Felistar Nduko

Datum: 

zo, 28/05/2017

Locatie: 

Ol Donyo Sabuk, Kenia

Status: 

Felistar en haar zusje Christine, ol Donyo Sabuk, Kenia, family empowerment, crisis hulp
Felistar en haar zusje Christine, ol Donyo Sabuk, Kenia

Uitleg project: 

Situatie
Door de eigenaar van het Donyo Inn restaurant werden we eind mei 2017 geattendeerd op de trieste situatie van Felistar, een negentien jarige alleenstaande vrouw en moeder van 2 kinderen van 4 en 2 jaar oud. Maar daarnaast ook de zorg dragend voor haar 5 broertjes en zusjes. Felistar's moeder, die in 2015 was gescheiden en een nieuwe partner had, is in januari tijdens een keizersnede overleden aan een hartstilstand. Zowel de moeder als de baby zijn overleden. Felistars moeder had haar zaakjes goed geregeld. Ze had haar leven lang hard gewerkt en een stuk grond gekocht waar ze een huis op heeft laten bouwen. Ook is er een waterput geslagen op haar grond en verbouwde ze zelf haar groenten en hield ze schapen en geiten. Tot zover goed geregeld. Na haar onverwachte overlijden had de oma aangegeven voor de kleinkinderen te willen zorgen en vertrok Felistar met haar 2 kinderen naar een kleine kamer in Donyo Sabuk waar ze een tijdelijk baantje had gevonden. De partner van de moeder werd het aangerekend dat zij was overleden en hij werd zonder pardon, zonder spullen, op straat gezet.
Oma heeft veel van de bezittingen van haar dochter verkocht onder het mom dat het voor de opleiding van een van de kleinkinderen was. Toen het geld echter op was, heeft ze alle kinderen op straat gezet en vertrok met geiten en schapen naar haar eigen huis. De kinderen werden naar Felistar gestuurd. Daar troffen wij hen 28 mei aan, Felistar als enige volwassene met 7 kinderen in een kamer van 3x3meter. Ze zat er helemaal doorheen, de broertjes en zusjes sliepen op de grond en geld om schoolkosten te betalen of eten te kopen was er niet. Tijd voor hulp!

Missie:
het terugkrijgen van het huis van moeder Petronilla en de geiten en schapen die oma gestolen heeft. Het leefbaar maken van het huis en zorgen dat Felistar daar kan gaan beginnen met het verbouwen van groenten om die in een eigen marktkraampje te kunnen verkopen. Verder zullen we hen moeten helpen met nieuwe bedden en beddengoed en met een maandelijks voedselpakket zolang het inkomen niet toereikend is. Ook zullen we de schoolkosten voor de kinderen gaan betalen.

Acties:

  • de overlijdensakte van moeder Petronilla 
  • eigendomsbewijs huis over laten zetten op naam van de kinderen
  • stapelbedden en matrassen, lakens, dekens en klamboe's
  • maandelijks voedselpakket
  • schoolkosten kinderen
  • zaden en kunstmest
  • regelen van een markkraam voor de verkoop van groenten in Kitini

