Stephen Malandi

Datum: 

ma, 17/03/2014

Locatie: 

Kwetu, Donyo Sabuk area, Kenya

Status: 

Stephen Malandi uit Kwetu, Kenia tijdens de BERA test in het Kenyatta National Hospital, medical aid, Circle4life, education
Stephen Malandi uit Kwetu, Kenia tijdens de BERA test in het Kenyatta National Hospital

Uitleg project: 

Situatie:
Stephen Malandi (2006) is het derde kind van moeder Stella en vader David. Het gezin woont met dochter Ruth (16), zoon Kennedy (8) en Stephen (7) in Kwetu, Kenia. Het huisje waar de familie woont behoort toe aan de landeigenaar van de enorme koffieplantage waar vader David werkt. Stephen is doof geboren en kan vanwege zijn handicap niet naar een gewone lagere school. Hij bezoekt af en toe kleuterschool in de buurt van hun woonplaats maar wil enorm graag leren schrijven. De vader verdient per maand niet meer dan €26 en moeder Stella is vanwege de handicap van haar zoon thuis. Het gezinsinkomen is dan ook niet voldoende om Stephen naar speciaal onderwijs te laten gaan.
Op 17 maart hebben we het gezin voor het eerst bezocht. Stephen was thuis samen met zijn ouders en met hen hebben we de mogelijkheden doorgesproken voor onderwijs voor hun doofstomme zoon.

Missie: speciaal onderwijs op een dovenschool voor Stephen 

Acties:

  • uitgebreide gehoortest bij het Kenyatta National Hospital - afdeling Ear Nose Throat (ENT)
  • aanvraag schoolopname Machakos School for the Deaf
  • gehoortoestellen Stephen
  • sponsoring school voor Stephen

