familiedag opnieuw bezocht en heeft zij een matras, lakens, deken, klamboe en persoonlijke hygiene spullen gekregen, zoals tandenborstel, zeep, vaseline en schoolschoenen. De eerste termijn voor haar schoolkosten is betaald en met behulp van een tweede sponsor via DISC is gezamenlijk  de tweede termijn ook betaald. Met de vader van Susan is een afspraak gemaakt dat hij, ondanks dat hij niet veel inkomen heeft, een deel zal bijdragen in de schoolkosten van Susan. Hij zal op jaarbasis Kshs 2000 dragen, dit is ongeveer Euro 20.
Mei 2012: Susan is op 7 mei naar de KNO afdeling geweest van het Kenyatta National Hospital. Er is daar daar een audiogram gemaakt en de resultaten daarvan zijn nu doorgestuurd naar de Vereniging van Dove Kinderen Kenia(Society for Deaf Children in Kenya). Hier zal worden gekeken naar mogelijkheden om Susan in aanmerking te laten komen voor hoortoestellen. Deze zullen gratis ter beschikking worden gesteld. Na overleg tussen de Society for Deaf Children Kenya en Circle4Life is het testen en maken van het audiogram gratis uitgevoerd. Op dit moment zijn nog geen nadere gegevens  bekend over de exacte uitslag, wel staat vast dat haar gehoor erg slecht is. De sponsoring van maandelijks voedsel is beperkt omdat de moeder tegenwoordig in staat is om groente te verkopen.
September 2012: de uitslag van het audiogram heeft uitgewezen dat haar hoortoestand zeer slecht is. In Kenia zijn er voor zulke ernstige hoorafwijking geen hoortoestellen beschikbaar. Inmiddels hebben wij contact gehad met de Stichting Eardrop en daar werd ons al aangegeven dat het voor een meisje van twaalf jaar bijna geen zin meer heeft om nog hoortoestellen te krijgen. De kans van slagen is sowieso miniem en er zal door de dovenschool dan gegarandeerd moeten worden dat ze spraakles krijgt en leert praten. Dit blijkt in de praktijk ondoenlijk. Omdat les op een reguliere basisschool niet mogelijk is, zal ze op deze dovenschool blijven en is er besloten om te gaan kijken naar mogelijkheden om de ouders en broertje en zusjes gebarentaal te leren. Hierover zijn we in contact met de Society for Deaf Children die verspreid over het land, trainingen geven om gebarentaal te leren. Op deze manier zal het gezin in staat zijn te communiceren met Suzan en komt ze van haar eilandje.
Begin september is door Circle4Life de derde schooltermijn betaald en gaan we vol goede moed op weg naar een betere toekomst voor dit gezin.
December 2012: Susan heeft haar schooljaar met prachtig resultaat afgesloten. Zij was met gebarentaal de beste van de klas maar ook de ander vakken scoorden zeer hoog. De school was zeer tevreden. De vader heeft inmiddels een deel van het door hem te betalen deel aan schoolgeld, voldaan aan DISC en heeft beloofd in januari 2013 het restant te voldoen. Ook voor 2013 zal het gezin zelf Kshs 2.000 bijdragen (ca. €18). Medio december heeft de moeder van Susan samen met Margarete Njeri, onze maatschappelijk werkster via DISC, een cursus gebarentaal gevolgd van een aantal dagen op een dovenschool in Meru. Dit was door de Society for Deaf Children georganiseerd en Margarete heeft na afloop een afspraak met Susans moeder gemaakt om een maal per week samen te gaan oefenen zodat communicatie met Susan straks goed verloopt. Circle4Life heeft de kosten voor deze training gesponsord en zal voor 2013 weer de schoolkosten voor de dovenschool op zich nemen, zo ook de persoonlijke spullen en uniformen die Susan nodig heeft.
