Ritha Ndila

Datum: 

zo, 24/11/2013

Locatie: 

Uamani, Donyo Sabuk Area, Kenya

Status: 

Ritha en David buiten bij hun huisje in Uamani, Kenia, medische hulp, crisis hulp, onderwijs
Ritha en David buiten bij hun huisje in Uamani, Kenia

Uitleg project: 

Situatie:
Ritha is een vijfenzeventigjarige grootmoeder (2013) die samen leeft met haar elfjarige kleinzoon David. Ritha is bijna blind en is volledig afhankelijk van de hulp en begeleiding van haar kleinzoon. Een kind wat daardoor een enorme verantwoording op zijn jonge schoudertjes draagt. De moeder van David is in 2010 overleden na een beroerte. Deze vrouw was geboren met een handicap en werkte als onderwijzeres op de school voor gehandicapte kinderen in Thika. Er is nog een oudere broer (21) die woont en studeert in Murang'a University, een district wat ruim 70km verderop ligt. 
De ouders zijn na veel ruzie gescheiden en de moeder heeft haar leven lang hard gewerkt om uiteindelijk een stuk land te kunnen kopen en hier een huis op te bouwen. Vlak na het bouwen van het huis (er ligt nog bouwmateriaal op de balken in de nok van het huisje) is zij aan een beroerte, geheel onverwacht overleden op 38 jarige leeftijd. De vader is al sinds de scheiding niet meer in beeld en de broer van David woont alleen thuis tijdens de schoolvakanties. David gaat naar de lokale basisschool en werd tot 2013 gesponsord door een ondewijzer van zijn school. De thuissituatie is gevaarlijk. Doordat Ritha bijna niets meer ziet en ze van Kerosinelampen 's avonds licht moeten krijgen, is het brandgevaar erg hoog. Zo ook het gevaar bij het koken, wat ze nu nog maar een keer per dag op het midden van de dag doet i.v.m. het meeste licht. Ritha bezit een klein stuk grond naast het huisje waarop gewassen verbouwd kunnen worden. Dit ligt braak omdat ze het zelf niet kan doen.

Missie:
Ritha en David helpen met een veilige leefsituatie en zicht op een toekomst. Ritha medische verzorging bieden en kijken of er mogelijkheden zijn haar ogen te verbeteren of door medicijnen of een operatie. Voor David voorlopig starten met sponsoring voor zijn school. Mocht Ritha niet meer te helpen zijn, dan kijken naar een gerichte oplossing en de veiligheid in het huis te waarborgen. Mogelijkheden zoeken om het land te laten bewerken door casual workers zodat de opbrengsten - na aftrek van de kosten voor de werkers - naar Ritha gaan om zo eten te kunnen kopen.

