Joseph Elim

Datum: 

vr, 10/05/2013

Locatie: 

Donyo Sabuk

Status: 

Joseph, Eunice en hun vier kinderen voor het huisje
Joseph, Eunice en hun vier kinderen voor het huisje

Uitleg project: 

Situatie:
De vijfendertig jarige Joseph, zijn vrouw (28) en 4 kinderen zijn van oorsprong afkomstig vanuit Turkana, in het noorden van Kenia.  Joseph was daar boer en bezat vee. Door rellen en gewapende overvallen is zijn vee afgenomen, zijn vrouw verkracht en is hij verjaagd uit zijn eigen gebied. Weggestuurd en bedreigd dat als hij terug zou komen, zijn gezin vermoord zou worden.
Na veel omzwervingen is Joseph in 2012 in Donyo Sabuk terechtgekomen. In december 2012 heeft hij zijn vrouw en kinderen hierheen gehaald en met z'n allen bewonen ze een kleine kamer. Een oud laken verdeelt deze kamer in een slaapgedeelte (plastic zakken op de grond) en het woongedeelte. Joseph zelf heeft basisonderwijs gevolgd tot groep 3. Zijn vrouw is nooit eerder naar school geweest en spreekt alleen Turkana, iets wat in het Kamba sprekende gedeelte van Donyo niet erg geaccepteerd wordt. Doordat er bijna geen inkomsten zijn (Joseph helpt drie keer in de week op de markt), gaan de kinderen niet naar school, is er nauwelijks geld voor eten en zijn de leefomstandigheden uiterst bedroevend.

Missie:

  • zorgen dat de drie oudste kinderen (10, 7 en 5) zo snel mogelijk naar school kunnen, Circle4life zal de schookosten sponsoren, de schooluniformen en de schoolbenodigheden en - voedsel
  • aanschaf van een stapelbed en een normaal bed met toebehoren als matrassen, dekens, lakens en klamboe's 
  • kijken naar mogelijkheden om meer gezinsinkomen te creeeren zodat ze straks zelf in staat zijn voor voldoende voeding te zorgen

Huidige situatie:
1 juni 2013
: deze maand zal worden geregeld dat de drie oudste kinderen naar school kunnen gaan. Schoolkosten zullen worden voldaan en schooluniformen, - schoenen en -spullen zullen worden aangeschaft. De bedden en bijbehorende goederen staan gepland voor september 2013. Door Margarete Njeri zal voorlichting worden gegeven over het belang van goede voeding, hygiene en ook op gebied van voorlichting. De moeder zit in een geboortebeperkingsproject.

21 juli 2013: Schooluniformen, schoolschoenen en schoolkosten. Het is geregeld en sinds mei gaan Boniface (5), Grace (7) en Paul (10) naar school in Donyo Sabuk. Ze zijn zo blij!!! Het is een aantal jaar geleden dat Paul en Grace naar school gingen in Turkana en ze zijn de eerste schooldag door Margarete Njeri naar school gebracht. Super trots en vastberaden om hard te gaan werken op school. Hun talenten benutten en met hen en de ouders werken aan hun toekomst! We kunnen het, samen met u.

31 augustus 2013: Gewoon niet voor te stellen dat je weggejaagd wordt uit je eigen leefomgeving, niet voor te stellen dat je terecht komt in een gebied waar ze je eigenlijk 'niet moeten'. Gewoon niet voor te stellen dat Paul, Grace en Boniface anderhalf jaar niet naar school zijn gegaan en dat het gezin niets meer heeft...
Ze doen zo hun best op school! De eerste drie maanden op Buffalo Hills Academy zitten erop en de schoolresultaten van vooral Grace zijn geweldig. Dat ze een achterstand hebben is logisch en na overleg met de leerkracht is besloten hen extra te helpen de komende maanden. Ook de drie kinderen zijn zeer gemotiveerd om het jaar met een nog beter resutaat af te sluiten! Circle4life sponsort de schoolkosten en in september gaan we het gezin helpen met het opknappen van hun kleine huisje en zullen de plastic zakken plaats maken voor echte bedden. Dankzij u!