4 juni 2013: tijdens ons werkbezoek van mei 2013 zouden we in eerste instantie Susan niet bezoeken op haar school door tijdgebrek. Het toeval wilde echter dat we haar een paar dagen na de start van het tweede semester op straat tegenkwamen in Donyo Sabuk. Haar verhaal was dat haar vader niet het geld voor zijn deel van de bijdrage bij elkaar had omdat de moeder ernstig ziek was (geweest). Omdat de vader momenteel geen werk heeft was er geen inkomen. We hebben de moeder opgezocht en zij bleek herstellende te zijn van een zware malaria aanval. Door medicijnen klom ze er weer langzaam bovenop. Een telefoontje naar het hoofd van de dovenschool resulteerde in het per direct terug mogen komen op school van Susan en op donderdag 16 mei is zij weer naar school gegaan. Heel blij en met een grote lach. De afspraak met school is nu dat de schoolkosten in juni voldaan zullen worden en door Margarete Njeri zal een gesprek worden gevoerd met de ouders over het bijdragen van hun deel van de afspraak omtrent de schoolkosten.
15 oktober 2013: De vader van Susan heeft zijn deel van de schookosten (deel 2012 en eerste deel 2013) in juli betaald! Voor hem een enorme prestatie omdat er niet veel inkomen is. Dit toont de inzet van het gezin om een betere toekomst te willen voor hun kinderen. Op 5 september is Susan na een maand vakantie weer teruggegaan naar Kambui School for the Deaf. Margarete Njeri, onze maatschappelijk werkster, heeft haar gebracht en de schoolkosten voor de laatste termijn voldaan. Na aanvulling van de persoonlijke artikelen hebben we haar op school achtergelaten. Ze is enorm blij om naar school te kunnen en zet zich enorm in. Een prachtig meisje met een enorme drive om iets te bereiken!
8 januari 2014: Susan is vandaag voor het eerst weer naar school gegaan. Gewapend met nieuwe persoonlijk spulletjes en vol goede zin. Blij dat ze haar vriendinnen weer zou zien. Susan is dit jaar in klas vier begonnen en de schoolkosten zijn voor de eerste termijn voldaan. We wensen haar veel succes en plezier op school.
6 mei 2014: Tijdens het werkbezoek in maart 2014, is ook een bezoek gebracht aan de school van Susan. Op zaterdag 15 maart hebben we haar opgezocht. Wat een geweldige meid en wat een enthousiasme. Helaas was de school vergeten te vermelden dat er op zaterdag geen les is en dus ook geen leerkracht aanwezig is maar het was super om Susan even te zien.
Op 5 april heeft maatschappelijk werkster Margarete Njeri Susan opgehaald in Kambui voor de maand vakantie thuis bij haar ouders. De schoolresultaten van deze eerste termijn zijn geweldig, Susan is de nummer twee van haar klas met 245,5 punten! Begin mei gaat ze weer terug voor de tweede termijn! De vader van Susan is ziek en heeft erg last van artrose waardoor hij momenteel niet kan werken, extra zwaar voor de moeder nu omdat zij de enige kostwinner is op dit moment.
6 juli 2014: Na de teleurstellende rit naar Kambui in maart, hebben Margarete Njeri en Ellen van Gemert op 7 juni een bezoek aan Susan gebracht op haar school in verband met 'familie dag'. Haar ouders gingen beiden niet mee. De vader vanwege zijn ernstige artrose en de moeder niet vanwege .... de geboorte van een nieuwe dochter. 
Dit kindje is op 28 maart geboren en tot 7 juni wisten wij niets af van dit kleine kindje in een gezin wat nauwelijks rond kan komen. Met Susan hebben we een enorm leuke dag gehad en na het bezoek aan haar zijn we doorgereisd naar Donyo Sabuk en hebben de ouders bezocht. De toestand van de vader is werkelijk zeer triest, hij kan nauwelijks lopen en geld voor medicijnen is er niet, laat staan dat er een ziektekostenverzekering is. Ondanks alle ellende zijn de ouders enorm blij met het nieuwe wondertje. Gelukkig geeft de moeder borstvoeding en hebben wij haar kunnen helpen met babyspullen, kleding, dekentjes enz. gedoneerd vanuit Nederland. Op 5 juli is er nog een ouderdag geweest en is de moeder samen met Margarete Njeri naar Kambui gegaan. In augustus gaan we kijken of er een mogelijkheid is de vader te helpen met medicatie zodat zijn leven in ieder geval draaglijk wordt en hij ook licht werk kan doen. Begin augustus komt Susan naar huis voor de wintervakantie.
