Alfonce Muindi

Datum: 

vr, 17/05/2013

Locatie: 

Nzambani, Kenya

Status: 

Nzambani, Kenya, Alfonce, Circle4life project, partner DISC
Nzambani, Kenya, Alfonce, Circle4life project, partner DISC

Uitleg project: 

Situatie:
Alfonce is in 1996 geboren als oudste van vier zoons. De vader werkt als tijdelijk arbeider op velden in de omgeving. Door de ziekte van Alfonce is de moeder niet in staat om te werken en Alfonce alleen thuis te laten. Het gezin heeft ook een eigen shamba en een oons. Het gezin bestaande uit vader, moeder, Alfonce, Ruben, Simon en Kelvin woont in Nzambani, een berggebied voorbij Kyeleni. paar koeien. De kinderen gaan allen naar school.

Vorig jaar (2012) heeft Alfonce heel ernstig tuberculose gehad en heeft hierbij ook een infectie in zijn buik opgelopen, die als ontsteking via zijn navel naar buiten is gekomen. Zijn ouders hebben geen financiele middelen voor betaald ziekenhuis bezoek. Ze hebben hem meegenomen naar een drietal klinieken. Geen van hen wist wat er met hem aan de hand is en keer op keer werd hij  weggestuurd.
Inmiddels is zijn gezondheid zeer broos. Hij is vel over been en niet in staat om te eten. Ook rechtop lopen gaat niet omdat de wond op zijn buik dan openbarst. Zijn hele buik rondom de navel is een groot litteken. Hij was voor het laatst gecheckt in maart 2013 maar onverrichter zake teruggestuurd. Naar school gaan lukt al sinds eind vorig jaar niet meer vanwege de hevige pijnen. Hij zat toen in standard 6.

Missie:
Met spoed medische verzorging voor Alfonce regelen en hem laten opnemen om uit te zoeken wat er aan de hand is. Wellicht dat met de juiste diagnose en medicatie het leven van deze jongen weer toekomst kan krijgen.