25 oktober 2013: Een stapelbed en een eenpersoonsbed. Lakens, dekens en klamboe's. Vanaf eind september slapen Joseph, zijn vrouw en kinderen eindelijk in een bed en niet meer op een plastic zak op de betonnen grond. Moeder Nakoroo was zo ontzettend blij; 'we 've moved from the glory of poverty into a rich family...' Mooier kunnen we hun blijdschap niet verwoorden.
In november, tijdens het werkbezoek van Ellen van Gemert, gaan we kijken hoe we hen kunnen helpen bij het opbouwen van een toekomst.

6 november 2013: School. Voor ons zo gewoon voor daar zo bijzonder. Op 6 november bezochten we de school, Buffalo Hills Academy in Donyo Sabuk, waar de drie oudste kinderen, Paul, Grace en Boniface sinds enkele maanden naar toe gaan. Boniface zit in 'baby class',  Grace in 'Nursery' en Paul op de 'gewone' basisschool. We bezochten de school onverwachts en het hoofd van de school was zo enorm trots op deze drie kinderen en zo blij dat Circle4life hen sponsort. Hij liet om de beurt de leerkracht van de betreffende klas komen met de schriften van het respectievelijke kind. Grace blijkt een 'talentje'. Haar schoolresultaten zien er super uit. Na de gesprekken met de leerkrachten moest er uiteraard het een en ander op foto vastgelegd worden. Ieder klas ging op de foto. Een oude vrouw stond met verbazing het tafereel gade te slaan en nadat de klassen weer naar hun lokalen terug waren, kwam ze heel voorzichtig met de vraag of ze misschien ook op de foto mocht. Geweldig toch! De foto's zijn te zien in het facebook album van Circle4life.
Na het schoolbezoek overvielen we moeder Nakoroo. Ze was thuis met haar jongste kindje. Het huis ziet er spic en span uit. Alle bedden opgemaakt en ze was enorm blij met de grote tas kleding van de sponsors uit Nederland. Inmiddels spreekt ze Kiswahili, een enorme verbetering omdat ze zich nu daar verstaanbaar kan maken en dus kan communiceren. Op het moment van ons huisbezoek was de vader aan het werk. In januari 2014 gaan de kinderen weer naar school (na de vakantiemaand december) en zullen we hen opnieuw in maart 2014 bezoeken om te kijken waar we kunnen assisteren.
2 februari 2014: Een nieuw schooljaar en nieuwe uitdagingen. Dat het goed gaat op school lieten de trotse leraren zien. Boniface is van de babyclass naar de nursery (kleuterschool) en Grace en Paul zitten in respectievelijk klas 1 en 2 van de lagere school. Margarete Njeri en Victor Muasya die hen na de vakantie weer naar school begeleidden en hun schoolkosten hebben voldaan, kregen de schriften en resultaten te zien. We zijn enorm trots op deze kinderen en blij dat we hen kunnen helpen met een stap in de goede richting... een stap richting een betere toekomst.
6 mei 2014: aan het begin van de april vakantie zijn de schoolresultaten opgehaald door maatschappelijk werkster Margarete Njeri bij Buffalo Hills Academy, drie kinderen met een enorme potentie en wat zijn wij blij dat we hen kunnen helpen met hun school.