Huidige stand van zaken:
5 april 2014: Op 20 maart hebben we Stephen en zijn moeder meegenomen naar het ziekenhuis in Nairobi en heeft Stephen verschillende tests gehad. Eerst werd een Puretone test afgenomen en moest hij bij het horen van geluiden blokjes in een bak doen. Omdat de communicatie met Stephen erg moeilijk is, begreep hij het doel niet en legde te pas en te onpas blokjes in de bak. Aansluitend is een test gedaan met electroden op zijn hoofd, de zgn. BERA test (Brainstem Evoked Response Audiometry). Hieruit bleek dat zijn gehoor aan de rechterkant nagenoeg geheel weg is (90dBnHL) en aan de linkerkant heel licht aanwezig is (75dBnHL). Met behulp van gehoortoestellen zou hij aan de linkerkant geluiden moeten kunnen opvangen. Het advies van de oorarts was om zo snel mogelijk een school te zoeken waar hij gebarentaal leert en hoortoestellen. Ellen van Gemert van Circle4life Nederland heeft via de Kenya Society for Deaf Children en Machakos School for the Deaf een afspraak kunnen regelen voor een interview op deze school en op 26 maart heeft Stephen een intake 'gesprek' gehad op de dovenschool. Hij heeft een toets moeten maken en daaruit blijkt dat hij goed in staat is opdrachten uit te voeren en kan hij de letters van het alfabet en de cijfers probleemloos schrijven. Omdat deze uitslag zeer bemoedigend was, is hij toegelaten tot de school en zal met ingang van 7 mei beginnen. Omdat hij in staat is letters te schrijven hoeft hij niet in de kleuterklas te beginnen. 
In de tussentijd gaat maatschappelijk werkster Margarete Njeri achter de 'Educational Assessment' aan. De benodigde 'Medical Assessment' hebben we via het Kenyatta National Hospital ontvangen. Verder zal voor 7 mei een geboortebewijs moeten worden overlegd aan de school. Margarete Njeri is inmiddels begonnen met de aanvraag hiervan. Op 5 april hebben Margarete, Stephen en zijn moeder nog een bezoek gebracht aan de Kenya Society for Deaf Children om te kijken of er mogelijkheden zijn voor gratis hoortoestellen. Helaas waren die niet meer voorhanden. Ellen van Gemert is in Nederland in gesprek om hoortoestellen voor Stephen te verkrijgen.
8 juli 2014: wat een enorme verandering voor de dove Stephen. Op 9 mei lukte het maatschappelijk werkster Margarete Njeri eindelijk om zijn geboortebewijs te krijgen en kon hij eindelijk naar school. Samen met de moeder heeft zij Stephen naar de school die zo'n 300 km verderop ligt gebracht. Stephen was uitgelaten en zo blij dat hij naar school mocht. Ook hij kreeg een mentor toegewezen die hem moet begeleiden in zijn eerste jaren daar op school. En wat een toeval want Mike Tyson, een van de andere kinderen uit het programma van Circle4life, gaat hem begeleiden. ZIjn schoolprestaties vielen in de eerste maand tegen en hij werd, omdat hij geen schoolkennis had, teruggezet naar de kleuterklas om vanaf het begin te beginnen.
Met een smile van oor tot oor kwamen de jongens naar ons toe tijdens het bezoek aan de school op 12 juni. De week voorafgaand aan onze komst had Margarete Njeri oorstukjes laten aanmeten voor Stephen in Nairobi. Nicholas Karobia van de Kenya Society for Deaf Children heeft deze vervolgens voor ons opgehaald en Ellen van Gemert bracht op 6 juni de door Marianne en Roger Meijering gesponsorde hoortoestellen mee. Op 12 juni hadden we afgesproken bij de KSDC en hadden Stephen daarom opgehaald van school. Bij de KSDC ontmoetten we Mike Roos van stichting Eardrop die de installatie van de hoortoestellen zou doen middels de door hem meegenomen software. Voor het eerst in zijn jonge leventje hoorde Stephen geluiden. Voorzichtig werd het geluid van een ouderwets metalen draaimuziekdoosje gemaakt om daarna met een lepel het geluid in een pan te laten horen. Stephen grijnsde van oor tot oor. Nadat we ervan verzekerd waren dat dit de juiste afstelling was, mochten wij hem meenemen en weer terugbrengen naar Machakos. Onderweg hebben we geprobeerd hem het woord 'car' en 'truck' te leren en Stephen genoot van de geluiden van de weg, de auto's, de zachte muziek op de radio... een compleet nieuwe wereld ging er open voor hem.
Mike Tyson begeleidt hem ook hierbij en zal hem 's ochtends en 's avonds helpen met het plaatsen en uitnemen van de hoortoestellen. Een keer per maand moeten de batterijen worden vervangen. Een taak die Margarete Njeri graag op zich heeft genomen! Met dank aan iedereen die aan dit geweldige resultaat heeft bijgedragen! Super!
22 september 2014: weer thuis voor de eerste schoolvakantie. Stephen die thuis was voor de 'winter'vakantie genoot van de vier weken thuis. Op 18 augustus hebben we het gezin thuis opgezocht. Onze komst achterop de boda boda's (brommer taxi) was al opgemerkt door de buurkinderen en een hele schare kinderen vergezelde ons naar het huis van Stephen en zijn ouders. Het gaat goed met hen. Alhoewel de ouders een enorme achterstand hebben voor de school van de zestienjarige zus van Stephen en inet in staat waren deze kosten op te brengen. Doordat ze iedere keer net niet het hele bedrag konden betalen was de achterstand opgelopen tot meer dan shs 40.000 (ca. €350) en dreigde het meisje niet meer terug te mogen komen. We hebben een eenmalige uitzondering gemaakt en afgesproken dat we hen tegemoet zouden komen met shs 30.000 (ca.€270) op voorwaarde dat de ouders zelf op de dag dat ze terug moest naar school het resterende bedrag zouden overhandigen. Dit is gebeurd en op 3 september is ze teruggekeerd naar school en heeft maatschappelijk werkster Margarete Njeri het geld op de rekening van de school gestort. 
Ook Stephen is op 3 september teruggegaan naar Machakos School for the Deaf, samen met de twee andere dove kinderen die naar deze school gaan, Joseph Kimani en Mike Tyson. De zomervakantie start op 14 november en dan zullen de jongens weer worden opgehaald om dan in januari weer terug te gaan.
7 februari 2015: de schoolvakantie is achter de rug en op 22 januari is ook Stephen weer teruggegaan naar Machakos School for the Deaf. Samen met Mike Tyson, Joseph Kimani en Susan. De persoonlijke spullen zijn gekocht en na een lunch in Machakos zijn de vier kinderen op school achtergebleven. Het zal een hele uitdaging worden want tijdens de laatste termijn bleek dat Stephen een soort eigen gebarentaal had ontwikkeld en hij zal er hard voor moeten werken om zich de echte gebarentaal eigen te maken. Op 7 februari zijn de kinderen tijdens de ouderdag bezocht en zijn de bestelde, en verplicht gestelde, uniformen opgehaald.
31 juli 2015: weinig spectaculairs te melden. Het gaat goed op school en Stephen is over naar de derde termijn. Nu genieten van een welverdiende vakantie thuis bij zijn ouders. Begin september weer terug naar Machakos School for the Deaf.