Huidige situatie:
Tijdens het werkbezoek in mei 2013 door Ellen en Charlotte van Gemert in samenwerking met Margarete Njeri, maatschappelijk werkster bij onze partner DISC uit Donyo Sabuk, is besloten om Alfonce met voorrang te laten behandelen omdat we vrezen voor zijn leven.
6 juni 2013: Na veel toestanden is het Margarete Njeri gelukt een verwijzing te krijgen voor Alfonce naar Kenyatta National Hospital. De klinieken die door de ouders waren bezocht weigerden een verwijsbrief af te geven. Op donderdag 6 juni is Alfonce ’s ochtends in alle vroegte met Margarete naar het ziekenhuis gegaan. Donderdagavond kregen wij te horen dat Alfonce met spoed was opgenomen in het ziekenhuis en werd ons gevraagd te bidden voor hem.
Vrijdagmorgen werd bekend dat hij inmiddels aan een infuus was aangesloten en nadere berichten wachten we met spanning af…
8 juni 2013: inmiddels weten we waarom Alfonce zo ziek is. De medicatie tegen de TB vorig jaar heeft zijn darmen aangetast en voor een perforatie van de darmwand gezorgd. Dit is gaan ontsteken en waarschijnlijk een soort gezwel geworden waardoor verteerd voedsel en ontlasting via een wondontsteking zijn uitgang door de navel naar buiten heeft gevonden. Alfonce blijft aan het infuus liggen tot de operatie. Er is een wachtrij voor de ok en zodra er ruimte is, is hij aan de beurt. Margarete Njeri is zo veel mogelijk bij hem. Ook om hem psychisch bij te staan en voor te bereiden op de operatie. Alfonce is erg bang voor wat komen gaat maar is bij Margarete zeker in goede en liefhebbende handen. We hopen en bidden dat hij het gaat redden.
20 juni 2013: twee weken in het ziekenhuis hebben nog tot niets geleid. Nog steeds is er niet precies bekend wat er precies mis is. Inmiddels zijn er röntgenfoto's gemaakt maar een uitslag is er nog niet. Zijn wond doet vreselijk pijn. Helemaal nu hij iedere paar uur kleine beetjes licht (zoutarm) voedsel moet innemen, waaronder yoghurt. Via de wond op zijn buik komt ontlasting naar buiten. Toen Margarete Njeri hem zondag bezocht, huilde hij van de pijn. Aandringen op behandeling heeft geen zin, er gaat niemand harder door lopen. Inmiddels hebben we van Margarete gehoord dat een groot deel van het ziekenhuispersoneel in staking is en de patienten dus min of meer aan hun lot worden overgelaten. De keuken staakt maar ook verplegend en behandelend personeel. Slechts mondjesmaat wordt er gewerkt en dan alleen als het een urgentie is. We hopen dat dit snel opgelost wordt en Alfonce eindelijk geholpen wordt.
3 juli 2013: De staking in het Kenyatta National Hospital heeft gelukkig maar een dag geduurd. Vorige week hebben we dan eindelijk gehoord wat er precies met Alfonce aan de hand is. De medicatie tegen de TB had inderdaad voor een perforatie in zijn darmen gezorgd maar dit is gelukkig niet in zijn buik terechtgekomen want dan had hij het zeker niet overleefd. Er is een fistel ontstaan die van zijn darm is doorgegroeid tot zijn navel en daar voor een open verbinding heeft gezorgd. Dat de pijn ondraaglijk was, is nu ook wel gebleken. Hadden we niet ingegrepen dan had hij zeker komen te overlijden. We waren net op tijd. Het gat bij zijn navel werd door de behandeling en medicatie steeds kleiner en is zo goed als gesloten nu. Alfonce heeft het ziekenhuis mogen verlaten en moet thuis aansterken. Wel zal hij de komende tijd medicijnen moeten blijven gebruiken en ook aangepast voedsel. Hij zal regelmatig voor check ups terug moeten naar het ziekenhuis. Via onze partner DISC Initiatives en Margarete Njeri gaan we hem hierbij helpen.
31 juli 2013: Acht juli is er een controle afspraak geweest in het Kenyatta National Hospital. Alfonce werd van huis opgehaald door onze maatschappelijk werkster, Margarete Njeri, die hem tot haar grote verwondering aantrof op het land van de familie waar hij bezig was om zoete aardappelen te rooien met zijn moeder samen, iets wat een paar weken eerder niet denkbaar had geweest.
De wond geneest heel langzaam, het vuil wat via de fistel naar buitenkwam wordt minder en de eerstvolgende afspraak staat voor 12 augustus gepland. Circle4life blijft Alfonce steunen met de medische kosten en het heen en weer reizen naar de kliniek.
28 augustus 2013: in deze maand zijn er twee bezoeken geweest aan het ziekenhuis. Het gat via zijn navel wordt kleiner, we zien heel geleidelijke vooruitgang. Echter er is ook een verontrustend bericht. Margarete Njeri werd tijdens het bezoek van 12 augustus door de behandelend arts apart genomen en kreeg daar te horen dat hij niet geopereerd werd omdat het beter ging met hem maar omdat de artsen ervan overtuigd waren dat deze jongen binnen een week na opname in het ziekenhuis zou overlijden. Alfonce heeft de medici versteld doen staan en nu de wond langzaam dichtgaat, is er hoop dat hij het zal overleven. Ons enthousiasme werd enigszins de kop ingedrukt door de mededeling van de arts dat een groot deel van dit soort patienten het niet haalt. Dit hang o.a. af van de thuissituatie. De open wond moet dagelijks verschoond worden en hygiene is hierbij cruciaal. Margarete Njeri heeft de moeder van Alfonce hierover ingelicht en wij staan ze bij met het verstrekken van steriele materialen om de wond te verzorgen maar ook de noodzakelijke medicijnen. Ook zal Alfonce spediale voedingssupplement moeten slikken om zijn immuun systeem te verbeteren. We houden u op de  hoogte! Maar dat Alfonce een vechtlust heeft om te overleven moge duidelijk zijn...