Boniface is derde van zijn klas en scoorde 477 punten uit 500
Paul is eerste van zijn klas en scoorde 422 punten uit 500
Grace is tweede van haar klas en scoorde 407 punten uit 500
Op 5 mei zijn ze weer naar school gegaan voor de tweede termijn 
15 juli 2014: begin mei zijn de schoolkosten voldaan en in juni heeft Margarete Njeri een gesprek gehad met het hoofd van de school over de resultaten van de drie kinderen. Zowel Boniface als Grace behoren tot de besten van hun klas. Paul blijft wat achter en blijkt een kleine leerachterstand te hebben omdat hij het niet zo snel oppikt. Zijn onderwijzer besteedt nu extra aandacht aan hem en we hopen dat het beter zal gaan met hem. 
10 oktober 2014: Een bezoek aan school op 9 september en daarna een huisbezoek aan vader Joseph en zijn vrouw. Als eerste op school de verplichtingen voldaan. De schooluniformen van de drie kinderen vertonen grote gaten en scheuren en in oktober zullen door Margarete nieuwe uniformen worden besteld bij de lokale naaister. Ook meldde Boniface dat hij nieuwe schoolboeken nodig had, iets wat door het hoofd van de school werd bevestigd. Tijdens een aansluitend huisbezoek ontmoetten we beide ouders thuis. Het is laagseizoen en dat betekent voor vader Joseph geen werk. Ook heeft het gezin er een extra kind bij, het dochtertje van de zus van Elim's vrouw die aan aids is overleden. Vijf mondjes te voeden en geen werk is niet te doen en we hebben besloten hen te helpen totdat ze weer in staat zijn het zelf te doen. Ook heeft het gezin een solar lamp mogen ontvangen en heeft Margarete Njeri de werking uitgelegd aan Joseph Elim en zijn vrouw. Op 10 oktober heeft Joseph een bijeenkomst bijgewoond van een zestal families die gebruik maken van de solarlamp. Oprichter Nahashon Njihia van onze partner UWEP heeft alle do's and dont's uitgelegd en er zijn afspraken gemaakt dat deze families dagelijks een bedrag van kshs 20 (€0,17) per dag gaan sparen. Margarete gaat dit beheren en een maal per jaar mogen ze aangeven waar ze het geld voor willen gaan gebruiken. De eerstvolgende bijeenkomst is over zes maanden.
25 oktober 2014: Als deftige mannetjes en een mooie dame gaan de drie Elim kinderen weer naar school. De nieuwe schooluniformen, sokken en pennen en schriften werden dankbaar ontvangen. Ze genieten van het naar school gaan en blijken ijverige leerlingen. Ook is het maandelijks voedselpakket uitgereikt aan de ouders.
4 december 2014: wat een kleine verandering te weeg kan brengen... na de donatie van de solar lamp is dit gezin zo actief geworden. De vader voelt zijn betrokkenheid als een plicht naar ons toe en ondanks dat het enorm zwaar voor hem is om werk te vinden op dit moment, weet hij als een van de weinigen kleine beetjes geld te sparen. Hij had een bedrag van shs 200 aan Margarete Njeri overhandigd als spaargeld. Op 28 november hebben we de demonstratie van de energiezuinige jiko's gedaan in Donyo en omdat Joseph Elim samen met grootmoeder Mary de enige was die gespaard had, heeft hij als eerste het kooktoestel in ontvangst mogen nemen. Een week later belde hij maatschappelijk werkster Margarete Njeri dat hij opnieuw geld wilde overhandigen wat hij had gespaard. Wat een motivatie! in februari gaan we kijken hoe ze het verder doen. We blijven hen voorlopig sponsoren met maandelijks voedsel en de schoolkosten voor de kinderen.
31 december 2014: maar liefst shs 500 heeft Joseph weten te sparen tot nu toe. De energiezuinige jiko is zeer geliefd en er wordt dankbaar gebruik van gemaakt en wat bespaard wordt aan brandstof wordt gespaard!
