Francisca Mwikali

Datum: 

wo, 08/05/2013

Locatie: 

Baringo, Donyo Sabuk area, Kenia

Status: 

De kinderen van Francisca voor hun hutje, Baringo, Kenia
De kinderen van Francisca voor hun hutje, Baringo, Kenia

Uitleg project: 


Situatie:
In oktober 2012 werd Francisca voor het eerst bezocht. Een alleenstaande moeder van acht kinderen, de tante van Anthony Ndolo die in ons sponsorprogramma zit. Op het moment dat wij haar voor het eerst ontmoetten, woonde zij nog maar net op het terrein van haar ouders. Weggestuurd door echtgenoot zoveel en met al haar kinderen. Zij woont in een hutje wat vroeger als keuken dienst deed. Riet, stro en koeienpoep gemengd met klei. Het huis was meer lek dan dicht en de moeder die in oktober 2012 net haar achtste baby ter wereld had gebracht, sliep met haar kinderen op de grond op een stuk plastic. Er heeft een lange intake tijd tussen gezeten omdat wij van haar ook betrokkenheid verwachtten. In mei 2013 is zij opnieuw bezocht. Haar motivatie om een beter leven voor haar kinderen te krijgen, pleit voor haar. Ze had een baantje aangenomen op een koffieplantage en werkte hier zes dagen in de week. 's Ochtends om vier uur (!) vertrekt zij lopend van huis naar haar werk en komt 's avonds rond half acht weer thuis. Haar moeder zorgt voor de kinderen als zij aan het werk is. Inmiddels gaan drie van de acht kinderen naar school maar heeft zij dringend hulp nodig.

Missie:
het gezin helpen met het bouwen aan een toekomst door een leefbare situatie te creeeren. Een huis met twee slaapkamers met stapelbedden voor de kinderen en beddengoed, klamboe's en het kijken naar de thuissituatie waarbij wij denken aan het bij de opvoeding betrekken van de grootouders. De grootmoeder bezit een stuk land en af en toe wordt zij door Circle4life al gesponsord met zaden maar door haar hierbij te betrekken kan zij op deze manier ook een rol vervullen in het gezin van haar dochter en kleinkinderen. Ons uiteindelijk doel is om alle kinderen naar school te krijgen en de moeder en grootouders te leren om zelf de verantwoording te dragen voor de opvoeding en te zorgen voor verantwoorde voeding.