3 november 2013: De opening van de fistel op de buik van Alfonce is nog maar heel klein. Wel is er gevraagd om een nieuwe rontgenfoto te maken om te onderzoeken hoe het er van binnen uitziet. Hij slikt trouw zijn medicijnen en samen met zijn moeder wordt de wond goed verzorgd. Bijkomend nadeel van de medicatie is dat hij een allergische reactie vertoonde op het gebruik van de medicijnen. Dit is aangepast. Ook de aangepaste voeding die Circle4life sponsort helpt met het verhogen van zijn immuunsysteem. Ook is zijn gewicht wat toegenomen en kleurt zijn haar weer donkerder. Op 14 november zal een controle bezoek worden gebracht aan het Kenyatta National Hospital.
20 december 2013: Het geplande bezoek van 14 november heeft uiteindelijk nooit plaatsgevonden. Nadat de moeder en Alfonce met een bodaboda (brommer taxi) waren opgehaald, zijn we het spoor bijster geraakt. Ze leken in rook opgegaan. Achteraf bleek dat de brommer een lekke band kreeg onderweg naar Donyo Sabuk. Toen zij uiteindelijk daar aankwamen konden ze onze veldwerker niet meer vinden en zijn op eigen houtje naar Nairobi vertrokken in de hoop haar daar te ontmoeten. Margarete Njeri was inmiddels zelf met de matatu (taxi busje) naar Nairobi vertrokken en heeft het ziekenhuis nagezocht. Geen spoor van Alfonce en zijn moeder. Op de terugweg liep ze hen bij toeval tegen het lijf. Verdwaald in de grote stad zaten ze op de stoep voor een supermarkt. Te laat om nog naar de afspraak in het ziekenhuis te kunnen gaan. In overleg met het ziekenhuis is de nieuwe datum nu vastgezet op 20 januari 2014. Alfonce voelt zich een stuk beter dan enkele maanden geleden. Hij lacht en heeft zelfs weer wangen, iets wat hij maanden niet heeft gehad. Hij blijft een medisch wonder en zijn fysieke conditie gaat door de speciale voeding langzaam vooruit. Het gaatje blijft kleiner worden. We zijn benieuwd naar de ervaringen van het ziekenhuis bezoek in januari!
5 april 2014: de controlebezoeken eerder dit jaar lieten al zien dat de fistel kleiner werd maar er bleef nog vuil uitkomen. Op 31 maart is Margarete Njeri weer teruggegaan met Alfonce maar keerde onverrichter zake terug vanwege het ontbreken van de gegevens en het eerder sluiten van de afdeling. Op maandag 5 april heeft ze het Kenyatta National Hospital weer bezocht. Na een lange wachttijd werden ze eindelijk gezien door de arts maar weer bleken de röntgenfoto's zoek. Margarete heeft een klacht ingediend bij het ziekenhuis vanwege nalatigheid. Haar werd beloofd dat ze bij het eerstvolgende controle bezoek in het dossier zouden zitten. We zijn benieuwd. De wond sluit langzaam en Alfonce gaat steeds met kleine stapjes voor uit. Het e.v. bezoek staat voor 30 juni 2014.
6 mei 2014: Op 29 april werd de maandelijkse voedsel donatie gebracht en de steriele materialen voor het schoonhouden en -maken van de wond. Het gaatje wordt steeds kleiner en er komt gelukkig nog maar heel weinig uit. We hebben er alle vertrouwen in dat hij volledig zal herstellen.
8 juli 2014: Alfonce gaat steeds een klein stapje vooruit. De dokters in het Kenyatta National Hospital, vinden hem een wonder en zijn er (inmiddels) van overtuigd dat hij geheel zal herstellen. Alfonce helpt zijn ouders op het land en zou met ingang van het nieuwe schooljaar graag weer terug gaan naar school. Voor ons een teken dat het goed gaat met hem. Op 6 oktober moet hij terug voor controle naar het ziekenhuis en gaan we dan beslissen tot hoelang we hem blijven ondersteunen met steriele schoonmaakmaterialen en speciale voeding. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we hem vanaf begin volgend jaar loslaten. 
31 december 2014: tijdens het werkbezoek in augustus is al besloten het sponsoren van voedsel en hygienenisch materialen te halveren. De ouders runnen een goedlopende boerderij en zijn in staat zelf inkomen te generen. Met hen is afgesproken dat we gaan halveren en met ingang van 1 november 2014 gaan stoppen met de sponsoring van voedsel en steriele materialen voor Alfonce. 
Het bezoek aan het Kenyatta National Hospital vond op 6 oktober plaats. Er is bloed geprikt en onderzocht en de arts adviseerde om nog een keer een scan te laten maken om te kijken voor het volgende bezoek, hoe zijn darmen en buik er van binnen uit uitzien. Alfonce moet in januari 2015 terugkomen en in overleg is besloten de scan eind december/begin januari te doen. Circle4life zal de kosten voor het ziekenhuis bezoek in januari betalen. De ouders van Alfonce zullen zelf de kosten voor school en voeding op zich nemen.