7 februari 2015: vorige week zijn de schoolkosten voor Paul, Boniface en Grace betaald voor Buffalo Academy. Ook de kleine Emudu zal naar school gaan. Op 27 januari zijn ook haar schoolkosten voldaan en zijn het schooluniform en de schoenen gekocht. Emudu vindt het maar wat spannend dat ze nu ook naar school mag en met haar grote broers en zus meemag. Het maandelijkse voedselpakket is afgegeven en het gaat goed met het gezin. Vader Joseph doet enorm zijn best en had in de eerste week van februari weer shs 200 aan Margarete gegeven als geld wat hij had weten te sparen!
25 april 2015: als er een gemotiveerd is om hard zijn best te doen dan is het Joseph wel. Het gezin waar we in het begin niet veel vertrouwen in hadden ontpopt zich als een van de best betrokken gezinnen. Eind februari is er een tweede bijeenkomst geweest voor de groep die deelneemt aan het solar programma. Ook nu liet Joseph zien dat hij zijn verantwoording neemt en had het meeste gespaard van alle deelnemers. Als 'beloning' heeft Circle4life zijn spaarinleg verdubbeld. Dit leidde tot een hevige interesse bij de andere deelnemers, dat wilden zij ook wel. Er is nu een soort competitie ontstaan wie het hoogste spaarbedrag weet in te brengen. In september komt de groep weer bij elkaar. We zijn heel benieuwd. Tijdens de bijeenkomst eind februari heeft iedereen een spaarvarkentje ontvangen om hun geld in te sparen. Het gezin wordt maandelijks nog gesponsord met voedsel en de moeder heeft overdag de zorg voor het jonge nichtje dat ook bij hen woont. We gaan nu kijken of we haar kunnen helpen met een klein baantje. Bij de bezorging van het voedselpakket eind maart gaven ze aan enorm dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat Circle4life in hen stelde en dat ze er hard aan werken dit vertrouwen waar te maken!
3 juni 2015: Joseph Elim, een uiterst hoffelijke man en een man die bewezen heeft dat ie er voor wil gaan. HIj toont een enorm doorzettingsvermogen en ondanks dat het gezin niet veel te besteden heeft, heeft hij in de maand mei weer een bedrag van shs 300 weten te sparen. De kinderen zijn weer naar school en hebben een nieuw uniform ontvangen. Ook zijn de schoolkosten voldaan.
12 augustus 2015: Een man om respect voor te hebben. Met niets begonnen en door zijn inzet en motivatie komt hij er. Hij wordt met regelmaat gevraagd voor klussen en onlangs zijn ze verhuisd naar een betere plek. Hier huren ze twee kamers, een waar Joseph en zijn vrouw slapen en een waar de kinderen gezamenlijk slapen in het stapelbed. Het oude huisje had erg last van ratten en die knaagden de spullen kapot.
22 augustus 2015: de schoolresultaten van de kinderen zijn goed. Alhoewel wij onze twijfels hebben bij de kennis die ze opdoen omdat het een 'familie' schooltje is. Gerund door een zeer betrokken man. Ook zijn vrouw en dochter werken op deze school. Meer leerkrachten zijn er niet en dit houdt in dat de kinderen van acht groepen verdeeld zijn over deze drie leerkrachten. In september gaan dit nader bekijken.
16 september 2015: Wat een man! Weer heeft hij een klein spaarbedrag (shs 300) gegeven voor de solar lamp. Hij is hard op weg om ook dit jaar zijn spaargeld verdubbeld te zien worden. In januari gaan we de groep weer bij elkaar brengen en zijn we benieuwd wie er als beste spaarder uit de bus komt. 
In een persoonlijk gesprek met Joseph hebben we hem gevraagd of hij openstaat voor een beroepsopleiding maar hij vond dit zonde van het geld. Zijn argument was 'ik word zo vaak gevraagd om ergens te helpen dat het zonde van het geld is'. Wij hebben de familie bij DISC Initiatives voorgedragen om opgenomen te worden in het micro financieringsproject. Josephs droom is een eigen stukje grond huren zodat hij dit kan bewerken en beplanten en zo kan zijn vrouw dan bijdragen aan gezinsinkomen door deze groente weer op de markt te verkopen. 