15 oktober 2014: op 2 september is Susan weer teruggegaan naar school. Een hard lerend meisje wat enorm gemotiveerd is en de beste van school in Engels gebarentaal! Thuis gaat het helaas niet goed. Nadat we Susan hadden weggebracht, hebben we de ouders thuis opgezocht. De moeder was op een klein stukje land bij de rivier aan het werk met de oudere zus van Susan. Dit meisje was naar huis gestuurd omdat de ouders het geld voor de derde termijn niet konden opbrengen. Vader John kon nauwelijk lopen. Met een stok in zijn ene hand en een waslijn die gespannen was tussen twee hutjes schuifelde hij voetje voor voetje richting hun hutje. 
De weken hierop zijn een aaneenschakeling van medische onderzoeken en scans. Allereerst naar het ziekenhuis in Thika, TL5H. Hier zijn diverse bloedonderzoeken gedaan maar daar kwam niets uit. De dokter maakte ons wel duidelijk dat het absoluut geen artrose is, iets wat door het ziekenhuis in Goliba was medegedeeld. Vervolgens zijn we doorgestuurd om een CT-scan te laten maken van zijn nek, ruggewervels, heupen en onderrug. Een week later weer terug naar TL5H om de uitslag te bespreken. Nou blijft Afrika ook hier Afrika en is maatschappelijk werkster Margarete Njeri diverse malen voor niets afgereisd omdat de dokter of te druk of niet aanwezig was. Met alle narigheid vandien want John moet op een brommer getild worden, vervolgens in een matatu (taxi busje) gezet worden en daarna in een tuc tuc. 
Uiteindelijk is er ook niets uit deze scan gekomen en verwees de dokter hem naar het Kenyatta ziekenhuis in Nairobi voor een onderzoek door een reumatoloog. Vandaar uit werd hij doorgestuurd naar een neuroloog en daar heeft hij op 15 oktober een MRI scan ondergaan. Gelukkig hebben we onze vaste (taxi-)chauffeur Paul die hem tegen een gereduceerd bedrag naar dit ziekenhuis begeleid. Woensdag 22 oktober moet Margarete terug naar het KNH met John voor de uitslag maar de arts heeft John al wel enigszins voorbereid op de uitslag omdat hij vermoedt dat het om MND (Motor Neuron Disease) gaat, een aan ALS aanverwante ziekte die uiteindelijk dodelijk is en waartegen geen medicijn bestaat. De zenuwen geven geen signalen meer af naar de hersenen waardoor de spieren hun activiteit verliezen en hij steeds verder verlamd zal raken. Een vreselijk vooruitzicht en we hopen dat we hem kunnen blijven helpen. 
27 oktober 2014: weer een pijnlijke monsterrit naar het ziekenhuis voor vader John. De uitslag was zoals verwacht en het lijkt erop dat John inderdaad MND/ALS heeft. Navraag bij een bekende Nederlandse neuroloog bevestigde onze vermoedens dat we hier niets meer mee kunnen. Er is geen medicatie en het verlammingsproces is niet tot stoppen te brengen. Om erachter te komen of de pijn mogelijk uit de aanhechting met zijn ruggewervel komt, zouden we nog meer onderzoeken moeten doen, wetende dat de kans groot is dat dat het niet is. Want wat met zekerheid te zeggen is, is dat het niet overgaat en alleen maar slechter wordt. Wij zijn helaas niet in staat om die hulp te bieden. Allereerst omdat wij de kennis niet hebben.  En het feit dat dit gezin geen ziektekosten verzekering heeft, betekent dat Circle4life voor alle kosten opdraait, wat weer ten koste gaat van andere projecten die meer in de lijn van onze doelstelling liggen. Het is de eerste keer dat we zo’n keuze moeten maken. Als we ook maar een klein beetje garantie zouden krijgen dat John met onze hulp weer beter zou worden, zouden we de gok nemen. Maar dat is helaas niet zo. Het enige wat ons nog rest om te kijken naar middelen waardoor zijn leven draaglijk blijft, bijv. in de vorm van een rolstoel maar dan moet ook goed afgewogen worden of het een voordeel geeft omdat het gezin in een kleihuisje woont om kleigrond. 
15 november 2014: Susan is wederom een van de besten van de klas. Met haar eindresultaat voor dit jaar van 184,4 punten haalde ze de tweede plaats. Toch werd er door de klasselerares en de huismoeder gewezen op meer discipline. We zijn benieuwd! Voorlopig is het nu schoolvakantie en gaat ze medio januari weer terug naar school.