22 januari 2016: Ook voor Stephen zat de vakantie er weer op en op 6 januari is hij samen met Joseph, Susan en Tyson teruggebracht naar de dovenschool in Machakos. Alle persoonlijke spullen werden aangeschaft en met een nieuwe emmer, slippers en tandenborstel lieten we hem achter op school. Op 22 januari hebben we de ouderbijeenkomst bijgewoond in de veronderstelling dat deze voor zijn klas was. De school had echter een fout gemaakt en ons de verkeerde datum doorgegeven en we waren dan ook, samen met Stephens moeder, aanwezig bij de informatie dag voor Susan. Omdat het huishoudelijke reglement nagenoeg hetzelfde is als voor de overige groepen hebben we ons afgemeld voor de bijeenkomst op 5 februari. 
12 juni 2016: Stephen heeft de april vakantie thuis bij zijn ouders en broertje/zusje doorgebracht. Op 5 mei is hij weer teruggekeerd bij Machakos School for the Deaf. De schoolkosten voor de 2e termijn zijn voldaan en zo ook de kosten voor remedial teaching. De eerstvolgende vakantie is 11 augustus. Op 12 juni is er een ouderdag gehouden die door maatschappelijk werkster Margarete Njeri is bijgewoond. 
31 augustus 2016: na een korte schoolvakantie is ook Stephen weer terug op Machakos school for the deaf. De schoolkosten zijn voldaan en de persoonlijke spullen gekocht. Deze derde termijn is er geen ouderdag door de korte periode. Eind oktober keren alle keren terug naar huis voor de (lange) kerstvakantie in begin januari moeten ze zich weer melden.
6 januari 2017: vandaag zijn de dove kinderen weer teruggekeerd naar school. Op 5 januari zijn de persoonlijke benodigheden aangeschaft en de schoolkosten voldaan. De dag erna is Stephen weer netjes afgeleverd bij Machakos School for the Deaf en begint hij aan het nieuwe schooljaar.
15 februari 2017: de eerste ouderdag zit er weer op. Vandaag werden de ouders geinformeerd over de stijging in kosten voor zowel het verblijf als de remedial teaching. Een verhoging van 150%! Verder heeft het hoofd van de school de ouders gesommeerd nieuwe uniformen (extra) aan te schaffen. Omdat onze kinderen al jaarlijks een nieuw uniform krijgen hebben we hieraan geen gehoor gegeven. Op 15 februari heeft maatschappelijk werkster Margarete Njeri de gehandicapten kaart voor Stephen opgehaald bij het gemeentehuis van Machakos. Met deze disability card kan hij aanspraak maken op kortingen van overheidswege zoals onderwijs.
4 mei 2017: na een maand vakantie thuis in Kwetu is ook Stephen weer terug naar school. De schoolkosten voor de tweede termijn zijn voldaan en zijn persoonlijk spullen voor deze periode gekocht.
27 juli 2017: vandaag is ook Stephen weer thuisgekomen voor de augustus vakantie. De dovenschool sloot, net als alle andere basisscholen, eerder door de verkiezingen die begin augustus zullen worden gehouden. Wij wensen hem een fijne tijd thuis toe. Op 30 augustus zal Stephen weer terug gaan naar Machakos voor de derde termijn.
30 januari 2018: Stephen is net als de overige dove kinderen op 4 januari teruggegaan naar de dovenschool. Zijn kosten voor de eerste termijn zijn voldaan en ook de persoonlijk spullen zijn aangeschaft. Op 30 januari is maatschappelijk werkster Margarete Njeri samen met de ouders naar de school gegaan op verzoek van de directie. Er waren problemen met Stephen en dit vroeg om onmiddellijke actie. In overleg met de ouders en school is besloten om hem een tweede kans te geven en zal er nauw samengewerkt worden met de counselor van de school en zal dit over een paar weken opnieuw besproken gaan worden.
7 februari 2018: Margarete heeft vandaag een ontmoeting gehad op de dovenschool met de klassenleraar en die gaf aan dat zijn gedrag positief ontwikkelt en hij goed meewerkt. Eind maart is het schoolvakantie en zal ook Stephen naar huis gaan. We gaan nog bekijken of we hem kunnen begeleiden in de maand die hij thuis zal doorbrengen.