Na overleg is besloten dat de kinderen vanaf januari 2016 naar een andere school gaan. De kwaliteit van de Buffalo Hill Academy laat te wensen over en de keuze voor een van de andere basisscholen in Donyo zal binnenkort gemaakt worden.
14 november 2015: wederom een kleine donatie (shs 200) aan spaargeld door Joseph ontvangen. Hij neemt zijn betrokkenheid erg serieus. Mooi om te zien. 
4 december 2015: de schoolvakantie is ook voor de vier kinderen uit het gezin van Elim aangebroken. Ze hebben met goed resultaat (weer eerste van de klas) hun derde termijn afgerond. Vanaf januari gaan ze naar een andere basisschool. De maten voor de schooluniformen zijn genomen en deze zijn besteld. Nu heerlijk even thuis genieten!
24 december 2015: het voedselpakket is afgegeven en ook zijn de schooluniformen en schoenen afgegeven aan de ouders. De kinderen kijken vol spanning uit naar 4 januari, de dag dat ze voor het eerst naar Tumaini Academy zullen gaan!
5 februari 2016: drukke dagen voor het Elim gezin. De vier kinderen zijn 11 januari gestart bij Tumaini Academy en hebben de eerste week een soort toelatingsexamen moeten doen om te kijken hoe hun kennis is en of ze in de juiste klas zitten. Alleen voor de kleine Elimu was dit niet nodig omdat zij net in de kleuterklas zit. Op 20 januari zijn we voor de uitslag van de tests teruggegaan naar school. Een teleurstellende uitkomst. De school waarop ze zaten bleek het met de kwaliteit van onderwijs niet zo nauw te nemen en de kennis van de kinderen lag dan ook ver onder het niveau wat ze al zouden moeten hebben. We hebben schoolboeken aangeschaft en de nieuwe leerkrachten hebben beloofd de kinderen d.m.v. remedial teaching en extra aandacht bij te spijkeren zodat ze zo snel mogelijk op het juiste niveau zitten. Voor Boniface is besloten hem een klas terug te zetten. 
Op 18 januari hebben Joseph Elim en zijn vrouw Eunice Loi een training gevolgd bij kindertehuis Community of Hope waar we een grote houskool oven hebben gedoneerd. Samen met trainster Maureen werd uitvoerig ingegaan op het gebruik van de oven maar ook hoe brood en cake e.d. gemaakt moeten worden. Joseph en Eunice waren zeer enthousiast en met het tehuis is afgesproken dat ze de komende maanden een aantal keren mee zullen doen met het broodmaken en cake bakken. 
Onze bedoeling is om te kijken of beiden het leuk blijven vinden en genoeg betrokkenheid tonen om zelf te gaan bakken. We overwegen hen te helpen met een kleine oven zodat ze cake en brood kunnen maken en (met een verkooppas) kunnen verkopen op de markt om zo inkomen te krijgen voor hun gezin. In mei gaan we hier mee verder.
Op 4 februari belde Joseph ons met een verontrustend bericht. De eigenaar van het huisje wat hij huurt heeft met onmiddellijke ingang de huur opgezegd. Hij moest de volgende morgen met gezin en spullen eruit zijn.
De eigenaar bleek de directeur van de vroegere school van de kinderen en hij was zeer verbolgen over het feit dat we de kinderen naar een andere school gedaan hadden. Als een soort wraak had hij nu besloten het gezin op straat te zetten. Joseph en Eunice hebben een kamer gevonden om tijdelijk te wonen maar deze is aan de buitenkant van Donyo en de afstand naar school voor de kinderen is ver, daarbij is de omgeving niet echt geschikt voor jonge kinderen. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri gaat de komende weken kijken naar mogelijkheden het gezin te helpen aan betere en veiligere woonruimte.