2 december 2014: een kort huisbezoek om te zien hoe Susan het thuis heeft maar ook om te zien hoe het met vader John gaat. We zijn geschrokken. John's conditie gaat hard achteruit. Inmiddels kan hij niet meer lopen en zit de hele dag op de bank in het hutje. Zijn linkerarm begint nu dezelfde uitvalverschijnselen te vertonen en we hebben besloten dat, nu we hem niet met medische zorg kunnen helpen, we het gezin gaan helpen met een beter huis. Het huisje waar ze wonen is zo lek als een mandje, heeft een zand- en stenenbodem en een krakkemikkig eenpersoonsbed waar de ouders op slapen. De kinderen liggen op uitgespreide kleren op de grond. We hebben een offerte aangevraagd bij de fundi en kijken in overleg of het verstandig is om nieuw te bouwen of dat we het bestaande hutje kunnen opknappen. Op deze manier maken we de kwaliteit van leven voor John draaglijker en hoeft zijn vrouw zich geen zorgen te maken over haar toekomst met de kinderen. Susan gaat in januari veranderen van school. Na gesprekken met de Kenya Society for Deaf Children en het hoofd van Machakos School for the Deaf is besloten Susan over te plaatsen naar deze school. 
De schoolresultaten bij Kambui school mochten dan wel tot de besten van de klas behoren, de positie van de school, landelijk gezien, is bedroevend. De school staat onderaan de lijst met dove scholen. Machakos school hoort bij de top en omdat we hier al drie kinderen sponsoren was het niet zo moeilijk om Susan hier ook geplaatst te krijgen.
Ook gaan we de schoolkosten voor zus Catherine op Joy Secundary School sponsoren omdat de ouders niet bij machte zijn dit op te brengen! Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
10 februari 2015: Susan is na de schoolvakantie naar een nieuwe school gegaan. Net zoals de overige drie dove kinderen gaat zij nu naar Machakos School for the Deaf. 22 januari zijn de vier kinderen weer teruggebracht en zijn haar schooluniformen besteld en de persoonlijke spullen gekocht. Na een lunch in het vaste restaurant in Machakos zijn de kinderen op school achtergebleven. 7 februari was de eerste ouderdag en zijn de schooluniformen opgehaald. Susan heeft het, na slechts een paar weken, al prima naar haar zin. Thuis in Donyo zijn we begonnen met het inkopen van de bouwmaterialen om zo snel mogelijk van start te gaan met de bouw van het huis voor vader John, zijn vrouw en andere kinderen. Ook heeft Circle4life op 29 januari de schoolkosten van zus Francisca op Joy Secundary School voor de eerste termijn voldaan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
23 maart 2015: omdat we John op medisch vlak niet kunnen helpen en een rolstoel geen zin heeft, is in overleg met John, zijn vrouw Magdalene en moeder besloten dat we op de eigen grond een nieuw huis gaan bouwen om de resteren maanden voor John zo prettig mogelijk te maken. Ook is een bedbank op hoogte van John's knieen gemaakt zodat hij makkelijk op en van de bank kan. Deze bedbank staat in de nieuwe woonkamer en kan dus als bed dienst doen voor John als hij moet gaan liggen. Begin februari is een start gemaakt met de bouw van het huisje en op 19 maart werd ook het laatste bed afgeleverd en in elkaar gezet. Het geboortebewijs voor Susan is ook rond, dit is nodig voor haar school in Machakos. Dit weekend gaat het gezin over naar het nieuwe huisje. De vloeren zijn dan uitgehard en John kan genieten van zijn nieuwe huis. Tijdens de bouw was hij regelmatig buiten voor het oude huisje te vinden om een oude stoel om zo de werkzaamheden van de aannemer en zijn hulp te volgen. John is inmiddels niet meer in staat zelfstandig te lopen en ook zijn schouders en polsen geven klachten.