Stand van zaken:
28 mei 2017
: vandaag hebben we, tijdens het werkbezoek door Circle4life, een gesprek gehad met Felistar in de kamer die ze huurt in Donyo Sabuk. Je zult er maar voor staan. Negentien jaar oud en niet alleen de zorg voor je eigen twee kinderen hebben maar ook nog eens je broertjes en zusjes. Felistar brak. Ze kon met haar baantje niet het geld binnenkrijgen om en de huur, en eten en school te betalen. We hebben haar een grote tas met kleding gegeven omdat oma ook dat allemaal had verkocht. In de komende weken zal maatschappelijk werkster Margarete Njeri met Felistar samen achter alle officiele documenten aan gaan en gaan we proberen om het huis weer terug te krijgen op naam van de kinderen zodat ze daar kunnen gaan wonen en leven.
19 juni 2017: wat een uitdaging was dit en wat een doorzettingsvermogen hebben Margarete Njeri en Felistar getoond. Na heel veel bezoeken, praten, betalen lijkt het eindelijk voor elkaar. De overlijdensakte voor moeder Petronilla is afgegeven en met behulp van de akte en de ID van Felistar kon worden aangetoond dat zij de enige volwassene van de kinderen van Petronilla was en dus namens haar broertjes en zusjes handelt. De grond en de daarop staande goederen zullen overgezet worden op naam van Felistar en de overige kinderen.
30 juni 2017: laten we het maar houden op 'de aanhouder wint' met alle eer naar Margarete Njeri voor haar vasthoudendheid. Het is nu officieel, het huis is van de kinderen. De komende weken gaan we kijken hoe we het gezin weer terug kunnen laten keren naar Kitini. Maar eerst zal het terrein van onkruid ontdaan moeten worden en er zal flink schoongemaakt moeten worden. Ook moet de vloer nog van cement worden voorzien omdat er een kleigrond ligt. De kinderen zullen de tweede termijn afmaken op de basisschool in Donyo en zullen dan de derde termijn weer naar hun oude vertrouwde basisschool gaan. Vandaag is ook het voedselpakket uitgereikt. 
15 augustus 2017: Felistar heeft alles op alles moeten zetten om tijdelijke baantjes te vinden en zo haar kinderen en broertjes en zusjes te kunnen onderhouden. Op 9 augustus is Margarete in gesprek gegaan met de lokale chief over de geiten en schapen die de oma onrechtmatig heeft meegenomen. Op 10 augustus zijn zij samen naar de oma gegaan maar troffen haar helaas niet thuis. Een tweede bezoek op 12 augustus was wel succesvol en alle dieren, 3 schapen en 7 geiten zijn mee teruggenomen naar het huis in Kitini. De geiten waren op het moment dat de oma ze meenam drachtig maar allen bleken een miskraam of doodgeboorte gehad te hebben. Een schaap en een geit hebben het verblijf bij de oma niet overleefd en overleden 14 augustus. Op 15 augustus is de dierenarts geweest en heeft alle dieren een injectie gegeven en medicatie. Over een paar weken zal hij nogmaals komen om hen te controleren. Felistar is 15 augustus met de kinderen weer in het huis getrokken. Binnenkort wordt er een soort stal gebouwd voor de dieren met een goed slot op de deur. Nu slapen de dieren in het huis bij de kinderen en vanwege de hygiene is dit niet bevorderlijk. Ook de stapelbedden zullen geleverd worden, we hebben er twee voor hen besteld, een voor de jongens en een voor de meisjes, Felistar zal met haar twee kleintjes in het een persoonsbed van haar moeder, wat ze mee had genomen naar haar kamer in Donyo Sabuk, gaan slapen. Nu moet de grond voorbereid gaan worden en kan er binnenkort gezaaid gaan worden. Mede door uw hulp hebben we dit gezin een toekomst kunnen bieden en hopen we dat het hen gaat lukken hun leven op de rit te krijgen. Wij staan langs de lijn om te helpen zolang dit nodig is.
31 augustus 2017: de gezondheid van de geiten en schapen gaat vooruit en begin september zullen ze nogmaals nagekeken worden en een injectie krijgen. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri heeft het hoofd van Kwa Mutu Primary school opgezocht en gevraagd om de kinderen uit het gezin weer op te nemen op school. Ze hebben door het overlijden van hun moeder twee termijnen gemist. Op 31 augustus werd hier akkoord voor gegeven en zijn de schoolkosten voor de schoolgaande kinderen voldaan. Dankzij uw hulp kunnen we dit gezin helpen op weg naar hun toekomst! onze dank hiervoor.
