Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen

Luchtvaart Zonder Grenzen
Luchtvaart Zonder Grenzen

Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen/Aviation Sans Frontières NL wendt haar expertise in de luchtvaart aan ten behoeve van kleinschalige 'eigen' humanitaire projecten en die van andere hulporganisaties.

LZG zorgt voor en bemiddelt bij vliegdiensten, vrachtvervoer en kinderbegeleiding voor humanitaire projecten. Zij doet dit zonder onderscheid te maken naar ras, religie, levensbeschouwing en/of politieke opvatting.

LZG heeft ongeveer 60 vrijwilligers, waarvan het merendeel werkzaam is in de luchtvaart en/of affiniteit met deze sector heeft.

Sitchting Luchtvaart Zonder Grenzen heeft als sponsor voor Circle4Life meegeholpen de door Harting-Bank gedoneerde, speciale, rolstoel voor Felix Nzioki naar Nairobi, Kenia, te laten verzenden.

Website: 

http://www.luchtvaartzondergrenzen.nl