30 april 2015: Amper drie weken heeft John kunnen genieten van zijn nieuwe huis. Op 9 april voelde hij zich niet lekker, had erge hoofdpijn en kreeg moeite met ademen. Hij is naar het TL5H ziekenhuis in Thika gebracht waar hij direct aan zuurstof werd gelegd maar hij was toen al buiten bewustzijn. De artsen hebben gedaan wat ze konden maar konden hem niet redden. 's Middags om 16.30 uur is John ingeslapen. John overleed in de wetenschap dat hij zich geen zorgen hoefde maken over zijn vrouw en kinderen die achter zouden blijven. Van het ziekenhuis werd hij overgebracht naar het General Kago Mortuarium. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri is de steun en toeverlaat voor het gezin en heeft alles rond de begrafenis geregeld. Op donderdag 16 april is John ter aarde besteld op zijn eigen compound in aanwezigheid van zijn familie en Margarete. Volgens traditie is een inzameling gehouden onder de genodigden en Circle4life heeft de resterende kosten voor zijn rekening genomen. Vanaf deze maand is het gezin opgenomen in het sponsorprogramma voor maandelijks voedsel en gaan we kijken of we kunnen bijspringen voor schoolkosten. Magadelene heeft nog een net eenjarig kindje om voor te zorgen en is nog aan huis gebonden. Verder gaan we op korte termijn kijken of we haar ergens aan een baantje kunnen krijgen. R.I.P John, je hebt met je enorme positivisme, je altijd aanwezige lach ondanks de enorme pijnen die je had, een onvergetelijke indruk op ons achtergelaten. Wat een bewonderenswaardige man was jij!
3 juni 2015: omdat we na het overlijden van John Kamau het gezin in het sponsorprogramma hebben opgenomen is de naam van het project gewijzigd in de naam van moeder Magdalene Nduko. 
In mei zijn de schoolkosten voor Susan bij Machakos School for the Deaf betaald en is zij samen met de andere drie dove kinderen teruggegaan naar school. Ook de schoolkosten voor de middelbare school voor haar oudere zus Francisca bij Joy Secundary zijn voldaan en... Winnifred en Daniel gaan nu ook via Circle4life naar school. Ook voor hen zijn de schoolkosten voldaan en zijn er schooluniformen, schoenen en schoolmaterialen aangeschaft. Daarnaast ontvangt Magdalene nu maandelijks een basis pakket voedsel voor haar gezin. In juni en september gaan we kijken hoe we haar verder kunnen helpen om meer inkomen te verkrijgen.|
16 juli 2015: het valt Magdalene erg zwaar zo zonder haar man. Het is een gevecht om dagelijks eten op tafel te krijgen. Inmiddels heeft ze via DISC Initiatives aansluiting gevonden bij een micro financieringsgroep en wil ze haar eigen winkeltje starten. De procedure voor de aanvraag van een ID (een must voor iedereen die 18 jaar is maar omdat geboortebewijzen vaak niet voorhanden zijn een langdurig proces, voor dochter Francisca is gestart.
31 juli 2015: het is schoolvakantie en alle kinderen zijn thuis. Behalve Susan. En niet om een nare reden maar eigenlijk omdat ze heel goed is. Toen maatschappelijk werkster Margarete Njeri de kinderen ging ophalen van de dovenschool in Machakos, bleek dat Joseph Kimani en Susan niet mee naar huis zouden gaan. Ze waren uitgekozen samen met nog een paar leerlingen om mee te doen aan een muziek en poezie wedstrijd in Kisumu. Wat een geweldige prestatie en wat een enorme uitdaging voor haar. Een week later mocht ook Susan naar huis voor haar welverdiende vakantie.
22 augustus 2015: de beloofde watertank (1000 liter) is gekocht en geschonken aan moeder Magdalene. De blauwe watertank heeft een slot en is te verplaatsen. Zo kan Magdalene de watertank in huis zetten als ze weg is. Ze waren enorm blij met de watertank omdat dit heel veel lopen, naar de rivier of het waterpunt in Donyo Sabuk, scheelt.
17 september 2015: vandaag hebben we een huisbezoek gebracht, kleren gedoneerd en van Magdalene, die door een van de kinderen werd gehaald, gehoord dat ze inmiddels maiskolven verkoopt om zo wat inkomen te genereren. Op dit moment heeft ze nog geen micro financiering gekregen en is het overleven op gebied van eten. De velden van haar schoonfamilie hebben met de droogte weinig opgeleverd en zodoende is er ook daar weinig van binnengekomen. We hebben een eenmalige voedseldonatie gedaan en de schoolkosten voor de kinderen voldaan bij de diverse scholen. 