26 februari 2016: Margarete Njeri heeft samen met Eunice een ouderbijeenkomst bijgewoond op Tumaini Academy waarbij uitvoerig werd ingegaan op de hygiene van de leerlingen, het punctueel op school zijn en het belang van goede voeding voor de kinderen. De meisjes moeten verplicht onderkleding onder hun schoolrok aan. De kinderen zijn een paar dagen thuis vanwege Midterm en gaan 2 maart weer naar school. Het maandelijkse voedselpakket is overhandigd en Margarete is nog op zoek naar woonruimte.
30 maart 2016: het gezin is inmiddels gewend aan het kleine huisje en vader Joseph heeft aangegeven dat hij het wel best vindt zo en dat we niet hoeven uit te zien naar grotere woonruimte. De wens van Joseph en zijn vrouw Eunice is om in de april vakantie familie in hun thuisland Turkana op te zoeken. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri gaat namens ons met hen in gesprek omdat de reis veel kost en ze hun spaargeld beter kunnen gebruiken voor iest nuttigs, zoals het ovenproject.
26 april 2016: het maandelijkse basis voedselpakket is afgegeven. Ondanks de schoolvakantie in de maand april gaan de vier kinderen uit het gezin naar school voor remedial teaching. Hun prestaties gaan vooruit en de leerkrachten zijn tevreden over de inzet van de kinderen. 
Margarete heeft vader Joseph kunnen overtuigen van het belang om niet af te reizen naar Turkana. Enerzijds vanwege de leerachterstand van de kinderen en de noodzaak om remedial teaching te volgen en anderzijds zijn sparen waarmee hij zijn betrokkenheid kan tonen als we met het ovenproject gaan starten. Omdat de trainingslessen bij Community of Hope steeds door de zusters van het tehuis worden uitgesteld, zijn Joseph en Eunice tot nu toe nog niet uitgenodigd. We hebben besloten om het ovenproject een paar maanden uit te stellen en in mei met de zusters in gesprek te gaan zodat we hier mogelijk in augustus/september mee kunnen starten.
20 mei 2016: tweede week mei zijn de schoolkosten voor de kinderen bij Tumaini Academy betaald. Daarnaast zijn voor Paul en Grace deelname kosten voldaan voor Drama Class. Een dansactiviteit waarbij de kinderen van de school leren dansen na schooltijd. Beiden zijn zeer gemotiveerd. Ook hebben we Eunice en Joseph thuis opgezocht, de meegebrachte kleding werd gedoneerd en ook hier werden de Albert Heijn moestuintjes afgegeven en uitgelegd. Eunice had een verzoek om rubber laarzen voor haar kinderen. Door de modderige wegen vindt ze het zonde dat de leren schoolschoenen zo vies en nat worden. Margarete zal hier achteraan gaan.
23 juni 2016: het maandelijkse voedselpakket is afgegeven en ook de rubber laarzen. Op 16 juni vond op de dag van het Afrikaanse kind bij Mt.Carmel School Donyo Sabuk de dansuitvoering plaats van school. Margarete Njeri is met vader Joseph Elim hierbij aanwezig geweest.
8 juli 2016: de geplande bak-dag bij Community of Hope, het kindertehuis waar we in januari een grote houtskool gestookte Business Oven Plus van Cookswell gesponsord hebben, was een enorm succes. Joseph en zijn vrouw Eunice waren hierbij uitgenodigd en iedereen kokkerelde er op los. Lemon cake en brood is er deze dag gebakken. Weliswaar nog niet in dezelfde grootte als met de training van januari maar de mensen hebben laten zien dat ze het kunnen. De komende periode zullen er meer baksessies plaatsvinden en gaan we in augustus kijken of het 'eigen' bakproject voor Joseph en Eunice haalbaar is. Zo hopen we te werken naar een situatie waarin ze zichzelf kunnen voorzien van voedsel.
8 september 2016: vandaag was het een werkbezoek aan het gezin van Joseph Elim. Uitvoerig gesproken over het bakproject. Joseph gaf aan erg bang te zijn dat het een mislukking wordt. Ze worden nog steeds als 'outcasts' gezien en hij is bang dat het geld dat we erin investeren verloren gaat. Liever zou hij een stuk grond huren om daar zaden te planten en zo groenten te verbouwen. Omdat hij trouw spaart via het solar en jiko project is zijn spaargeld inmiddels aardig gegroeid en zou hij dat kunnen gebruiken om zaden te kopen. 