19 september 2017: op de eerste van de maand zijn de schoolkosten bij Kwa Mutu Primary School voor de broertjes/zusjes en het oudste kindje van Felistar betaald voor de derde termijn. In overleg met school is besloten hen in januari nieuwe schooluniformen en schoenen te geven. Ook zijn de examenkosten betaald en is er een solar lamp geschonken aan Felistar zodat het gezin 's avonds licht in huis heeft. Margarete Njeri heeft de werking hiervan uitgelegd en verteld hoe het solarpaneel het beste gemonteerd kan worden en hoe ze kunnen zorgen dat de kans op diefstal zo klein mogelijk is.
30 september 2017: het huis is nu helemaal klaar en bewoonbaar. De cementvloeren zijn gestort en Felistar loopt rond met een lach van oor tot oor. De kinderen gaan weer keurig iedere dag naar school. Felistar zorgt voor de dieren en is de tuin onkruid vrij aan het maken. Ook het maandelijks voedselpakket is afgegeven.
28 november 2017: het huisbezoek in Kitini vandaag leverde niets op. Er was niemand thuis. Felistar en de kinderen waren met de schapen en geiten op pad om te grazen. Het maandelijks voedselpakket is in de stal achtergelaten en bij thuiskomst bevestigde Felistar de ontvangst hiervan.
22 december 2017: vandaag is het maandelijks voedselpakket meegegeven aan Felistar. Zij was naar Donyo gekomen om de schooluniformen en -schoenen op te halen voor de kinderen voor het nieuwe schooljaar.
24 januari 2018: en ineens stond het hele hulpprogramma op de tocht. Maatschappelijk werkster Margarete Njeri had Felistar al een aantal keer niet thuis getroffen en nu bleek dat ze zonder enige vorm van overleg van Kitini naar Donyo is vertrokken en daar een kamer huurt waar ze met alle kinderen, behalve broer Michael, is gaan wonen. De huur wordt betaald door haar ex. Voor zolang het duurt. Margarete heeft haar een maand de tijd gegeven om terug te keren naar de woning in Kitini. De schoolkosten waren voldaan op de school in Kitini en ook was geinvesteerd in het opknappen van het huis. Broer Michael heeft ons verteld dat hij de geiten en schapen bij een vriend ondergebracht heeft omdat zijn zus de dieren stiekem verkocht om dingen van te kopen. Michael had op dit moment tijdelijke baantjes en is in afwachting van de start van zijn beroepsopleiding tot timmerman die hij via Circle4life mag doen. Felistar had verteld dat het hekst in en om het huis in Kitini en dat ze bang is dat ze 's  nachts lastig gevallen zou worden.
28 februari 2018: taal noch teken van Felistar. Margarete heeft haar menig keer opgezocht maar trof niemand thuis. De kinderen blijken in Donyo naar school te gaan. Ook per telefoon is ze niet bereikbaar. Of ze neemt niet op of hij staat uit. We hebben dan ook in overleg met Margarete besloten de ondersteuning naar Felistar stop te zetten en alleen broer Michael te helpen met zijn opleiding. Michael is inmiddels met veel plezier gestart bij Kolping Vocational Training Centre en zal de vakanties in het huis in Kitini doorbrengen en het schoonhouden.
24 maart 2018: vandaag heeft Felistar het laatste voedselpakket ontvangen en is haar medegedeeld dat de hulp aan haar stopt per 1 april. Broer Michael blijven we steunen met zijn beroepsopleiding.
15 mei 2018: Michael doet het super goed. Hij heeft het enorm naar zijn zin op de opleiding tot timmerman en op het moment dat we de schoolkosten voor de tweede termijn voldeden was hij niet op school maar liep stage bij timmerwerkzaamheden aan de katholieke kerk in Magogoni. Zijn persoonlijke spullen zijn afgegeven bij het secretariaat en ontvangt hij zodra hij terug is op school. Michael gaat iedere zondag heen en weer naar het huis in Kitini om het zo bij te houden. Over doorzetten gesproken!