14 november 2015: eindelijk voortgang in de papieren voor Francisca. Het geboortebewijs is bijna rond en haar ID is binnen.
4 december 2015: de vakantie voor Susan is op 20 november begonnen en vol trots bracht ze niet alleen haar schoolresultaten mee maar ook het certificaat wat ze ontving na haar deelname aan de muziek en poezie wedstrijd. Prachtig hoe blij ze was! Via de KSDC (Kenya Society for Deaf Children) waar Circle4life mee samenwerkt, heeft Susan nieuwe hoortoestellen ontvangen.
5 januari 2016 gaat Susan weer terug naar Machakos school for the Deaf.
31 december 2015: het geboortebewijs voor Francisca is eindelijk rond! We hebben de copie ontvangen. Het document is van belang voor haar voortgang in vervolgonderwijs.
28 januari 2016: 6 januari is Susan, compleet met tassen vol persoonlijke spullen voor de eerste termijn, teruggebracht naar de dovenschool in Machakos. De schoolkosten zijn voldaan. Op 22 januari hebben we de ouderbijeenkomst - met alle regels en verwachtingen - bijgewoond. De eerste week van januari zijn ook de schoolkosten voor broertje Daniel bij Tumaini Academy voldaan.
Op 27 januari zijn de schoolkosten voor Winnifred (Donyo Primary School - standard 5) en Francisca (Joy Secundary Form 3) voldaan voor de eerste termijn.
10 april 2016: Ook Susan kan nog een paar weken genieten van haar vakantie thuis. Bij het ophalen van de kinderen van de dovenschool in Machakos kreeg maatschappelijk werkster Margarete Njeri te horen dat Susan nog niet mee naar huis zou gaan omdat ze geselecteerd was voor een competitie in Meru voor dramalessen. Een competitie tussen andere scholen en na terugkeer is zij opgehaald en herenigd met haar moeder, zusjes en broertje.  De schoolresultaten van Susan zijn goed, de resultaten voor zus Francisca en de jongere kinderen waren nog niet uitgereikt en zullen bij aanvang van de nieuwe termijn aan ons worden afgegeven.
13 mei 2016: tijdens ons huisbezoek een dag eerder hoorden we van de problemen die Magdalene ondervindt. Haar micro lening voor het verkopen van geroosterde maiskolven langs de weg is geflopt. De kosten zijn hoger dan de opbrengst en via een tweede lening is een geit gekocht waarmee ze wilde gaan fokken. Nu heeft de geit zich een beetje misdragen en scharrelde rond in de tuin van de buurvrouw. Deze uiterst onsympatieke vrouw vertoonde enige jaloezie naar Magdalene toe omdat we het gezin tijdens de ziekte van vader John geholpen hebben en nu 'pakte' ze Catherine terug door te claimen dat de geit haar oogst had opgegeten... chili pepers en avocado. Laten geiten nu een hekel hebben aan die hete pepers en avocado's aan de boom groeien dus de klacht leek onzinnig. Helaas werd het gerapporteerd bij de politie en deze wilde schikken tussen Magdalene en de buurvrouw. Gevolg... een boete voor Catherine van 15.000 shilling. Iets wat ze onmogelijk kon betalen en wat de buurvrouw wist. Magdalene heeft het via de politie kunnen afkopen op 7.000 shilling (ca. € 63,00) wat Circle4life haar heeft geschonken. We hebben weer kleding gedoneerd voor de kinderen maar deze keer ook kleine moestuintjes van Albert Heijn. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri heeft uitgelegd hoe ze dit moesten doen en de beschrijving was vertaald van het Nederlands naar Engels, dit is voor Francisca en Susan te vertalen in het Swahili.
Ook zijn de schoolkosten betaald voor de tweede termijn voor de bij mama Magdalene wonende kinderen. Susan is op 5 mei teruggekeerd naar de dovenschool en ook voor haar zijn de kosten voldaan. 
15 augustus 2016: Susan is zo trots als wat. Als enige van de school heeft ze een certificaat ontvangen voor beste acteur tijdens het Meru Art Festival.  Ze doet enorm haar best op school. Op 11 augustus is ze opgehaald voor de korte vakantie thuis. Met het gezin gaat het goed. Moeder Magdalene heeft na de tegenslagen van de afgelopen maanden, een nieuwe micro financiering gekregen en een kraampje op de markt geopend waar ze groente verkoopt.