Huidige situatie:
11 november 2013: inmiddels is het gezin van de wachtlijst overgeplaatst naar een status waarin gestart is met hulp. Haar oudste zoon, de neef van Anthony, slaapt inmiddels met zijn drie neefjes in een stapelbed in het huisje van Anthony. Zodra we financiele mogelijkheden hebben om een huis te bouwen voor haar, gaan we dit project echt in gang zetten. De grootte van het huis zal ca. 10x14 ft worden en in november heeft de grootmoeder opnieuw zaden en kunstmest gekregen om zo ook het gezin eten te kunnen geven zodra er geoogst kan worden. We houden u op de hoogte!
20 april 2014: We gaan beginnen... WE BEGINNEN NU PAS ECHT! Na een prachtige sponsoractie op 13 maart 2014 in Nederland door de Soroptimistclub Alphen aan den Rijn met het Groot Alphens Dictee hebben we genoeg financiele middelen om dit gezin te gaan helpen. Op 6 maart is tijdens het werkbezoek door Circle4life een filmpje gemaakt van de omgeving, het huis en de kinderen. Dit filmje werd tijdens het Groot Alphens Dictee op een mega groot scherm vertoond. Op 28 maart hebben we het gezin (zonder vader) nogmaals bezocht en troffen nu alle kinderen thuis aan. De moeder was aan het werk, zij kon het risico niet lopen dat ze ontslagen zou worden door niet te komen werken. Erbarmelijke omstandigheden waarbij geconfronteerd werden met een 'overleven' situatie. Het halfvergane hutje delen moeder en kinderen. Er stond een krakkemikkig eenpersoonsbed vol met kleding. 's Nachts wordt dit op de kleigrond uitgespreid en slapen de kinderen op de kleding. Victor Muasya, onze veldwerker, coordineert de bouw en afgelopen donderdag en vrijdag zijn alle bouwmaterialen op de plek van bestemming aangekomen. Een vreselijk tocht omdat het gezin hoog in de bergen woont en veel paden door de overvloedige regen nog niet begaanbaar waren. In twee dagen is het gelukt en deze komende week wordt een start gemaakt met de voorbereidingen. De bouw zal ca. 3 weken in beslag nemen (enigszins afhankelijk van het weer). Zodra het huis klaar is, worden de (stapel-)bedden gemaakt en over ongeveer een maand zal het gezin voor het eerst in hun leven in een normaal huisje wonen en in een normaal bed slapen. De kinderen uit het gezin gaan vanaf mei 2014 naar school. Wij gaan hen helpen met de kosten hiervoor en de schooluniformen en - schoenen.
28 juli 2014: in de maand mei is, in drie weken tijd, het huisje gebouwd voor moeder Francisca en haar kinderen. Een twee kamer woning voorzien van stapelbedden, beddengoed en klamboe's. Ook nu weer heeft onze fundi (aannemer) een prachtige constructie neergezet. Veldwerker Victor Muasya heeft de bouw gecoordineerd en maatschappelijk werkster Margarete Njeri heeft de schooluniformen, schoenen en schoolkosten voor haar rekening genomen. 
Vanaf mei gaan de kinderen dan ook naar school en waren de leraren erg onder de indruk van het hele gezin wat vanaf nu naar school kan.
Op 10 juni hebben we een bezoek gebracht aan moeder Francisca, zij had vrij kunnen regelen van haar werk en was dus thuis. Helaas troffen we het huis iets anders aan dan verwacht. De eerste kamer was ontruimd en de slaapkamer was volgestouwd met alles wat ze hadden. Op onze vraag waarom dit zo was kregen we de uitleg dat de hevige regenval voor het onderlopen van de eerste kamer had gezorgd. Het verrassende is dus dat mensen die in deze rurale gebieden wonen niet meteen de instelling hebben dat ze dit ook zelf kunnen oplossen. Victor Muasya en Ellen van Gemert hebben door het aanleggen van een soort plantenbak, gebouwd van stenen die over waren en gevuld met aarde van het veld, de loop van de stroom kunnen omleggen zodat er geen water meer naar binnen kan. We hebben Anthony, neef van Francisca en wonend op dezelfde compound, en zijn oudste neefjes, tante en grootvader opgedragen geulen te graven om zo het regenwater af te kunnen voeren naar het land waar de mais staat. Als ze dit gerealiseerd hebben, doneren we een tank voor opslag van het regenwater wat d.m.v. de goten dan daarin opgevangen kan worden. Nu zult u misschien denken waarom niet andersom? eerst een tank en dan pas geulen.... Nee, we hebben bewust voor deze constructie gekozen zodat het gezin kan laten zien dat ze gemotiveerd zijn en mee willen werken. Ook zullen de 'mannen' van het gezin straks op gepaste afstand van het huis een toilet moeten graven en een ombouw daarvoor maken. Margarete zal in de tussentijd moeder Francisca begeleiden en counseling op gebied van hygiene en verantwoorde voeding. Helaas trof zij de moeder bij haar huisbezoek niet thuis aan. Margarete heeft een gesprek gehad met de oudste kinderen om ze te leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun hygiene en kleding.
Ook hier hebben we de extra opgelegde schoolkosten voldaan. In augustus gaan we hen opnieuw bezoeken om te kijken wat de voortgang is.
30 september 2014: een lang proces want de motivatie om geulen te graven bleek nihil. Eind augustus hebben we hen opnieuw bezocht en bleek er nog niets gedaan te zijn. Ook constateerden we dat de deur die de fundi gemaakt had niet goed sloot en grote kieren vertoonde. De regengoten onderaan het dak waren niet goed gemonteerd zodat het regenwater alle kanten op zou gaan behalve via een afvoer in de watertank die eronder zou moeten komen.  Op 8 september hebben we hen nogmaals bezocht en nu bleek de geul gegraven te zijn en is het onderlopen van de huisje van de baan. De 1500 liter watertank is medio september gekocht en met een matatu (taxi busje) zo ver mogelijk de bergen in gebracht. Van daaruit heeft moeder Francisca samen met de oudste kinderen de watertank omhoog weten te krijgen. Het enige wat nu nog restte was het aansluiten van de goten op de watertank. Ook zijn in september de schoolkosten voor de kinderen betaald en zullen we in november controleren of de aansluiting op de water tank in orde is. 
3 juni 2015: het leven gaat zijn gangetje in de bergen bij Baringo. De moeder werkt nog steeds en Circle4life ondersteunt het gezin met schoolkosten voor de 6 schoolgaande kinderen. 
24 september 2015: tijdens de werkbezoeken aan Kenia door stichting Circle4life mag een bezoek aan deze hardwerkende moeder niet ontbreken. We hebben het gezin bezocht op 24 september. Thuis troffen we de oma en alle kinderen aan, ook zij waren thuis door de staking in het onderwijs. Moeder Francisca werkt zes dagen in de week bij de koffieplantage. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri heeft met haar gesproken en we hebben besloten om de sponsoring van het onderwijs terug te gaan brengen in 2016. Na drie jaar volledige ondersteuning is moeder Francisca in staat om zelf een deel van de schoolkosten te betalen. Vanaf januari 2016 blijven we drie kinderen sponsoren, de andere drie worden door Francisca zelf betaald. We blijven haar nauwgezet volgen om te zien hoe dit gaat en of het op te brengen is. De schoolkosten voor de derde termijn 2015 worden nog volledig door Circle4life betaald.
12 januari 2016: Een bezoek aan Donyo Coffee Primary school en een gesprek met de directrice van de school leerde ons (volgens de leraren) dat Francisca ondanks haar harde werken niet in staat is om zelf schoolkosten te betalen voor haar zes kinderen. De schoolkosten deze eerste termijn waren sowieso hoger omdat de jongste die op school zit nu naar klas 1 is gegaan en daar weer toelatingskosten aan vast zitten. We hebben dan ook de kosten voor de eerste termijn voldaan en zullen het nauwgezet volgen en indien mogelijk laten we Francisca zelf de tweede termijn voor drie van haar kinderen betalen. We houden u op de hoogte.
21 mei 2016: in overleg is besloten de helft van de schoolkosten voor de tweede termijn te voldoen. Ook voor de derde termijn zullen we nog bekijken of we bij moeten springen maar we willen proberen om toch te zorgen dat Francisca het vanaf 2017 zelf gaat doen. Ze heeft dan vier jaar hulp gehad en zou nu in staat moeten zijn het zelfstandig te doen. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri zal haar hierin begeleiden.