De schoolkosten voor de kinderen zijn voldaan voor de derde termijn. Het hoofd van de school meldde dat er onlangs problemen met Boniface waren. De ouders zijn ontboden op school en zij waren erg boos op hun zoon (hij scheen andere kinderen bedreigd te hebben). Een heftig gesprek volgde en er zijn geen andere incidenten meer geweest. De ouders zitten er dicht bovenop.
Afgesproken met Joseph en Eunice dat met ingang van 1 januari 2017 de sponsoring van het voedsel pakket stopt omdat ze dan in staat zijn het zelf te doen. 
10 november 2016: maatschappelijk werkster heeft het voedselpakket voor oktober en november afgegeven en tevens het spaargeld van Joseph aan hem uitbetaald voor de huur van het veld en zaden. Omdat zijn gespaarde bedrag niet voldoende was, heeft hij een kleine lening gevraagd aan Circle4life. Hij zal dit bedrag in zes maandelijkse termijnen, te beginnen in december, terug betalen. 
De kinderen hebben inmiddels vakantie. De examens hebben in de tweede week van november plaatsgevonden en tot 4 januari zijn ze thuis. De schoolresultaten voor de derde termijn zagen er goed uit. Ze hebben veel baat gehad bij de zaterdagse remedial teaching.
27 februari 2017: de schoolkosten voor de vier kinderen bij Tumaini Academy zijn voldaan. De leerkrachten waren zeer te spreken over de inzet van de kinderen maar wilden extra benadrukken hoe fijn ze de inzet van de ouders vinden. Zij leveren een goede bijdrage aan het huiswerk maken van hun kinderen. Alleen de kleine Emudu (Jane) loopt achter. Ze blijkt een langzame leerling en vergeet snel wat ze heeft geleerd. Haar lerares gaat hiermee aan de slag en zal haar in schoolvakanties extra remedial teaching (alleen) gaan geven. Joseph betaalt trouw zijn maandelijkse lening terug. Tot nu toe heeft hij dit vier keer gedaan. 
Helaas is de oogst van Joseph mislukt door de aanhoudende droogte. Het bleek een onmogelijke zaak om alle plantjes van water te voorzien zeker nu het al maanden niet geregend heeft en water schaars is. We gaan hem voor de komende zaaiperiode eenmalig ondersteunen met zaden/kunstmest. 
7 april 2017: wat een enorme teleurstelling voor Joseph dat de volledige oogst mislukt was. Hij had zich zo verheugd op een mooie opbrengst. Op 7 april hebben we hem voorzien van nieuwe zaden en kunstmest en hopen dat het deze keer wel goed mag gaan. De school is op 5 april gesloten voor vakantie en de kinderen gaan op 2 mei weer terug. Op een klein bedrag na heeft Joseph het zelfs voor elkaar gekregen zijn lening terug te betalen, er resteert nog een kleine €4,00
9 mei 2017: de schoolkosten voor de tweede termijn zijn voor de vier kinderen voldaan bij Tumaini Academy. We hadden deze keer een extra kostenpost omdat alle kinderen op schoolreis gaan. De kleuters gaan naar Nairobi en de lagere schoolkinderen gaan naar Nakuru (lake Nakuru). 
31 augustus 2017: op 24 augustus heeft maatschappelijk werkster Margarete Njeri een huisbezoek gebracht aan het gezin. Zowel vader als moeder waren op pad voor een tijdelijk baantje. De kinderen waren thuis vanwege de schoolvakantie en moesten op 29 augustus voor het eerst weer naar school. Joseph heeft weer een bedrag van shs 500 weten te sparen, wat hij aan Margarete heeft afgegeven. We hebben enorm veel bewondering voor hun doorzettingsvermogen. Van niks naar bijna in staat om alles zelf te doen, op schoolkosten na, en dan ook nog weten te sparen!