8 september 2016: Susan is 31 augustus teruggekeerd naar Machakos school for the deaf. De persoonlijke spullen zijn gekocht en de schoolkosten voldaan. Deze derde termijn zal er geen ouderdag zijn door de korte periode. Ook de schoolkosten voor de overige kinderen is voldaan. Voor Francisca waren er geen schoolresultaten en navraag op school leerde dat ze die wel had gekregen. Moeder Magdalene had ze echter ook niet gezien. Iets voor maatschappelijk werkster Margarete Njeri om uit te zoeken...
23 november 2016: tijdens het werkbezoek aan Kenia hebben we een huisbezoek gebracht aan Magdalene, helaas was ze niet thuis, ze waren op het familieveld aan het werk. De grootmoeder was thuis om op de kleintjes te passen.
17 januari 2017: op 5 januari zijn de persoonlijke spullen voor Susan gekocht en op 6 januari is zij, na de kerstvakantie thuis doorgebracht te hebben, weer teruggekeerd naar Machakos School for the Deaf. Vandaag zijn ook de schoolkosten voor Daniel bij Tumaini Academy Donyo en voor Francisca bij Joy Secundary betaald. Dit wordt het laatste jaar voor Francisca op de middelbare school. Op 17 januari zijn de schoolkosten voor Winnifred bij Donyo Primary School voldaan.
15 februari 2017: op 11 februari was de eerste ouderdag op Machakos School for the Deaf. Er werd de ouders medegedeeld dat de schoolkosten omhoog gaan. Ook de schoolregels zijn aangepast en ieder kind moet in plaats van ksh 200 voor remedial teaching nu ksh 500 gaan betalen per termijn. Een fikse verhoging. Alle meisjes moeten vanaf dit schooljaar met kaalgeschoren hoofden op school komen, gevlochten haar is niet meer toegestaan. Ook heeft het hoofd van de school bepaald dat ieder ouder een extra uniform moet kopen voor hun kind. Wij hebben hier voorlopig geen gehoor aan gegeven omdat de kinderen vrijwel om het jaar een nieuw uniform krijgen. Op 15 februari heeft maatschappelijk werkster Margarete Njeri de gehandicaptenpas voor Susan opgehaald bij de Gemeente Machakos, met deze pas krijgt zij korting op onderwijs en overige overheidsvoorzieningen.
3 april 2017: Susan is weer thuis voor de schoolvakantie en zal die samen met haar moeder, broertje en zusjes doorbrengen. Haar schoolresulaten zijn matig maar in extra vakken scoort ze goed, zoals toneel en poezie.
4 mei 2017: vandaag is ook Machakos School for the Deaf weer begonnen en zijn de schoolkosten voor de tweede termijn voor Susan voldaan, zo ook de kosten voor remedial teaching. Op 11 juni zal er een ouderdag zijn waarbij alle ouders en/of voogden/verzorgers aanwezig moeten zijn.
30 juli 2017: de dovenschool is al op 27 juli gesloten in verband met de op handen zijnde verkiezingen. Susan had weer een certificaat ontvangen voor haar deelname aan een poezie evenement met andere dovenscholen. Mooi om te horen dat door middel van gebarentaal poezi festivals voor de kinderen worden georganiseerd. 30 augustus gaat de school weer open en start de derde termijn.
7 oktober 2017: voor zowel Daniel als Winnifred zijn de schoolkosten bij Tumaini Academy and Donyo Primary voldaan. Daniel wacht in oktober een afscheidsceremonie als bevordering naar een volgend niveau, groep 1.
Begin oktober zijn ook de kosten voor de middelbare school voor Francisca voldaan, ook is haar excursie naar lake Nakuru voldaan, een verplicht uitstapje voor alle eindexamen kandidaten. In oktober zal ze voor de nationale examens opgaan. We wensen haar veel succes met het laatste stukje school!
30 december 2017: de uitslag van het examen voor de middelbare school van Francisca is nog niet binnen. Naar verwachting zal dit medio januari 2018 uitkomen. De kinderen uit het gezin krijgen, door de extra sponsoracties ook, nieuwe schooluniformen en schoolschoenen voor het schooljaar 2018. 