31 maart 2015: het ziekenhuis bezoek van januari is doorgeschoven naar februari en de uitslag was geweldig! Alfonce is op nog een laatste controle na, hersteld van de fistel die hem bijna zijn leven kostte. De artsen staan versteld en zien hem als een 'wonder boy', niemand in het ziekenhuis had dit voor mogelijk gehouden. Wel is het belangrijk om nog een aantal maanden door te gaan met speciale voeding zodat Alfonce langzaam kan wennen aan 'normaal' eten. Alleen mais en bonen is voor zijn darmen niet goed (nog). Besloten is om tot eind augustus te blijven sponsoren met speciale voeding voor Alfonce en ook de laatste ziekenhuiscontrole zal in augustus nog gedaan worden. Inmiddels is Alfonce ook weer terug naar school. Hij is opgenomen bij Nzambani Primary School na een afwezigheid van ruim drie jaar! Hij heeft zijn schooluniform en schoenen gekregen en de schoolkosten voor dit jaar zijn voldaan. De eerste maanden is een test over zijn kennis en mocht dit positief uitvallen dan kan hij in de tweede termijn naar een hogere groep geplaats worden. Wel is is het zaak dat hij thuis veel gaat oefenen om zijn kennis bij te schaven. Hij heeft het gevoel dat hij weer leeft. Mooi toch dat we dit hebben kunnen realiseren?
15 april 2015: De eerste schooltermijn na jaren zit er op voor Alfonce. Alhoewel hij pas ingestapt is medio februari maar de resultaten zijn goed. Op zijn verzoek was hij al in de hogere klas geplaatst omdat hij niet bij heel jonge kinderen wilde komen. Hij heeft tot de april vakantie gehad om te bewijzen dat hij daar op zijn plaats is en met succes! Hij mag in groep 5 blijven. Hij werkt hard om de achterstand in te halen en met ingang van de tweede termijn krijgt hij ook extra schoolboeken zodat hij thuis kan oefenen. Hij is zeer gemotiveerd en we hopen dat hij dit vast kan houden!
28 juni 2015: een enorme domper wachtte ons op maandag 15 juni. Op zondagmiddag was Margarete Njeri gebeld door de moeder van Alfonce dat hij een enorme wond op zijn been had die niet overging. Omdat we dachten dat dit mogelijk te maken had met zijn zwakkere gestel na de TBC en de fistel namen we geen risico en zijn maandagmorgen vroeg naar het Kenyatta National Hospital afgereisd. De afdeling waar hij onder controle is wilde hem niet helpen omdat het volgens hen niets met de behandeling van de fistel te maken had en stuurde ons door naar de eerste hulp. En dan begint het hele proces van inschrijven, betalen, wachten, weer betalen, door naar de volgende afdeling, weer betalen, resultaten ophalen en gesprekken met de artsen.
Na een gesprek met Alfonce, waar wij bij waren, bleek dat de wonden op zijn been er al ruim 5 maanden! zaten. Hij had er een zakdoek eromheen geknoopt zodat je het enigszins beschermd was en niet verder kon infecteren. Zijn moeder waste de zakdoeg iedere dag in kokend water om de bacterien te doden. Samen met zijn moeder had hij een paar keer een lokaal kliniekje bezocht en met een tetanus injectie en wat smeermiddelen werd hij weer weggestuurd. Maar de wond genas niet en zowel moeder als zoon waren ten einde raad en consulteerden uiteindelijk onze maatschappelijk werkster. Een bacteriele infectie waarbij zelfs het bot is aangetast. We hebben de medische molen weer aangezwengeld en voor deze maandag betaald en zullen ook de controle afspraak voor 29 juni doen daarna is het afwachten hoe het verder gaat verlopen.
16 juli 2015: In eerste instantie leek de genezing goed te gaan maar afgelopen week verergerde de wond en bij de controle afspraak van 15 juli vond de arts het nodig om hem op te nemen omdat onbekend is waar de infectie vandaan komt en of het van binnenuit komt of veroorzaakt is door vallen/stoten. Nader laboratorisch onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Margarete Njeri was met Alfonce en zijn moeder om 7 uur 's ochtends al in het ziekenhuis en om kwart over 8 's avonds bleek er geen bed beschikbaar te zijn en moeten ze dinsdag 22 juli maar weer terugkomen. 
We hebben goede hoop dat met de juiste medicatie hij wel weer op zal knappen. Maar zonder hulp had dit tot bloedinfectie geleid en zelfs bloedvergiftiging dus ook nu waren we er net op tijd bij. We houden u op de hoogte!
19 augustus 2015: Bedden bleken een onmogelijke opdracht. Het ziekenhuis bleef overvol. Geen opname dus maar wel wondreiniging, nieuwe medicatie en positief nieuws want de wond wordt kleiner. In overleg is besloten om af te zien van de opname en op deze manier te helpen tot in ieder geval het bezoek van medio september. De verwachting is dat het dan afgebouwd kan worden. Uit de onderzoeken is gebleken dat de infectie van binnenuit kwam en zijn bot licht had aangetast. Door de juiste medicatie wordt dit nu bestreden. 
15 september 2015: de ziekenhuiscontroles en de medicijnen over de afgelopen maanden laten een langzame verbetering zien. Wel is gebleken dat de ontsteking was te wijten aan slechte persoonlijke hygiene en het negeren van de klachten. Het acute gevaar is geweken en het is nu een kwestie van tijd voordat de wond gesloten zal zijn. Wij hebben op 15 september de moeder en Alfonce een laatste bezoek aan het ziekenhuis laten brengen en voor de laatste keer medicijnen laten voorschrijven. Vanaf hier zullen ze het zelf over nemen. We hebben Alfonce nadrukkelijk op het hart gedrukt dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn gezondheid en dat mocht hij in de toekomst problemen krijgen hij eerder naar een dokter zal moeten stappen. We wensen hem het allerbeste en hopen dat ze het zelf op gaan pakken.

Met uw hulp hebben we zijn leven gered en hem op de goede weg gezet door veelvuldige begeleiding en counseling, laten we hopen dat deze weg de juiste is!