14 september 2017: wat een goede beslissing was het om de kinderen naar Tumaini Academy te doen, na een heel moeizame start en veel remedial teaching en bijles in vakanties zijn we nu op een punt dat de leerkrachten meer dan tevreden zijn. Niet alleen met de prestaties van de kinderen maar vooral ook de inzet en toewijding van de ouders. Iets wat in de rurale gebieden helaas vaker uitzondering dan regel is nog. Jane, de jongste van de vier, zal dit jaar afzwaaien van de kleuterklas en gaat volgend schooljaar naar groep 1.
15 mei 2018: alle kinderen van Joseph en Eunice gaan nu naar Tumaini Academy. De schoolkosten voor Grace, Jane, Boniface en Paul zijn ook voor de tweede termijn voldaan. De hoofdonderwijzer van de basisschool complimenteerde de ouders van de vier kinderen voor het steunen, bemoedigen en stimuleren van hun kinderen om het beste te bereiken voor een betere toekomst! Over betrokkenheid gesproken. We waren enorm blij dit te horen.
30 september 2018: de schoolkosten voor de derde schooltermijn zijn voldaan. Vader Joseph belde 's avonds naar maatschappelijk werkster Margarete Njeri om zijn dankbaarheid kenbaar te maken over de kansen die zijn kinderen via ons krijgen. Hij is er enorm trots op dat alle vier de kinderen in staat zijn Engels te praten, iets wat hij en zijn vrouw Eunice zelf niet kunnen.
24 oktober 2018: in samenspraak met het bestuur en maatschappelijk werkster Margarete is besloten dat we het gezin van Joseph Elim in 2019 nog blijven ondersteunen met onderwijs. Na dat jaar zullen Joseph en Eunice zelf in staat moeten zijn dit te regelen. We hebben dan zes jaar gesponsord en geleidelijk afgebouwd. We houden hen in 2019 nauw in de gaten om te kijken of dit haalbaar is. 
29 april 2019: de overgang van de privé school naar Donyo Primary School, een overheidsschool, ging niet vanzelfsprekend. Tumaini Academy protesteerde heftig en in overleg is besloten dat de oudste zoon de basisschool daar afmaakt omdat hij in zijn examen jaar zit. De andere drie kinderen gaan met ingang van 2 mei naar de nieuwe school. Inclusief de nieuwe schooluniformen zijn de schoolkosten nog lager dan de kosten voor de privé school. Iets wat door vader Joseph volgend jaar absoluut niet is op te brengen. We wensen hen veel succes op hun nieuwe school.
9 september 2019: de schoolkosten voor de derde en laatste termijn dit schooljaar zijn voldaan bij Donyo Primary School en voor Paul bij Tumaini Academy. Eind oktober start voor de kinderen de grote vakantie, broer Paul zal eerst nog een week de nationale examens moeten maken voordat zijn vakantie begint. We hopen dat hij in 2020 ook naar Kiboko Secundary School kan gaan en zijn enorm benieuwd naar zijn resultaten. We wensen hem veel succes!
28 november 2020: Paul heeft met een super goed resultaat zijn examens gedaan. De partner waar wij eerder mee samenwerkten voor middelbaar onderwijs heeft laten weten geen onderwijs meer te ondersteunen en daarom hebben wij Paul weer volledig opgenomen en gaat hij met ingang van januari 2020 via Circle4life naar secundary school. Joseph Elim heeft ons gevraagd om de eerste termijn van de schoolkosten voor de andere drie kinderen nog een keer te willen voldoen, vanaf de tweede termijn neemt hij het over.
14 januari 2020: vandaag zijn de intake formulieren ingevuld en met zijn 355 punten heeft hij zijn examen op de primary school boven gemiddeld afgerond. Paul was enorm trots om naar school te gaan en wilde maar wat graag poseren voor een foto samen met zijn meer dan trotse moeder. Een enorm compliment want zijn moeder heeft nooit op school gezeten. Zijn vader heeft tot de vierde klas van primary school op school gezeten maar zij zetten zich zo in voor het onderwijs van hun kinderen en bezoeken iedere ouderavond en stimuleren hun kinderen om te leren. Complimenten!