22 januari 2018: Susan is op 4 januari teruggekeerd naar de dovenschool de kosten voor de eerste termijn en de persoonlijke spullen zijn betaald en afgegeven. Op 22 januari zijn ook de kosten voor broertje Daniel bij Tumaini Academy voldaan. Daniel is bevorderd van kleuterklas naar groep 1!
29 maart 2018: de vakantie staat al weer voor de deur. Oudste zus Francisca heeft Susan vandaag opgehaald bij Machakos School for the Deaf omdat maatschappelijk werkster Margarete Njeri door het (korte) werkbezoek druk was met huisbezoeken. De schoolprestaties van Susan zijn helaas achteruit gegaan en haar klassenlerares heeft haar aangespoord beter haar best te gaan doen. De tweede termijn start weer op 2 mei.
15 mei 2018: vandaag is Susan, samen met Stephen en Joseph, teruggekeerd op Machakos school for the Deaf en zijn de schoolkosten voor de tweede termijn voldaan en de persoonlijke benodigdheden voor deze termijn aangeschaft. Tussen 19 en 26 juni is er nog een week vakantie i.v.m. Midterm. 
Op 15 mei zijn de schoolkosten voor zusje Winnifred bij Donyo Primary School voldaan voor de tweede termijn.
31 mei 2018: Daniel, het broertje van Susan is overgeplaatst van Tumaini Academy naar de school waar ook zijn zusje Winnifred naar toegaat, Donyo Primary. Hij heeft een toelatingsexamen moeten doen en inmiddels is hij geplaatst en zijn de schoolkosten voor de tweede termijn voldaan.
25 juli 2018: vandaag is ook Susan opgehaald bij Machakos School for the Deaf voor de wintervakantie. Er zijn wat schoolmaterialen aangeschaft om thuis te kunnen oefenen. Eind augustus begint de school weer voor de derde termijn en in oktober zal Susan haar nationale examen moeten doen.
31 augustus 2018: de derde en laatste schooltermijn bij Machakos Primary School (for the deaf) is begonnen voor Susan. Deze laatste termijn van het schooljaar zal ze haar nationale examen moeten doen. Omdat de overheid bepaalt naar welke middelbare school ze hierna gaat, hebben we besloten om de Society for Deaf Children Kenya om hulp te vragen en de schoolkosten voor Susan voor Secundary school te sponsoren. De persoonlijke benodigdheden voor deze termijn zijn gekocht en meegenomen naar school. De schoolkosten zijn voldaan en ook de remedial teaching. De schoolkosten voor Daniel en Winnifred bij Donyo Primary School zijn ook voldaan voor de derde termijn.
26 oktober 2018: de materialen voor de staatsexamens voor Susan bij de dovenschool in Machakos zijn gekocht en van 29 oktober tot 1 november zal zijn examen doen voor groep 8 van de basisschool. Circle4life heeft een beroep op de Kenya Society for Deaf Children gedaan met betrekking tot sponsoring van haar middelbare, doven-, onderwijs.
14 januari 2019: omdat we van geen enkele instantie bericht kregen omtrent ons verzoek, hebben we besloten om Susan zelf middelbaar dovenonderwijs te laten volgen omdat dit voor haar heel erg belangrijk is en wil ze later een kans maken op de arbeidsmarkt. De schoolspullen, het uniform en nieuwe schoolschoenen zijn gekocht en op 14 november is ze gestart op Murang'a School for the Deaf. Het bleek een goede beslissing want Susan kwam hier meisjes tegen waar ze vroeger mee op Kambui School for the Deaf had gezeten maar ook op haar basisschool in Machakos. In februari is er een kleine tussendoor vakantie. Susan is met heel veel enthousiasme gestart!
19 februari 2019: vandaag is Susan opgehaald voor een kleine week vakantie thuis. Ze vindt naar school gaan enorm leuk en een uitdaging. Het verschil in basis en middelbaar onderwijs is enorm, ze heeft veel meer vakken om aan te werken maar ze geniet op school en doet goed haar best.
30 april 2019: ook Susan is deze afgelopen maand thuis geweest i.v.m. schoolvakantie. Op 30 april is ze teruggebracht naar de school in Murang'a. Haar persoonlijke benodigdheden zijn gekocht en de schoolkosten voldaan. We wensen haar succes deze tweede termijn!