Huidige situatie:
Op zondag 24 november 2013 Ritha en David voor het eerst bezocht door het team van Circle4life. Een verlegen jongetje wat zich in het begin wat afzijdig hield. De onderwijzer die hem dit jaar nog sponsorde kwam eveneens naar het huisje toe. Omdat hij nog meer kinderen uit zijn klas ondersteunt, is hij niet langer in staat alle kosten op te hoesten en vroeg om hulp voor David en zijn oma. Niet alleen op gebied van onderwijs maar met name om de onveilige thuissituatie. Om oma Ritha te ontlasten komt er ook af en toe en buurman koken maar dat blijft sporadisch. We hebben besloten om Ritha meteen maar te laten onderzoeken door een oogarts en te kijken wat er nog mogelijk is.
9 december 2013: de eerste bezoeken aan de oogkliniek vonden plaats op 25 en 26 november. De eerste dag werd een onderzoek gedaan, de tweede dag kreeg ze druppels in beide ogen en na een uur wachten een uitgebreid oogonderzoek. Het is gebleken dat haar ogen inderdaad erg slecht zijn en door oogdruppels te gaan gebruiken voor een paar weken gaan ze eerst kijken of er verbetering optreedt en of een operatie nog zin heeft. Op 9 december is Ritha teruggeweest. Helaas bleek ook hier het medisch personeel niet aan het werk te zijn, er was ook hier een staking en er werd mondjesmaat gewerkt door enkelen. Ritha is onderzocht en heeft Maxitrol als oogdruppels gekregen en zodra de verpakking leeg is, moet zij (januari 2014) terugkomen.
2 januari 2014: David heeft zijn schooluniform en schoolschoenen via Circle4life ontvangen en gaat vanaf 6 januari weer naar school. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!
2 februari 2014: Op 20, 27 en 30 januari heeft ons team een bezoek gebracht aan de TL5h oogkliniek in Thika met oma Ritha. Bij een van de onderzoeken werd vastgesteld dat Ritha eerder een oogoperatie heeft gehad aan haar rechteroog. Deze ingreep heeft helaas niet het resultaat gegeven als werd verwacht. Zij heeft slechts drie dagen kunnen zien met haar rechter oog en is nu blind aan die kant. De artsen durven een ingreep aan haar linker oog niet aan omdat het risico dat ze straks helemaal niets meer te ziet op dit moment te groot is. Een tegenvaller want we hadden haar zo graag een beter leven willen bieden. Het schijnt iets te maken te hebben met haar oogdruk en voorlopig is geadviseerd om voor twee maanden het medicijn Timolol te gebruiken en daarna terug te komen om te kijken of er verbetering in zit en er andere mogelijkheden zijn. We houden u op de hoogte.
31 maart 2014: Tijdens het werkbezoek in de maand maart is ook Ritha Ndila bezocht. Kleinzoon David was naar school en hebben we later ook opgezocht. Oma Ritha heeft een solar lamp overhandigd gekregen door Victor Muasya en ook de werking en mogelijkheden zijn haar uitgelegd. Het was zo mooi om te zien hoe Ritha dit staaltje nieuwe techniek onderzocht. Zoiets had ze nog nooit eerder gezien en dat dit door een paneeltje wat buiten aan haar muur bevestigd was, zorgt voor licht in huis was te mooi om waar te zijn. Met haar slechte zicht was het iets moeilijker uitleggen maar nadat we de lamp hadden opgehangen voor haar ging ze het zelf proberen. Voorzichtig schoof ze met een vinger het schuifje naar de 'aan' stand en lachtte als een kind zo blij toen het licht aan ging en op hogere standen gezet kon worden. Wat een geweldig project en wat een heerlijk gevoel dat deze oude vrouw niet meer met brandgevaarlijk kerosine hoeft te werken in het het donker. Het zonnepaneeltje is onder de dakgoot aan de muurbevestigd en de kabel loopt onder het dak door naar binnen. Zo kan het niet weggehaald worden en kan ze er gemakkelijk bij om het zonnepaneel schoon te houden. 
David was zeer verbaasd ons op zijn school te zien en na een snel gedagzeggen, David is erg verlegen, mocht hij terug naar zijn klas. 
Op 31 maart heeft maatschappelijk werkster Margarete Njeri oma Ritha meegenomen voor controle naar de oogkliniek in het ziekenhuis van Thika, TL5H. Een verrassende uitslag. De dokter was meer dan tevreden met het resultaat aan haar linker oog. Dit was na gebruik van de medicatie zo vooruit gegaan dat een nieuwe afspraak niet nodig was. We houden Ritha weliswaar in de gaten en blijven David sponsoren met zijn school.
8 juli 2014: Over David en oma Ritha valt op dit moment weinig te melden. We hebben de schoolkosten voor David, 6e klas leerling, voor de tweede termijn betaald en met de gezondheid en ogen van oma Ritha gaat het goed. Ze geniet van haar solar lamp en ook voor David is het een feest om zo'n lamp in huis te hebben.
27 januari 2015: alles loopt volgens plan en het nieuwe schooljaar is ook voor David weer begonnen. Hij is gestart in klas 7 van Uamani Primary School en Circle4life heeft de kosten voor de eerste termijn voldaan. We wensen ook David weer veel succes dit jaar! Met oma Ritha gaat alles naar wens, ze is nog steeds enorm blij met de lamp en haar verbeterde ogen.
19 oktober 2015: David gaat lekker op school. Geen klachten, geen rare verhalen, gewoon een leerling die goed zijn best doet. We hebben de schoolkosten voor de derde termijn betaald. In 2016 begint zijn laatste jaar op de basisschool en in januari 2016 gaan we David en zijn oma opzoeken.
15 januari 2016: David is zijn laatste jaar op Uamani Primary School begonnen. Op 15 januari hebben we de schoolkosten voor de eerste termijn voldaan. We hopen dat hij een goed jaar zal hebben. Mocht zijn eindscore hoger uitvallen dan 300 punten (max. is 500) dan kunnen we kijken of er mogelijkheden zijn voor sponsoren van de middelbare school. Maar hij zal zich moeten bewijzen en laten zien dat hij het kan. Wordt vervolgd...
13 april 2016: de schoolresultaten van David over de eerste termijn geven aan dat hij de nummer 5 van de klas is. Maar het commentaar van de leraren geeft aan dat hij een gemiddelde leerling is en beter kan. David zal een tandje bij moeten zetten de komende termijn. Met oma Ritha gaat het goed. In mei gaan we haar opzoeken. Oma  had gevraag waarom mzungu (blank) Ellen niet meer was geweest en of we haar vergeten waren;)
23 november 2017: de gezondheid van oma Ritha loopt hard terug. Het zicht aan beide ogen is ze kwijt en ook haar gehoor gaat achteruit. Je moet heel hard praten voor ze je kan verstaan. Kleinzoon David heeft zijn eindexamen afgerond en met een eindscore van 271 was hij bovengemiddeld. Hij mag door naar Secundary School. Zijn oom had voorgesteld hem naar een kostschool te laten gaan zodat de familie oma op kan nemen en voor haar zorgen. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri gaat met de oom in gesprek hoe dit te regelen valt binnen de familie.

In januari 2018 bereikte ons het droeve nieuws dat oma Ritha is overleden. Haar kleinzoon David woont inmiddels bij zijn oom en gaat naar Secundary School.