Soroptimist International Club Alphen aan den Rijn

Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de posities van vrouwen en meisjes te verbeteren.Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, optimum, nastreven. Als grootste internationale serviceorganisatie van vakvrouwen zet Soroptimist International zich wereldwijd in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes.

Soroptimisten staan voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes overal in de wereld, zodat zij in staat zijn om op autonome en authentieke wijze een bijdrage te leveren aan de samenleving.

De missie en doelstellingen worden bereikt door het werken aan projecten. Soroptimisten ondersteunen op die manier actief lokale, nationale in internationale gemeenschappen. De projecten passen binnen een centraal thema. Het thema van 2011-2015 is Empowerment of Women through Education and Leadership. De millennium-doelstellingen zijn richtinggevend voor onze activiteiten:
1. Armoede en discriminatie tegengaan door de sociale en economische gelijkwaardigheid van vrouwen zeker te stellen.
2. Mensenhandel en alle andere vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.
3. Zeker stellen dat vrouwen en meisjes toegang hebben tot gezondheidszorg.
4. Het ondersteunen van projecten en beleid ter verdrijving van HIV/AIDS, malaria en tuberculose en andere ernstige ziektes.
5. Het verbeteren van de beschikbaarheid van schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en noodzakelijke voedingsmiddelen.
6. Het verminderen van de gevolgen van klimaatveranderingen en het betrekken van duurzaamheid bij het maken van persoonlijke keuzes en het bepalen van overheidsbeleid.
7. Vrouwen en meisjes steunen tijdens en na gewapende conflicten en rampen.
8. Het bevorderen van vreedzame oplossingen conflicten, interculturele en interraciale verdraagzaamheid en het veroordelen van genocide en terrorisme.
9. Het waarborgen van gelijkwaardige, levenslange toegang tot onderwijs en opleiding voor vrouwen en meisjes.
10. De verdere opmars van vrouwen in management, politiek en beleidsvorming bevorderen.

Club Alphen aan den Rijn is een warme, enthousiaste club en organiseert diverse activiteiten om gelden bijeen te brengen voor grote en minder grote projecten in binnen- buitenland.
Het grote project Somawathi Weeshuis Holland House of Hope op Sri Lanka hebben wij nu 2 jaar gesteund en aan hen is bijna € 35.000 overgemaakt.
In 2014 steunen wij 2 projecten: Stichting Tsjernobylkinderen en Circle4Life.
De Tsjernobylkinderen zijn inmiddels weer gezond en aangesterkt huiswaarts gegaan en onze club heeft 2 kindplaatsen bekostigd.
De opbrengsten van alle fundraisactiviteiten gaan in 2014 naar de Stichting Circle4Life. De opbrengst van het Groot Alphens Dictee is al besteed aan een huisje in Kenia voor Francisca en haar kinderen. 

Website: 

https://www.soroptimist.nl/onze-clubs/west-nederland/alphen-aan-den-rijn