2 april 2018: De oudere zus van Susan Kanini heeft ook Stephen op 29 maart mee naar huis genomen vanuit Machakos en vanaf Donyo is hij met een boda boda naar huis gebracht. Zijn schoolresultaten zijn gemiddeld maar wat fijn was om te horen is dat de wekelijkse counseling goed gaat. Zijn gedrag is veranderd en hij heeft beloofd hard mee te blijven werken. Tijdens het korte werkbezoek aan Kenia hebben we een huisbezoek gebracht aan Stephen en zijn moeder. Stephen was bezig om een voetbal te maken van bladeren en touw. Zijn moeder vertelde dat ze hem erg kort houden en nooit alleen thuis laten. Of de volwassen zus van Stephen is thuis of zijn moeder. Het gaat tot nu to goed. 2 mei gaat Stephen terug naar school.
20 april 2018: maatschappelijk werkster Margarete Njeri heeft vandaag een huisbezoek afgelegd om te controleren hoe het met Stephen gaat. Hij was met vriendjes aan het spelen en houdt zich keurig aan de afspraken. Hij kan niet wachten tot school weer begint.
3 mei 2018: en weer terug naar school... de kosten voor de tweede termijn zijn voldaan, de persoonlijke benodigdheden aangeschaft en ook de therapie en begeleiding door de schoolpsycholoog zijn weer gestart. In de week van 19 tot 26 juni is er een kleine schoolvakantie, de mid term.
12 juni 2018: Overleg bij Machakos School for the Deaf. Margarete is bijgepraat over de vorderingen en ontwikkelingen omtrent Stephen. Hij werkt goed mee en zet zich op school goed in om te veranderen.
Er zijn wat kleine schoolmaterialen gekocht zodat hij ook thuis kan oefenen en een bezigheid heeft. Margarete zal wekelijks, telefonisch, met de ouders checken hoe het gaat. 
25 juli 2018: 7 juli  is er een ouder bijeenkomst gehouden op de dovenschool en moesten we daar aanwezig zijn. De nieuwe doelen voor 2019 voor de school werden gepresenteerd en tevens werd medegedeeld dat de schoolkosten omhoog gaan vanwege de hoge voedselprijzen, hogere medische kosten enz. De school sluit officieel voor de wintervakantie op 1 augustus maar de kinderen moesten 25 juli al opgehaald worden! Er zijn wat kleine schoolmaterialen gekocht zodat hij ook thuis kan oefenen en een bezigheid heeft. Margarete zal wekelijks, telefonisch, met de ouders checken hoe het gaat. Ook zal ze hem af en toe, onverwacht, bezoeken.
13 augustus 2018: vandaag is een bezoek aan Stephen gebracht. Hij doet enorm zijn best, helpt zijn moeder met huiselijke activiteiten, studeert tussendoor en in zijn vrije tijd tekent hij. We hopen dat hij het zo goed blijft doen.
31 augustus 2018: op de 29e is Stephen weer begonnen aan de derde schooltermijn van dit jaar. De vakantie thuis ging goed. Hij heeft zich keurig gedragen en er is niets vervelends voorgevallen. De persoonlijke benodigdheden zijn gekocht en eind oktober sluit school voor de lange zomervakantie.
25 oktober 2018: vandaag is de lange schoolvakantie begonnen. Tot 3 januari gaan alle kinderen naar huis en ook Stephen is vandaag opgehaald. Zijn lerares had geklaagd over zijn zeer matige prestaties deze derde termijn en heeft een ernstig woordje met Stephen gesproken. Hij heeft beloofd om in 2019 beter zijn best te doen en is bevorderd naar groep 5.
4 januari 2019: en de start van het nieuwe schooljaar is een feit. Stephen is terug in Machakos en start in groep 4 dit jaar, samen met Joseph Kimani. De persoonlijke spullen zijn gekocht en de schoolkosten voldaan. In februari is er een korte tussendoor vakantie en gaat hij een weekje terug naar zijn ouders.
25 februari 2019: En voorbij is de korte vakantie! Van 18 tot 25 februari heeft Stephen een weekje thuis bij zijn ouders doorgebracht en is nu weer terug naar Machakos, samen met Eunice en Joseph.